Birlik başkanımız ücretimize şef olduğumuz için zam uyguladı. Yevmiyeye zam yazısı 20.04.2007 tarihinde yazıldı. Yanlız şeflik yazım 05.05.2006 tarihinde yazılmıştı. Bundan dolayı geriye dönük ücret farkını nasıl alırım hangi yol uygundur.