kamu işçi maaş

Like Tree6Beğeni

Konu: Kartta Asgari Ödemeye Yeni Düzenleme

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  Kartta Asgari Ödemeye Yeni Düzenleme

  BASIN AÇIKLAMASI

  Sayı: 2013/24 16 AĞUSTOS 2013

  Sermaye Yeterliliği, Karşılık Ve Kredi Kartları Mevzuatına İlişkin Değişikliklere Dair Basın Açıklaması

  06/7/2013 tarih ve 28699 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planında, yüksek ve istikrarlı bir büyüme dinamiği sağlamak üzere, en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların artırılması, artan yurtiçi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltılması amaçlanmış ve Kurumumuz, tüketici kredilerindeki artışın makro ihtiyati tedbirlerle kontrol altında tutulmasından, kredi maliyetlerinin farklılaştırılması ve diğer teşvik edici veya caydırıcı önlemlerle ticari kredilerin toplam krediler içerisindeki payının artırılmasından sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir.

  Kredilerin 2007 yılından itibaren gelişimi incelendiğinde; KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payının %28’ler seviyesinden %25’ler seviyesine, ihracat kredilerinin payının ise %10’lar seviyesinden %5’ler seviyesine gerilediği görülmektedir. Diğer taraftan, 2012 yıl başından itibaren bireysel kredi kartı alacakları %43 oranında artış göstermiş olup, bu artışın %84 gibi önemli bir kısmı taksitli kredi kartı alacaklarından kaynaklanmıştır. Taksitli kredi kartlarının kredi kartları içerisindeki payı Haziran 2013 itibariyle %56 düzeyine yükselmiş, takipteki bireysel kredilerin dağılımında ise kredi kartı alacakları yaklaşık %46 düzeyine ulaşmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Sermaye Yeterliliği
  Mevzuatı, Karşılık Mevzuatı ve Kredi Kartları Mevzuatında aşağıda açıklanan değişikliklerin yapılması öngörülmektedir.


  I- Sermaye Yeterliliği Mevzuatına İlişkin Değişiklikler

  A- Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

  1- Kredi kartı vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 1-6 aya kadar olan taksit ödemelerine hali hazırda %75 olarak uygulanan risk ağırlığı %100’e çıkarılmaktadır.

  2- Kredi kartı vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için kullandırılan kredilerin kalan vadesi 6-12 aya kadar olan taksit ödemeleri tutarlarına ilişkin hali hazırda %150 olarak uygulanan risk ağırlığı %200’e, kalan vadesi 12 ayı aşanlara ilişkin %200 olarak uygulanan risk ağırlığı %250’ye çıkarılmakta, uygulama kapsamına kredi kartı vasıtasıyla nakit
  olarak kullandırılan krediler de dâhil edilmektedir.


  B- Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

  1- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’den sağlanan ihracat kredi sigorta poliçeleri Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ kapsamında risk azaltıcı bir teminat olarak tanınmakta ve bu poliçeler T.C. Merkezi Yönetimi tarafından sağlanan garantiler gibi dikkate alınmaktadır.

  II- Karşılık Mevzuatına (Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı) İlişkin Değişiklikler

  1- Yönetmelikte tüketici kredisi tanımı yapılmakta, bu tanımda gerçek kişilere ait tasarruf mevduatlarına bağlı olarak kullandırılan kredili mevduat hesapları ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için ve nakit olarak kullandırılan kredilere yer verilmek suretiyle daha önce tüketici kredisi kapsamında yer almayan söz konusu krediler kapsama alınmaktadır. Bu suretle, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, taşıt ve konut kredisi dışındaki tüketici kredilerine yönelik genel karşılık oranlarındaki artırımlı uygulamaya gerçek kişilere ait tasarruf mevduatlarına bağlı olarak kullandırılan kredili mevduat hesapları ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için ve nakit olarak kullandırılan krediler de dahil edilmiş olmaktadır.

  2- Genel karşılık oranları, ihracat kredilerinde %1’den %0’a, KOBİ kredilerinde ise %1’den %0,5’e indirilmektedir.

  III- Kredi Kartları Mevzuatına (Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı) İlişkin Değişiklikler

  1- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna verilen yetki kapsamında asgarî ödeme
  tutarının, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde yirmi beşinden yüzde otuzuna, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde otuzundan yüzde otuz beşine yükseltilmesi ve bu oranlara kademeli bir şekilde ulaşılması öngörülmektedir.


  2- Gelir düzeyi bin Türk Lirası veya altında olanlar ile gelir düzeyi tespit edilemeyenler için kredi kartı limiti bin Türk Lirası ile sınırlandırılmış ve limiti bin Türk Lirası üzerinde olanların gelir düzeylerinin belgelendirilmesi ve bu gelirlerin sürekliliğinin düzenli olarak kontrol edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  Taslakların Yer Aldığı İnternet Adresi

  1-Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

  http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/tur.../12305syr1.pdf


  2-Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

  http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/tur...6krazaltim.pdf


  3-Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

  http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/tur...ak_1582013.pdf


  4-Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

  http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/tur..._16_8_2013.pdf

  Kaynak: BDDK


 2. #2
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.769
  Zaten asgarisini ödemekte zorlananan insanların, onmu da ödeyememesi için, işbilenler yememiş içmemişler ve ellerinden geleni yapmışlar anlaşılan.
  ebru şener bunu beğendi.

 3. #3
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.165
  Kredi kartını borçlanma aracı olarak görenlerin çoğu kart borç batağına saplanmaktan kurtulamaz. Kananç=kart harcaması eşitliğini sağlamak gerekir. Diyebilirsiniz ki bankalar türlü oyunlarla borca sürüklüyor. Bu okulları kapat okul sorunu toptan çözülsün yaklaşımına benzer. Kendiniz bilinçli olarak harcama yapamıyorsanız kart kullanmayı bırakmalısınız.
  ebru şener ve ayşekonak bunu beğendi.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

 4. #4
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.837
  Tüketim toplumu olduğumuz müddetçe bundan kurtuluş yok.
  Her zaman söylediğim bir laf vardır. Para kazanarak değil,harcamayarak biriktirilir.Harcamayacaksın kardeşim,hesabını kitabını yapacaksın,cebine sahip çıkacaksın. Kapitalist toplumda birileri birilerini daima sömürecektir..Bankada sömürenlerin başında gelir.
  ebru şener, ayşekonak ve kayrak bunu beğendi.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 5. #5
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.769
  Haklısınız da,
  adına düzenleme dedikleri bu uygulama ile, kart magduru daha da artacak , sıkıntı burada.
  Bankalar bir anda ücret bilgilerine göre limitleri aşağı çekiverecek ve binlerce kişi limit aşımına girmiş olacak, limit üstü miktarı ödemeleri istenecek, limit aşım faizleri cezaları eklenecek, .....
  sonuç kurtarmaya çalıştıkları insanları daha da göçertecek, kurtarmaya çalıştıkları bankaları daha çok takip dosyalarıyla başbaşa bırakacak.

 6. #6
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.725
  Yasalar çerçevesinde yada yeniden düzenleme yapılarak, bankalara alternatif, sömürmeyen banka düzeni kurulup işletilmedikce, tüketici maduriyetlerinin önlenmesi mümkün olmasa gerek.

 7. #7
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.837
  Zaten herhalde buradaki "düzenleme" den amaç..Bankaların gelir arttırmak için nasıl bir düzenleme yaparız,demek herhalde..Ne yapsakta daha fazla soysak düzenlemesi olsa gerek..Yoksa tüketici adına bir düzenleme yok
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  50
  Bu düzenlemeler vatandaş için yapılmıyor nedense
  Masallar çocuklara ejderhaların var olduğunu öğretmez. Çocuklar ejderhaların var olduğunu zaten bilir. Masallar çocuklara, ejderhaların öldürülebileceğini öğretir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2018
  Mesajlar
  43
  Güzel bir konu olmuş. Yeni düzenleme işe yarar belki.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.408
  Hane halkı kredi kartı harcamalarının çoğu gıda , daha neyden kessinler biriktirsinler

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. BES 45 Yaşın Tesbitinde Yeni Düzenleme
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Şubat.2019, 12:40
 2. Kıdem Tazminatı Yeni Düzenleme İle
  Konu Sahibi meduzam Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Ekim.2013, 11:22
 3. İşten Çıkış Bildirgesi ve Yeni Düzenleme
  Konu Sahibi alfos Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 03.Ağustos.2009, 14:33
 4. Vergi Kaçağına Yeni Düzenleme
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Eylül.2008, 22:37
 5. Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 07.Haziran.2008, 14:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36