Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa...

Kaynak: TÜRMOB