Kısmı süreli olarak üniversite bünyesinde çalışan öğrencilerin maaşı hesaplanırken gelir vergisi kesintisi yapılacak mı hangi kesintileri yapmamız gerekir? SSK bildirimde ise sadece 1,5 iş kazaları ve meslek has.siğ.prim ödemesi mi
yapılacaktır.herkese iyi çalışmalar..