kamu işçi maaş

Konu: Kurumlar Vergisi

 1. #1
  NİSAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NİSAN Guest

  Kurumlar Vergisi

  2006/10-12 geç.vergide 1300.00. geç.vergi çıkıyor.diğer geçiciler zarar.
  193............
  360................
  -----------/--------------------
  kurumlar vergisi kaydını nasıl yapacağım.yardımcı olurmusunuz


 2. #2
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: kurumlar vergisi

  son geçici v. kadar vergi karşılıkları ayıracak ve kayıt edeceksiniz.(sonradan hesaplanan vergiyi değiştiren bir durum olmaması halinde)
  benim görüşüm geçici vergi için tahhakkuk olmaz. tıpkı avans verdiğimizde olduğu gibi ödendikçe 193 hs kayıt edilir. 2006 için karşılık kayıtları, 2007 yılı geç.v ödendiğinde 193 hs kayıt ve nisan ayında kurumlar vergisi kayıtları.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  77

  Ynt: Kurumlar Vergisi

  360 hesabı kullanarak tahakkuk yapmanıza gerek yok, hatta yanlış. Sayın nane nin belirttiği gibi Geçici V ödendiğinde kayıt yapılır. Yapacağınız kayıtlar;

  ---------31.12.2006------------
  691 HES. 1.300,00 (B)
  370 HES. 1.300,00 (A)
  ---------..02.2007--------------
  371 HES. 1.300,00 (B)
  100/102 HES. 1.300,00 (A)
  Geçici V. ödemesi
  ---------..04.2007--------------
  370 HES. 1.300,00 (B)
  371 HES. 1.300,00
  ------------------------------------


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  260

  Ynt: Kurumlar Vergisi

  Bizim uygulamamız şöyle, doğru mudur bilmiyorum;

  31.12.2006 Tarihli Fiş:
  193 HES. 1.300,00
  360 HES. 1.300,00
  Tahakkuk eden geçici vergi sebebiyle.

  17.02.2007 Tarihli Fiş:
  360 HES. 1.300,00
  100 veya 102 HES. 1.300,00
  2006 4. Dönem Geçici Vergi ödemesi sebebiyle.

  17.02.2007 Tarihli Fiş.
  371 HES. 1.300,00
  193 HES. 1.300,00
  Ödenen 2006 4. Dönem Geçici Verginin terkini.

  Sayın SB' nin görüşüne katılmıyorum, 360 hesabını takip edemezseniz kayıt yapamazsınız. Neticesinde 31.12.2006 tarihli bilançoda ödeme vadesi gelmemiş ama ödenecek olması kesinleşen vergilerinde yazılması gerekiyor. Bu durumda son dönem geçici verginin 193 lü hesapta bekletilmesi, ödenmesi halinde de 371 e atılarak kapatılması gerekiyor. 360 lı hesap zaten kesinleşmiş bir borçtur ve vadesi içerisinde ödenecektir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  63

  Ynt: Kurumlar Vergisi

  Sayın KEREM21,

  Geçici vergi tahakkuk etmez. Geçici vergi tahakkuku yapılmaz ve ödendikçe 193 hesapta takip edilir. Geçici vergi daha sonra tahakkuk edecek bir verginin peşin ödenen vergisidir. Bu yüzden geçici vergide tahakkuk söz konusu değildir.

  Eğer sen son dönemi tahakkuk yaparak 193 e atarsan 31.12.2006 tarihli bilanço, Bilançonun netliği ilkesine uymaz.

  Şöyle bir durum meydana gelir,

  37 ............ 0,00
  370 .......1.300
  371(-)....1.300

  37 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI bakiyesi sıfır verir.

  371 hesabın içinde bulunan son dönem geçici vergi 31.12.2006 tarihinde ödenmemiştir ve bunun sonucu olarak ta 37 grup bakiyesi 0 verir bu da netlik açısından uygun değildir.

  Eğer sen tahakkuk yapmasaydın sadece 3 aylık ödenen 193- Geçici vergi bakiyesini 371 e atsaydın, 37 grubu sıfır bakiye vermez ve alacak verir ve bu kalan alacak bakiyeside hem ödenecek geçici vergisinin hemde kurumlar vergisini zaten gösterir. bu yüzden birdaha 360 hesap ta göstermek mantıksız kalır.

  Faydalı olabildiysem ne mutlu.
  Rahmi BAŞOL

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  77

  Ynt: Kurumlar Vergisi

  Sayın kerem21,
  Siz katılmıyorsunuz ama Geçici V. de tahakkuk olmaz,ayrıca 360 hesabını takip etmezsek niye kayıt yapamayız anlamadım. Birçok kişinin sizin yaptığınız gibi kayıt yaptığını da biliyorum ama yanlış. Bilançonuz doğru bilgi vermez o zaman. Sayın RAHMİ BAŞOL un da belirttiği gibi. Bir kere adı üstünde 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER ödenecek vergiler değil. Geçici Vergi ödenmemiş de olabilir, Nisan da kurumlar v. olarak ödenebilir, o zaman terkin edilecek. Veya önceki dönemlerde Geçici v.çıkabilir ama yıl sonunda Kurumlar V. tahakkuk etmeyebilir yani kısaca geçici Vergiyi ödendiği tarihte kayıt yapmamız gerekiyor.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  260

  Ynt: Kurumlar Vergisi

  Sayın RAHMİBAŞOL,

  Sanırım aynı yöntemden bahsediyoruz. Açıklamama izin verirseniz;

  Farzı misal;
  1. Dönem Hesaplanan Geçici Vergi : 1.100 YTL (Vadesinde ödendi.)
  2. Dönem Hesaplanan Geçici Vergi : 1.200 YTL(Vadesinde ödendi.)
  3. Dönem Hesaplanan Geçici Vergi : 1.260 YTL(Vadesinde ödendi.)
  4. Dönem Hesaplanan Geçici Vergi : 1.300 YTL olsun. (Devreden yılda ödenecek/ödenmeyebilir de)

  Şimdi bilançonun kapanış tarihindeki yevmiye kayıtlarını, biz;

  31.12.2006 Tarihli Fiş:
  193 Hes. 1.260 YTL
  371 Hes. 1.260 YTL
  1., 2. ve 3. Dönemde Ödenen geçici vergilerin terkini

  31.12.2006 Tarihli Fiş
  193 Hes. 40 YTL
  360 Hes. 40 YTL
  Tahakkuk edecek 4. Döneme ait Geçici Vergi Sebebiyle

  17.02.2007 Tarihli Fiş
  360 Hes. 40 YTL
  100 veya 102 Hes. 40 YTL
  2006 4. Dönem Geçici Vergisinin ödenmesi sebebiyle.

  17.02.2007 Tarihli Fiş
  371 Hes. 40 YTL
  193 Hes. 40 YTL
  Ödenmiş geçici verginin terkini sebebiyle.

  Şeklinde yaparsak, bilançonun netliğine de zarar vermemiş oluruz kanaatindeyim. Neticesinde 193 hesap bakiyesi bilançonun aktifinde yer alacak, buna mukabil 360 lı hesapta aynı bakiye ile bilançonun pasif tarafında yer alacaktır. Bu şekilde hem son döneme ait geçici verginin ne kadar olduğu görülecek, ayrıca ödenmesi gerektiği kesinleşen geçici verginin ödenip/ödenmeme durumu da 360 lı hesap (istenirse 360 a bağlı tali hesaplarda) takip edilebilecektir.

  Dediğim gibi, doğruluğundan emin olmasam da, yevmiye kayıtlarını biz bu şekilde yapmaktayız. (Umarım yanlış yapmıyoruzdur)

  Saygılar.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  63

  Ynt: Kurumlar Vergisi

  Sayın Kerem 21,

  Geçici Kurumlar Vergisi :

  Kurumlar Vergisi kanununun mükerrer 40 ncı maddesine göre, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere dönem icinde taksitler halinde ödenen geçici kurumlar vergileri bu hesaba borç yazılır.

  Dönem sonunda hesabın borcunda biriken tutar, bu hesaba alacak verilmek suretiyle 371 no.lu Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabının borcuna aktarılır.

  Özellikle yazıyorum. verdiğiniz örnekte 31.12.2006 bilançosunda 193 hesap 40 ytl borç bakiyesi vermektedir. oysa yukarıda da belirttiğim üzere bilanço günü 193 hesap 0,00 bakiye vermesi gerekir yani bakiye vermez. 193 hesap cari dönem içerisinde çalışır ve dönem sonunda kapanır.

  Yaptığınız örnek yanlıştır. Siz geçici vergileri ödediğinizde 193 hesaba atın ve dönem sonunda 3 aylık geçici vergi bakiyesini 371 hesaba intikal ettirin.

  17.02.2007 tarihinde yapacağınız kayıt ise;
  -----/--------
  193(B) 40 ytl

  100/102(A) 40 ytl
  2006/4. dönem geçici verginin ödenmesi
  -----/--------

  15.04.2007 tarihindeki kurumlar vergisi tahakkukunda ise;
  ------/--------
  370(B) ****

  371(A) *****
  193(A) *****
  360(A) *****
  -----/------

  saygılarımla,
  Rahmi BAŞOL

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  150

  Ynt: Kurumlar Vergisi

  bizlerde geç.vergi. kaydını şöyle yapıyoruz.örneğin:
  3er aylık dönemlerde
  193.01-b-
  360.01-a-
  -----ödenince-----
  360.01-b-
  102.01-a-
  ----yılsonunda------
  371.01-b-
  193.01-a-
  -----------------
  bugüne kadar incelemelerde hiçbi tenkitte almadık.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  63

  Ynt: Kurumlar Vergisi

  Sayın Saliha,

  Biz vergi Muhasebecisi değiliz! Vergi Muhasebecisi herkez olur. Denetimde bir sorun çıkmayabilir, Çünkü mali karı etkileyen bir şey yok.

  Biz Mali tabloların net bilgi verebilmesinden yanayız. Burada önemli olan Bilançosuna baktığımız zaman 37 grubunun doğru bilgiyi vermesidir.

  Bilanço, Bir işletmenin 31.12.200.. tarihi Saat:00,00 'ı gösteren aynasıdır.

  193 bakiyesini 31.12.2006 da 371 e intikal ettirdiğin zaman ve o initikal ettirdiğin geçici verginin içerisinde 4. dönem geçici vergisi ödenmiş gibi gözüktiğünden 37 grubu net bilgi vermez.

  31.12.2006 tarihinde siz daha 4. Dönem geçici vergisini ödememiş durumdasınız.

  saygılarımla,
  Rahmi BAŞOL

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
  Konu Sahibi polat2323 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Ağustos.2016, 09:12
 2. Cevap: 6
  Son Mesaj : 18.Nisan.2014, 14:49
 3. Gelir Vergisi mi Yoksa Kurumlar Vergisi mi..
  Konu Sahibi aday21 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 20.Ekim.2009, 07:56
 4. Geçici Kurumlar Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Hk.
  Konu Sahibi yusuf hamza Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Şubat.2007, 14:22
 5. Özel İletişim Vergisi ( Kurumlar Vergisi Sirküleri/19)
  Konu Sahibi Celal Özcan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Ekim.2005, 17:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36