http://www.asmmmo.org.tr/docs/abbb.doc

beyan verme süreleri değişiyor.