kamu işçi maaş

Konu: Yatırım İndirimi Ve Kar Dağtımı Muhasebeleştirilmesi

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.479

  Yatırım İndirimi Ve Kar Dağtımı Muhasebeleştirilmesi

  Örnek:Halka açık anonim şirket ile ile ilgilidir


  2006 Yılında Sağlanan Ticari Kazanç............................................ .............950.000.-ytl
  K.kabul edilmeyen Gider............................................. ...................................250.-ytl

  ----------------
  950.250.-ytl

  İndirimler

  Yatırım İndirimi................... 150.000.-ytl -150.000.-ytl

  Kurumlar Vergisi Matrahı........................................... .............................. 800.250.--ytl

  Kurumlar Vergisi ( 800.250.-ytl*%20).......................................... ............. 160.050.-ytl

  GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ

  Yatırım İndirimi 150.000.-ytl * % 19.8.............................................. ......... 29.700.-ytl

  Vergi Yükü Toplam :160.050.-+29.700.-ytl............................................... ...189.750.-ytl


  KURUM KAZANCI........................................... ...........................................800.000 .-YTL

  VERGİ YÜKÜ.............................................. ..............................................189. 750.-YTL

  KALAN.......................---------------

  610.500.-YTL

  Şirket genel kurul toplantısında hissedarlara 500.000.-ytl kar payı dağıtımına karar vermiştir.

  Kar Payı dağıtımına İlişkin Gelir Vergisi Hesabı


  Dağıtılacak Kar............................................... ..............................................500. 000.-ytl

  Yatırım İndirimi.......................................... .................................................. ..150.000.-ytl

  --------------
  350.000.-ytl


  % 15 Gelir Vergisi Kesintisi (350.000.-ytl*%15).......................................... ....... 52.500.-ytl

  2.tertip yasal yedek akçe (500.000.-ytl*%10).......................................... ....... 50.000.-ytl

  DAĞITIM TABLOSU I.( 2006 YILSONU itibariyle ayrılacak vergi karşılıkları ile ilgilidir.)

  KURUM KAZANCI........................................... .................................................. .950.000.-YTL

  KURUMLAR VERGİSİ........................................... ........160.050.-YTL

  GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ......................................... .. 29.700.-YTL

  İNDİRİM TOPLAMI........................................... .................................................1 89.750.-YTL

  KALAN...-------------

  760.250.-YTL

  NOT: 29.700.YTL Gelir Vergisi kesintisi Kurumlar vergisinden müstesna kazançlarla ilgilidir.(Yatırım indiriminden gelir vergisi stopajı
  GVK'nun Geçici 61 maddesi kapsamında yapılmıştır.)

  BU KESİNTİ KAR DAĞITIMI OLSUN OLMASIN YAPILACAKTIR.!!!!

  Devir kar olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacaktır.Kurumlar vergisinden müstesna kazançlardan yatırım indirimine ilişkin gelir vergisi ile
  kurumlar vergisi için 2006 bilançosunda yer almak üzere karşılık ayrılacaktır.İştirak kazançları kurumlar vergisi ve gelir vergisi kesintisinden müstesna olduğu için karşılıkla bir ilgisi bulunmamaktadır.

  2007 YILINDA İTİSNALAR DIŞINDA DAĞITILACAK KAR KISMI İÇİN GELİR VERGİSİ HESABI


  DAĞITILACAK KAR............................................... ...............................................500 .000.-YTL

  YATIRIM İNDİRİMİ.......................................... .................................................. ..150.000.-YTL

  GELİR VERGİSİ MATRAHI........................................... ..........................................------------

  350.000.-YTL

  % 15 GELİR VERGİSİ........................................... .............................................. 52.500.-YTL

  KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUP EDİLECEK GEÇİCİ VERGİ....................................... 100.400.-YTL

  DAĞITIM TABLOSU II.(2006 YILI KAYITLAR İLE İLGİLİDİR)

  DEVİR KAR (DAĞITIM TABLOSU I)................................................ .................................760.250.-YTL

  HİSSERDARLARA TEMETTÜ........................................... ...500.000.-YTL.

  II.TERTİP YEDEK AKÇE.............................................. ..... 50.000.-YTL

  GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ......................................... ...... 52.500.-YTL

  OLAĞAN.YEDEK AKÇE OLARAK AYRILACAK TUTAR................157.750.-YTL

  TOPLAM...--------------

  760.250.-YTL


  MUHASEBE KAYITLARI


  ------------------------------------/------------------------------------------
  691-...................................189.750

  01-160.050
  02- 29.700


  370-189.750

  01-160.050
  02-29.700

  KARŞILIKLARIN AYRILMASI
  --------------------------------/-----------------------------------
  371-..........................100.400  193......................100.400

  ÖDENEN GEÇİCİ VERGİNİN AKTARILMASI
  --------------------------------/------------------------------------
  690..................................950.000  691...................................189.750

  692....................................760.250

  DÖNEM KARINI İLGİLİ HES.VİRMANI
  ----------------------------------/------------------------------------------

  692..........................................760.2 50  590................................760.250


  NET KARIN İLGİLİ HES.VİRMANI
  -----------------------------------/------------------------------------------------
  590....................................760.250  570.....................................760.250

  ------------------------------------/------------------------------------------------
  370..................................160.050

  371............................................100 .400

  360............................................ 59.650

  -------------------------------------/---------------------------------------------------

  KURUMLAR VERGİSİ NİSAN AYINDA BEYAN EDİLECEK VE ÖDENECEKTİR.

  -------------------------------------/------------------------------
  360..........................................59.65 0


  100......................59.650


  NİSAN 2007 AYINDA KURUMLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ
  ----------------------------------/--------------------------------------

  İSTİSNA KAZANÇLARA AİT GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ MAYISTA AYRI BİR MUHTASAR BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEKTİR

  ------------------------------------------/---------------------------------------------
  370.......................................29.700  360.....................................29.700

  29.700.-YTL GELİR VERGİSİNİN TAHAKKUKU
  --------------------------------------------/------------------------------------------
  360.............................................29 .700  100.......................................29.700


  İSTİSNA KAZANÇLARA AİT GELİR VERGİSİNİN ÖDENMESİ

  -----------------------------------------------/--------------------------------------------

  Dağıtılan fakat istisna kazanç kısmı dışında kalan 350.000.-ytl kar payına ilişkin gelir vergisinin tahakkuku ettirilmesi ve ödenmesi


  ---------------------------------------------------/----------------------------------------------------
  570............................................... .....52.500  360............................................... .52.500

  ---------------------------------------------------------/------------------------------------------------

  İstisna kazançlar dışında kalan dağıtılacak kar için 2006 bilançosunda vergi ve fon karşılığı ayırmadığımız için bunların tahakkuku

  570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI'ndan yapılmıştır.

  ---------------------------------------------/---------------------------------------------
  360..............................................5 2.500


  100........................................52.500

  --------------------------------------------/-------------------------------------------------

  Kar dağıtımına en geç nisan ayı içinde karar verilmişse bu takdirde 350.000.-ytl kar payına ait yukardaki vergi istisna kazançlara
  ilişkin vergi ile birlikte mayıs ayında ödenecektir.

  2006 YILI SONUÇLARINA İLİŞKİN GLOBAL DAĞITIM TABLOSU III


  DÖNEM KARI...950.000.-YTL

  KURUMLAR VERGİSİ........................................... ......................160.050

  İSTİSNA KAZANÇ DIŞ.DAĞ.KARA İLİŞKİN G.V............................................... ...............................52.500.-YTL

  242.250.-YTL

  707.750.-YTL


  KAR PAYI.............................................. ......................................500.000

  II.TERTİP YEDEK AKÇE.............................................. .................... 50.000

  OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK AKÇE.............................................. ..............197.750

  TOPLAM............................................ .......................................----------
  707.750

  MUHASEBE KAYDI


  ------------------------------------------------------/-------------------------------------------------------------

  570............................................... .............707.750


  540............................................... ...50.000

  542............................................... ..157.750

  331............................................... ...500.00

  NET KARIN DAĞITIMI
  -----------------------------------------------------/---------------------------------------------------------------------
  SAYGILAR FERHAT

  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  14

  Ynt: Yatırım İndirimi Ve Kar Dağtımı Muhasebeleştirilmesi

  Bilindiği üzere 5479 sayılı Kanun' nun 2. maddesi ile, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu' nun yatırım indirimi istisnasını düzenleyen 19. maddesi 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olup, aynı kanunun 3. maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu' na Geçici 69. madde eklenerek;

  Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine; 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisna tutarları ile,

  a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

  b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,
  nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını,

  İlgili Kanunun, 5479 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki mevzuat hükümlerine göre (31.12.2005 tarihinde geçerli olan mevzuat) 2006, 2007, 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebileceklerdir.

  Ancak 5479 Sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki hükümler çerçevesinde, yukarıda verilen yıllara ait kazançlarından YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASINI KULLANMA YÖNÜNDE TERCİHTE BULUNAN MÜKELLEFLER, YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINDAN FAYDALANDIKLARI YILLAR İÇİN, ESKİ VERGİ ORANLARINI KULLANACAKLARDIR.

  Bu kapsamda:

  Gelir Vergisi Mükelleflerince, G.V.K.' nun 60 Sayılı Sirkülerinde de açıklandığı üzere;

  Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanacak olan gelir vergisi mükellefleri, 01.01.2006-31.12.2006 vergilendirme dönemine ilişkin beyan ettikleri kazançları üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan gelir vergisi tarifesi üzerinden vergilendirileceklerdir.

  Buna göre, beyana tabi geliri sadece ticari ve/veya zirai kazançtan oluşan ve yatırım indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler için, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 38 nolu Vergiye Tabi Gelir (Matrah) satırına aktarılan tutarın tamamına, 31.12.2005 tarihinde geçerli olan gelir vergisi tarifesi uygulanmak suretiyle yıllık gelir vergisi hesaplanacaktır.
  Beyannamede yer alan gelirin, yatırım indiriminden yararlanılan ticari ve/veya zirai kazanç yanında diğer gelir unsurlarını da içermesi durumunda ise, vergiye tabi toplam matraha 31.12.2005 tarihinde geçerli olan gelir vergisi tarifesi uygulanarak hesaplanacak vergiden, ticari ve/veya zirai kazançların toplam gelir içindeki oranı dikkate alınarak yatırım indiriminden yararlanılan kazanca isabet eden kısım bulunacaktır.

  Öte yandan, vergiye tabi toplam gelire (matrah) bu kez 2006 yılı tarifesi uygulanarak hesaplanacak vergiden, diğer gelirlerin toplam gelir içindeki oranı dikkate alınarak, diğer gelirlere isabet eden kısım hesaplanacak, bulunan bu tutar ile yatırım indiriminden yararlanılan kazanca ilişkin olarak yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan vergi tutarı toplanacak olup, bu tutar gelir vergisi beyannamesinin ?39 nolu Hesaplanan Gelir Vergisi? satırına aktarılacaktır.

  Söz konusu hesaplamalar, beyannamenin dışında yapılarak sonuçlar beyannameye taşınacaktır.


  Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, K.V.K. 3 Sayılı Sirkülerinde de açıklandığı üzere;

  Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesi kapsamında (2006, 2007 ve 2008 yılları için) yatırım indirimi uygulayan gelir vergisi mükellefleri, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan vergi tarifesini; kurumlar vergisi mükellefleri ise mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde yer alan % 30 kurumlar vergisi oranını, indirimin uygulandığı yıl kazançlarına uygulamak suretiyle anılan yıllara ait gelir veya kurumlar vergilerini hesaplayacaklardır.

  2006 yılı kazançlarının beyanında, yatırım indirimi istisnasından faydalanacak mükelleflerin, yürürlükteki oranlar yerine, yukarıda verilen oranları dikkate almaları gerektiği unutulmamalıdır.


  Şermin Kandemir
  SMMM
  Ş.K.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yatırım İndirimi
  Konu Sahibi almina3458 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 27.Ekim.2014, 10:01
 2. Yatırım İndirimi
  Konu Sahibi ACELYACIM Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 16.Şubat.2007, 15:51
 3. Yatırım İndirimi
  Konu Sahibi sehmus Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 27.Aralık.2005, 12:18
 4. Yatırım İndirimi
  Konu Sahibi auditer Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 31.Ağustos.2005, 09:49
 5. Yatırım İndirimi
  Konu Sahibi AHMET Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Temmuz.2005, 15:17

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36