Slm, arkadaşlar;
Yufkacılık yapan arkadaşım: Çevre sağlık Teknisyeni olan bir bayanla( Mesul Mdr.) sözleşmesini 16/12/2004 tarihinden itiberen geçerli olmak üzere ; 1 yıllık noterden sözleşme yapıyor. Sözleşmede 444.150.-YTl 'den aylık, ve haftanın 5 günü saat : 13 ile 15:00 arasında çalışmak kaydıyla yapıyor. Sigortaya bildirilmiyor. iki kişi arasında anlaşıp sözleşmeyi imzalıyor. Bu arkadaş ayni sözleşmeden bir başka firma ile de yapıyor. daha sonra bu kişi firmamızı beni sigortalı göstermedi diye şikayet ediyor.
S S K il Müdürlüğü Müfettişleri tarafından bize 16/12/2004 tarihinden itibaren sigortalı çalıştırmaya başlamamız olanmıza rağmen işyeri bildirgesinin 506 sayılı S.S.K'nun 8 mad. göre,
506 sayıl S.S.K'nun 9 maddesi Sigortalı işe giriş Bildirgesinin
a) Sigortalının işyerinize işe başlatılmadan önce verilmemesi,
c) İlk defa işyeri bildirgesi verilerek tescil edilmiş işyerinizde ilk işe alınan sigortalının işe başlama tarihiden itibaren en geç bir ay içinde verilmemesi,
Kanunu 140 madd. a ve c fıkraları uyarınca 14.082,30.-Ytl İdari para cezası kesilmiştir.
506 S.S.K.'nun 140 mad. d fıkrasına göre iş yerimize ait defter ve belgelerden dolayı 2.906,00.-ytl idari para cezası kesilmiştir.
ve ayrıca eksik günler nedeniyle her ay için 6 günlük prim bildirgesi hazılmamam için yazı gönderilmiş,

Şimdi benim ne yapmam lazım dava açsam hangi maddeye istinaden açmama lazım. Dava veya karar örnekleri varmı bilgi verirseniz sevinirim.

Not: Forum Kuralları