kamu işçi maaş

Konu: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029

  Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  Firmada bağımlı olarak çalışmakta iken odanın yıllık üyelik ücretlerini şirket ödedi.Sözkonusu bu yıllık üyelik ücretlerini ve diğer SMMM odası ile ilgili olan ödemeleri şirket hesabından yaptığımızda şirket kayıtlarına bunları gider olarak işleyebilirmiyiz.İyi çalışmalar..

  Hasretim nazlıdır...

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  Ynt: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  Sizin adınıza üyelik ücretini çalıştığınız şirketten tahsil eden ve makbuzu şirket adına düzenleyen bir muhasebeciler odasının yönetim kurulundan ve denetim kurulundan şüphe duyarım.
  Böyle birşey hiçbir zaman olamaz.
  Yapılan ödeme sizin şahsınızla ve odaya kayıtlı bir meslek mensubu olduğunuzdan dolayı sizi ilgilendirir.Çalıştığınız şirketi hiç alakadar etmez.
  Parayı şirket veriyorsa o zaman siz şirkete borçlu olursunuz.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  Alıntı CANBOLAT Nickli Üyeden Alıntı
  Sizin adınıza üyelik ücretini çalıştığınız şirketten tahsil eden ve makbuzu şirket adına düzenleyen bir muhasebeciler odasının yönetim kurulundan ve denetim kurulundan şüphe duyarım.
  Böyle birşey hiçbir zaman olamaz.
  Oda hakkında yorum yapmışssınız. Devam edeyim bende.

  Birincisi Bağımlı çalışan SMMM'ler SMMM değildir.
  Madde 2 – A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:

  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

  b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

  c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

  Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir

  BAğlılara ne denir? : Hiçbirşey. Yani bağımlı çalışan muhasebeciler sadece ruhsat sahibidir .
  Madde 6- Yıllık aidat ve her yıl alınan aidat olup, maktu ve nisbi olmak üzere iki çeşittir.

  a) Maktu Aidat : Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zo-runlu olduğu aidattır.

  Yani oda der ki SMMM'lerden değil ruhsat sahiplerinden aidat alırım ve odaya kaydolmasanız ruhsatınız iptal olur. Hem kanuna göre ünvanım yok ama ruhsatı almak zorundayım. (Ruhsatın adı SMMM ruhsatı ama)

  Yani mezun olduğunuz üniversitelere aidat vermezseniz diplomanız iptal olur gibi bir durum bu. KAzanılmış hakkın geri alınmasıdır bu.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029

  Ynt: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  "Sizin adınıza üyelik ücretini çalıştığınız şirketten tahsil eden ve makbuzu şirket adına düzenleyen bir muhasebeciler odasının yönetim kurulundan ve denetim kurulundan şüphe duyarım."
  böyle birşey yok olmadığını bildiğiniz halde yorumu yapma nedeninizi anlayamadım.
  biz sadece şirketin banka hesabından havale yaptık.Oda elbetteki şirket adına makbuz kesemez.Konumuz bu değilki.Burda bahsi geçen başka.Mesleği şirketin defterlerini tutma karşılığı bağımlı olarak icra ediyorsam,meslekle ilgili giderlerin şirket tarafından karşılanması çokta şaşılacak bişey olmasa gerek diye düşündüm.çünkü şirketin defterlerini tutmadan önce burda idim ve dolayısıyla şirketin defterlerini tutmaya başladıktan sonra ekstrada bir para almadım.Şayet bağımlı çalışıyorsanız beni anlarsınız.Aksi halde anlamakta güçlük çekebilirsiniz.siz bunu gidere işleyemezsiniz.şirkete borçlanırsınız daha sonra Ücrete dahil edip bordrodan ancak o şekilde yapabilirsiniz demek bir yöntemdir.
  ii çalışmalar..
  Hasretim nazlıdır...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  Oda aidatını Şirketler gider yazabilir diye düşünüyorum.

  2 açıdan bakalım.

  1- Şirket'in ticari faaliyetini sürdürmesi için için zaruri bir gider midir? : Evet
  2 -Ödenen aidat muhasebeciye kişisel yarar sağlamakta mıdır (yani Ücret midir)?: Hayır

  O zaman niye gider yazamayalım.

  En kötü ücret sayıp stopajlı gider yazarız. Ama bence bu tutar ücret de değildir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  Ynt: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  Tahsilat makbuzları meslek mensuplarının adına düzenlenmiş belgeleri siz şirketin giderlerine mi işliyorsunuz?

  O zaman; şirketin avukatının baroya ödediği aidatları, işyeri hekiminizin tabipler odasına ödediği aidatları ve hatta bu kişilerin sizin işyerine gidip gelirken yaptıkları yol masraflarını sizin yorumlarınıza göre şirketin giderine işlenmesi gerekir.;D ;D ;D

  Aidatların şirketin kasasından ödenmesi bence gidere işlenmesini gerektirmez.

  Yapmayın lütfen :-[ :-[ :-[

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  Alıntı CANBOLAT Nickli Üyeden Alıntı
  Tahsilat makbuzları meslek mensuplarının adına düzenlenmiş belgeleri siz şirketin giderlerine mi işliyorsunuz?

  O zaman; şirketin avukatının baroya ödediği aidatları, işyeri hekiminizin tabipler odasına ödediği aidatları ve hatta bu kişilerin sizin işyerine gidip gelirken yaptıkları yol masraflarını sizin yorumlarınıza göre şirketin giderine işlenmesi gerekir.;D ;D ;D

  Aidatların şirketin kasasından ödenmesi bence gidere işlenmesini gerektirmez.

  Yapmayın lütfen :-[ :-[ :-[
  Yapmayın lütfen diyorsunuz, doldurmuşsunuz gülen adamları, bende esprili bir yolla izahatımı yapayım "bir şirketin ticaret yapmasına kim engel olabilir"

  Şahsın şirkette tüm mesai çalıştığı da belli. O mali müşavir orda patronun özel işleri için mi çalışıyor (mesela patrona masaj mı yapıyor) gider yazmayın (KKEG yazın) diyorsunuz. Adam şirket için aslanlar gibi muhasebe yapıyor, ticareti yürütüyor tabiki gider yazılacak.

  Tabi siz "şirket adına yazılmayan belgeler gider yazılamaz" maddesinden hareket ediyorsunuz.

  Benim de dayanaklarım aşağıdadır.

  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 34/1. maddesi ile yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanun'un 30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmektedir.

  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/1. maddesinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

  Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesinde vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır denilmiş, bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.

  Bu çerçevede, işyerinde çalıştığı iddia edilen ancak odaya kendia adına kayıtlı olan smmnin verdiği hizmetin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının kesin delillerle ispatı halinde gider konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  193

  Ynt: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  Günaydın,

  İşletmenin faaliyetini sürdürmek için yapması zorunlu harcamalar giderdir.

  İşletme bağımlı meslek mensubu çalıştırmak zorunda değildir. Çalıştırsa bile onun oda ödentisini ödemek zorunda değildir.

  Personelin oda ödentisi, şirketin ticari faaliyeti ile en ufak bir biçimde dahi ilintili değildir.

  Ödenti, personelin üyelikten doğan kişisel ödentisidir.

  Neresinden bakılırsa bakılsın (makbuz bir biçimde şirket adına düzenlenmiş olsa dahi) bu odenti şirkete gider yazılmaz.
  İlle de giderleştirilecek kararı varsa, ücrete katılarak giderleşebilir.

  Saygılarımla<br />SMMM Nusret KURDOĞLU

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  Bahsi geçen ödeme, Çalışana eğer borç olarak sağlanmadıysa, aşağıdaki kapsama girer, ücret sayılır.

  -----------------------------------------------------------------
  GV. Kanunu:

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Ücretler
  Ücretin Tarifi
  Madde 61 – (2361 sayılı Kanunun 43'üncü maddesiyle değişen madde) Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.
  -----------------------------------------------------------------
  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Bağımlı S M M M'lerin Yıllık Üyelik Ücretleri Gider Olarak İşlenir Mi?

  Ruhsatlı muhasebecisinin oda aidatı her durumda firma için giderdir.

  Bu tutarı ücret yolu ile gider yazmak risksiz yaklaşımdır.

  Ancak,

  Teamülü ücret yönünde oluşturmaları biz meslek mensupları için hatalı yaklaşımdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağımlı Smmm Lerin Beyanname Düzenlemesi
  Konu Sahibi AHMET1980 Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Şubat.2018, 11:55
 2. Bağımlı Olarak Çalışmak...
  Konu Sahibi sevilayçağla Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 25.Şubat.2015, 13:27
 3. SMMM' lerin İkametgahlarını Ofis Olarak Kullanamayacaklar !
  Konu Sahibi nucarlar Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 14.Şubat.2014, 16:36
 4. Bağımlı Çalışan SMMM'lerin SGK Durumu Gün Sayısı
  Konu Sahibi NURETNS Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Haziran.2011, 10:57
 5. Bağımlı Olarak Çalışmak.
  Konu Sahibi özlem... Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Şubat.2008, 13:41

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36