kamu işçi maaş

Konu: LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  46

  LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı

  Slmlar,

  Kısaca LTD Şti ortağı olup kar payı alan gerçek kişi ortağın hangi koşullarda ve nasıl GV beyannamesi vereceğini birisi anlatabilir mi?
  Örneğin Şirketin toplam Brüt 100,000 Ytl kar payı dağıtacağını ve %50 hisseli 2 gerçek kişi ortağı olduğu üzerinden hesaplama yapabilirseniz sevinirim.

  Tşk.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Ynt: LTD Kar payı alan Ortağın Beyanı

  Kar payları genel olarak, belirli bir tutarı geçtiği zaman, ertesi yıl mart ayında gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir ( kar payını alan kişi tarafından)

  Kar payı ile ilgili hükümler sürekli değiştiğinden, dağıtılacak olan karın yılına ve şirketin gelirleri arasında vergiden istisna bir geliri olup olmadığına göre değişmektedir.

  Bence bununla ilgili bir kaynak bulup çalışmanız, takıldığınız bir yer olur ise sormanız gerekmektedir.
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  46

  Ynt: LTD Kar payı alan Ortağın Beyanı

  Tşk ederim.
  Ben kaynak bulmayı akıl edememişim. Bulup,Çalışıp size döneyim..

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Ynt: LTD Kar payı alan Ortağın Beyanı

  Ukalalığın lüzumu yok
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  46

  Ynt: LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı

  ABG
  Bana ukala demeden önce kendi tavrını gözden geçirmen de fayda var.
  Kaynak bul demişsin bana, bence bu site yeterince iyi bir kaynak!

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  63

  Ynt: LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı

  Sayın bbzoro ;
  Menkul sermaye iratlarının beyan ve vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemeler her yıl gerek yeniden değerleme oranlarına, gerek enflasyon arındırma oranlarına ve istisna tutarlarına bağlı olarak değişmektedir.

  Genel beyan dönemlerinde gerek gazetelerde , gerek aylık takip ettiğimiz dergilerde, gerek burası gibi sitelerde yazılmakta ve tartışılmaktadır.

  Bakanlık ise aşağıda verdiğim linkte bulacağın gibi el kitapçığı şeklinde vergi dairelerinde el kitapçığı şeklinde örnekli yayınlar dağıtmaktadır. (263 sayılı tebliğ taslağı sitededir.)

  http://www.gib.gov.tr/index.php?id=118

  Bugün ise (basit olarak) ortakların şirketlerinden aldıkları karpaylarının yarısı istisna kapsamında olup brüt elde edilen kazancın 16.000.-YTL (şu an hatırımda kalan) aşması halinde mart beyanname verilecektir.
  Sizin sorunuzdaki örnekte ortaklar beyanname verecekler ama vergi ödemeyeceklerdir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  46

  Ynt: LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı

  Murat,
  Yanıtın için tşk ederim. Faydalı bir link göndermişsin.
  Herkes en azından senin gibi somut kaynaklara! yönlendirse, sorun kalmaz.
  kolay gelsin

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  2

  Ynt: LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı

  BEYAN SINIRI GVK 2006 YILI İÇİN 18.000- YTL DİR.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı

  http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.ns...3?OpenFrameSet

  yukarıdaki sirküden uygulamalı örneğe ulaşabilirsiniz. Ayrıca bit not uygulamalarda Kar Dağıtımı stopaj matrahının tesbitinde 2.Tertip Yedek Akçe ayrılması atlanabiliyor. dikkat

  Saygılar

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  183

  Ynt: LTD Kar Payı Alan Ortağın Beyanı

  Sn.bbzoro,
  Yeni yüzdelere ve hadlere göre uyarlayarak dikkat edeceğin faydalı bir yazımı ekliyorum.Fazlası için soru sorarsın.
  SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR DAĞITIMI


  A-Limitet Şirketlerde Kar Dağıtımı Kararı Almanın Hukuki Prosedürü

  Şirket müdürü veya müdürleri tarafından hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde geçen yıla ait bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.Ayrıca bunun yanında şirketin ticari, mali ekonomik durumunu ve yapılmış işlerin özetini ve ileriye yönelik temennileri içeren bir rapor düzenlenir. Şirket müdürü veya müdürleri ortaklar genel kurulunu hesap yılının bitiminden itibaren 3 ay içinde toplantıya çağırır. Bu toplantıya ilişkin olarak toplantı gündemi hazırlanır.Ayrıca bilanço, yıllık rapor ve kar dağıtımına ilişkin teklifler ile yedek akçeyi oluşturacak tutarın tayinine dair teklif varakası hazırlanır.Daha sonra ortaklar genel kurulu bilançoyu ve gelir tablosunu onaylamalı ayrıca karın dağıtılmasına karar vermiş olmalıdır.

  B- Anonim Şirketlerde Kar Dağıtım Kararı Almanın Hukuki Prosedürü

  Yönetim kurulu tarafından hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, geçen yıla ait bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Ayrıca bunun yanında şirketin ticari, mali ekonomik durumunu ve yapılmış işlerin özetini ve ileriye yönelik temennileri içeren bir rapor düzenlenir.Yönetim kurulu hesap döneminin kapanmasından itibaren 3 ay içinde genel kurulu,ilan ve toplantı gününden en az iki hafta içinde ana sözleşmede belirten şekilde ve Ticaret Sicil Gazetesine ilan vermek suretiyle toplantıya çağırır.Daha sonra Genel Kurul şirketin bilançosunu , gelir tablosunu ve karın dağıtılmasına ilişkin teklifi aynen yada değiştirerek onaylayacaktır.

  C- Anonim ve Limitet Şirketlerde Kar Dağıtımının Gerçekleştirilmesi

  Şirket tarafından ticari kazanç belirlenir.Bu ticari kazançtan kurumun vergi v.b yasal yükümlülükleri ve varsa geçmiş yıl zararları indirilir ve safi kazanç bulunur.Safi kazançtan ayrılması gereken 1. Tertip Yedek Akçe ve diğer yedekler ayrılır.Ödenmiş sermayenin %5 oranında 1. Temettü ayrılır.Daha sonra varsa kara katılma hakkı bulunan kurucu intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Diğer intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine ve işçilere kar payı ve ortaklara 11. Temettü ayrılır.

  2. Kar Paylarının Vergilendirilmesi ve Beyanı
  2.1. Kar Paylarında Vergi Tevkifatı
  Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b alt bendinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle kar payları üzerinden yapılan vergi tevkifatı, kar payına kaynak teşkil eden kurum kazancının istisna olup olmadığına bakılmaksızın karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır.
  Tevkifat oranı 03/05/2003 tarih ve 2003/5590(1) ve 10/12/2003 tarih ve 2003/6577 sayılı(2) Bakanlar Kurulu Kararları ile % 10 olarak belirlenmiştir.
  Şirket türleri itibarıyla farklı tevkifat oranı uygulamasına 4842 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile son verildiğinden, söz konusu oran halka açık olan ve olmayan tüm şirketler için uygulanacaktır.
  Ancak, karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmadığından tevkifat yapılmayacaktır.
  Gelir Vergisi Kanununda kar paylarının vergilendirilmesi ve kurum bünyesinde yapılacak vergi tevkifatına ilişkin olarak 4842 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler 24/04/2003 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmakla birlikte, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 ve Geçici 62 inci maddelerinde geçiş dönemine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
  Bu düzenlemelere göre;
  - 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile aynı tarihten önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında tevkifat yapılacaktır.
  - Kurumların 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarını dağıtmaları halinde tevkifat yapılmayacaktır.
  - Kurumların 01/01/1999-31/12/2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulmuş olan yatırım indiriminden yararlanan kazançların dağıtımı halinde tevkifat yapılmayacaktır.
  2.2. Kar Paylarının Beyanı ve Kesilen Vergilerin Mahsubu
  2.2.1. Genel Uygulama
  Gerçek kişilerce elde edilen ve 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar payları, beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olması ve 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan 12 milyar lirayı aşmaması koşuluyla beyan edilmeyecektir. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 55 inci maddesi uyarınca menkul kıymet yatırım fonlarından elde edilen kar payları tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.(3)
  Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında; tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilmiş, kar payının beyanı halinde, karın dağıtımı aşamasında kurum bünyesinde yapılan tevkifatın tamamının yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği hükme bağlanmıştır.
  Buna göre, tam mükellef kurumlardan elde edilen 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olduğundan; kalan tutar 12 milyar lirayı aşıyor ise beyan edilecektir.( 2004 Yılı İçin bu tutar 14 milyar) Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden karın dağıtımı aşamasında kurum bünyesinde yapılan tevkifatın tamamı mahsup edilecektir. Mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir.(4)
  Karın sermayeye ilavesi sonucu elde edilen kar payları için beyanname verilmeyecektir.


  Örnek 1:
  Bayan (A) nın 2003 takvim yılında (X) A.Ş.’ne ait hisse senetlerinden elde ettiği kar payı 15 milyar liradır. Bayan (A)’nın beyana tabi başka bir geliri bulunmamaktadır. Elde edilen kar payı kurum bünyesinde % 10 nispetinde tevkifata tabi tutulmuş olup, tevkif edilen vergi (15.000.000.000 x %10=) 1,5 milyar lira, bu tutar üzerinden hesaplanan fon payı ise 150 milyon liradır.
  Ele geçen kar payı tutarı 13 milyar 350 milyon lira olup, bu tutar kurum bünyesinde yapılan tevkifat ve fon payı dikkate alınarak brüt tutara tamamlanacak, beyanname verilip verilmeyeceğine ilişkin hesaplama bu tutarın yarısı esas alınarak yapılacaktır.
  Kar payının yarısı gelir vergisinden istisna olduğundan ve kalan (15.000.000.000x½=) 7,5 milyar liralık tutar da 12 milyar liralık beyan sınırını aşmadığından yıllık beyanname verilmeyecektir.
  Bu durumda, kar dağıtımı sırasında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca yapılan tevkifat nihai vergi olacaktır.
  Örnek 2:
  Bay (B), 2003 takvim yılında (Y) Anonim Şirketine ait hisse senetlerinden 20 milyar lira, (Z) Anonim Şirketine ait hisse senetlerinden ise 10 milyar lira kar payı elde etmiştir. Elde edilen kar payı her iki kurum bünyesinde %10 nispetinde tevkifata tabi tutulmuş olup, tevkif edilen vergi toplam 3 milyar lira, bu tutar üzerinden hesaplanan fon payı ise 300 milyon liradır.
  (1) numaralı örnekte açıklandığı üzere yapılacak hesaplamada kar payının brüt tutarı esas alınacak olup, mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır:
  Kar Payı Toplam Tutarı (Brüt) 30.000.000.000.- lira
  İstisna Edilen Tutar(30.000.000.000 x ½) 15.000.000.000.- lira
  Beyan edilen Tutar 15.000.000.000.- lira
  Hesaplanan Gelir Vergisi 3.650.000.000.- lira
  Mahsup Edilecek Vergi 3.000.000.000.- lira
  Ödenecek Gelir Vergisi 650.000.000.- lira
  Fon payı uygulaması 01/01/2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından, hesaplanan gelir vergisi üzerinden fon payı hesaplanmayacağı gibi, yıl içinde yapılan fon payı kesintisinin mahsubu ve iadesi yapılmayacaktır.
  Bu örnekteki kurumların kar dağıtımını farklı tevkifat oranlarının geçerli olduğu 24/04/2003 tarihinden önce yaptığı ve (Y) Anonim Şirketinin halka açık, (Z) Anonim Şirketinin halka açık olmayan şirket olduğunu varsayalım.
  Karın dağıtımı sırasında (Y) Anonim Şirketi tarafından tevkif edilen vergi (20.000.000.000x%5=) 1 milyar lira, (Z) Anonim Şirketi tarafından tevkif edilen vergi ise (10.000.000.000x%15=) 1,5 milyar lira olup, bu tutarlar üzerinden ayrıca fon payı hesaplanmıştır.(5)
  Bu durumda, (Y) ve (Z) anonim şirketine ait hisse senetlerinden elde edilen kar paylarının beyanı ve ödenecek vergi aşağıdaki gibi olacaktır.
  Kar Payı Toplam Tutarı (Brüt) 30.000.000.000.- lira
  İstisna Edilen Tutar (30.000.000.000 x ½) 15.000.000.000.- lira
  Beyan Edilen Tutar 15.000.000.000.- lira
  Hesaplanan Gelir Vergisi 3.650.000.000.- lira
  Mahsup Edilecek Vergi 2.500.000.000.- lira
  (1.000.000.000 + 1.500.000.000)
  Ödenecek Gelir Vergisi 1.150.000.000.- lira
  2.2.2. Geçiş Dönemine İlişkin Uygulamalar
  Geçiş dönemi ile ilgili düzenlemelere Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 ve 62 nci maddelerinde yer verilmiştir.
  Buna göre;
  - Kurumların 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarını dağıtmaları halinde, gerçek kişilerce elde edilen bu kar payları, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.
  - 01/01/1999-31/12/2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin olup, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlar ile Geçici 61 inci madde kapsamında tevkifata tabi tutulmuş olan yatırım indiriminden yararlanan kazançların dağıtılması halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının net tutarına 1/9 eklendikten sonra bulunan tutarın yarısının 12 milyar lirayı aşması halinde sözkonusu kar payları beyan edilecektir. Beyan edilen tutarın 1/5’lik kısmı hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek, mahsuplar sonrası kalan bir tutarın olması halinde ise bu tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 ve 62 nci maddesi çerçevesinde vergilendirilen kazançlar hakkında 22 nci maddede yer alan istisna uygulanmayacaktır.
  Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerinin dağıttıkları söz konusu kar payını doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla elde etmiş olmaları durumu değiştirmemektedir.
  Örnek 3:
  (Y) Anonim Şirketince 1999 yılında 4325 sayılı Kanun kapsamında elde edilen kazancın 2003 yılında dağıtılması sonucu, ortağı olan Bayan (D) net 27 milyar lira kar payı elde etmiştir. Bayan (D)’nin beyanı gereken başka bir geliri bulunmamaktadır.
  Bu kazançlarla ilgili olarak kar dağıtımı aşamasında Geçici 62 nci maddeye göre tevkifat yapılmamıştır.(6)
  Bu durumda Bayan (D)’nin ödeyeceği gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.  Elde edilen kar payının net tutarı 27.000.000.000.- lira
  Kar payının 1/ 9’u (27.000.000.000 x 1/9) 3.000.000.000.- lira
  Kar payı tutarı 30.000.000.000.- lira
  Beyan edilmeyecek tutar (30.000.000.000 x ½) 15.000.000.000.- lira
  Beyan edilecek tutar 15.000.000.000.- lira
  Hesaplanan Gelir Vergisi 3.650.000.000.- lira
  Mahsubu Gereken 1/5’lik tutar 3.000.000.000.- lira
  Ödenecek Gelir Vergisi 650.000.000.- lira
  (2) numaralı örnekte de belirtildiği gibi, fon payı uygulaması 01/01/2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından, hesaplanan gelir vergisi üzerinden fon payı hesaplanmayacak olup, yıl içinde yapılan fon payı kesintisinin mahsubu ve iadesi yapılmayacaktır.
  Örneklerden de açıkça görüldüğü üzere, tam mükellef bir kurumun 2003 yılında kar payı dağıtması durumunda dağıtılan kurum kazancının normal kazançlardan veya kurumlar vergisinden istisna kazançlardan olması, 4842 sayılı Kanun çerçevesinde kar payının beyanı halinde ödenecek gelir vergisinde herhangi bir farklılığa yol açmamaktadır.
  2.2.3. Kar Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi
  ----------------------------------------------------31.12.-------------------------------------------------
  691-Dönem Karı Vergi
  ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları
  Kurumlar Vergisi
  Yatırım İndirim Tevkifatı
  Dağıtılan Karın Tevkifatı

  370- Dönem Karı Vergi
  ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları
  Kurumlar Vergisi
  Yatırım İndirim Tevkifatı
  Dağıtılan Karın Tevkifatı

  Yapılacak Tevkifat ve Ödenecek Vergiler İçin Karşılık Ayrılması

  ------------------------------------------------/-----------------------------------------------------
  690-Dönem Karı veya Zararı Şirket müdürü ŞŞŞŞŞŞŞŞŞ

  691-Dönem Karı Vergi
  ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları
  Kurumlar Vergisi
  Yatırım İndirim Tevkifatı
  Dağıtılan Karın Tevkifatı

  692-Dönem Karı veya Zararı

  Dönem Net Karının Belirlenmesi

  -----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------  692-Dönem Karı veya Zararı

  590-Dönem Net Karı

  -----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------
  590-Dönem Net Karı

  570-Geçmiş Yıl Karı

  -----------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------
  590-Dönem Net Karı

  570-Geçmiş Yıl Karı

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  370-Dönem Karı Vergi
  ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları
  Kurumlar Vergisi
  Yatırım İndirim Tevkifatı
  Dağıtılan Karın Tevkifatı

  360- Ödenecek Vergi ve Fonlar
  Kurumlar Vergisi
  Yatırım İndirim Tevkifatı
  Dağıtılan Karın Tevkifatı

  Ödenecek Vergilerin Tahakkuku


  --------------------------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------
  360- Ödenecek Vergi ve Fonlar
  Kurumlar Vergisi
  Yatırım İndirim Tevkifatı
  Dağıtılan Karın Tevkifatı


  100-Kasa

  Kurumlar ve Yatırım İndirimi nedeniyle tevkif edilen vergilerin ödenmesi

  ---------------------------------------------------------/---------------------------------------------------------------------------
  570 -Geçmiş Yıl Karları

  540-Geçmiş Yıl Karı

  1.Tertip Yedek Akçe
  11.Tertip Yedek Akçe

  331-Ortaklara Borçlar

  Net Karın Yedek Akçelere Ayrılması ve Ortakların hesabına aktarılması

  --------------------------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------
  360- Ödenecek Vergi ve Fonlar
  Dağıtılan Karın Tevkifatı

  100-Kasa

  Dağıtılan Karın üzerinden yapılan tevkifatın ödenmesi

  ---------------------------------------------------------/---------------------------------------------------------------------------
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yurt Dışı Kar Payı Beyanı
  Konu Sahibi merve27 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Nisan.2014, 16:59
 2. Bulunmayan Ortağın Kar Payı Ödemesi ?
  Konu Sahibi günizi Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 03.Aralık.2013, 12:16
 3. Cevap: 8
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 10:15
 4. Kurumların Kar Dağıtmı İle Kar Payı Alan Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
  Konu Sahibi nane Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Eylül.2008, 12:24
 5. Kar Payı Alan Ortağın Beyan Sınırı
  Konu Sahibi greenone Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Şubat.2008, 11:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36