Yeni hazırlanan gelir vergisi kanunu tasarısı, 193 sayılı GVK düzenlemesi, 5520 sayılı KVK düzenlemesi, Yeni tasarı ile yapılan düzenleme ve tasarı gerekçesi...

Karşılaştırmalı Gelir Vergisi Kanunu TasarısıTÜRMOB'DAN İktibas Edilmiştir.