6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 9.Taksit Ödemesinin 1 Ekim 2012 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddesi hükmündenyararlanan mükelleflerin 1 Ekim 2012 tarihi akşamına kadar 9. taksiti ödemeleri gerekmektedir.

Kaynak: GİB