Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddesi hükmünden yararlanan mükelleflerin 31 Ocak 2013 tarihi akşamına kadar 11. taksiti ödemeleri gerekmektedir.
Kaynak: GİB