Merhaba,
5281 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Menkul Kıymet Gelirlerinden 01.01.2005 ile 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere menkul kıymetin satılmamış olması halinde alış ve değerleme günündeki fiyat arasındaki fark üzerinden 3 aylık dönemler halinde stopaj yapılmasını öngören Geçici 67. maddeyle ilgili Genel Tebliğ Taslağına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

256 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI