kamu işçi maaş

Konu: İşkur İşten Çıkış Nedenleri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  627

  İşkur İşten Çıkış Nedenleri

  değerli forumdaşlar, işkura iab verirken işten çıkış nedeni yazıyoruz ya işten çıkış kodlarını bilen varmı araştırdım bulamadım yaa bir zahmet yazabilirmisiniz.Teşekkürler


 2. #2
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: işkur işten çıkış nedenleri

  iab için kod yok. "4857/.. işverence fesih" gibi açık yazmalısınız.

 3. #3
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: işkur işten çıkış nedenleri

  4.I.3.1. İşten Ayrılma Nedeninin İncelenmesi

  Sigortalı işsizin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için, İAB?nin 4 üncü bölümünde yer alan, ?Sigortalının Çalışma Bilgileri? başlığı altındaki işten çıkış nedeninin 4447 sayılı Kanunda belirtilen 51 inci madde hükümlerine uygun olması gerekir.

  İAB?nin Sigortalının İşyerinde Çalışma Bilgileri Başlığının işten çıkış nedeni bölümüne, sigortalının işten çıkış nedeni 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nedenlerden birisi ise bu nedenin Kanun maddeleri belirtilerek veya nedenin açık ve anlaşılır şekilde yazılması (Örneğin 4857/17, 4857/24, 4857/25/I/III/IV, 4447/51/a, 4447/51/b vb.) sağlanacaktır.

  İşten Ayrılma Bildirgesine yazılan 4857/17 madde işverenlerin istifa halinde de bildirge düzenleme ihtimali olduğundan işveren tarafından feshedilip edilmediğinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca; Kanun maddesi belirtilmeden sadece ?işverence fesih? veya ?işveren tarafından fesih? şeklinde bildirgede yer verilen fesih gerekçelerine dayalı olarak ödeme işlemi yapılmamalı, söz konusu feshin işveren tarafından 4857/25-II bendi kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış dolayısıyla yapılmış bir fesih olma ihtimali bulunduğundan, Kanun kapsamında yapılmış bir fesih olup olmadığı hususunda işverenden açıklık getirmesi talep edilmeli, alınacak cevaba göre işlem yapılmalıdır.

  4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında hizmet akdi sona eren sigortalı işsizlerin işlemlerine, Kuruma başvurdukları tarihi izleyen ayın sonunda işsizlik ödeneklerini alacak şekilde başlanır.

  İşveren, hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir. ?Kendi İsteğiyle Ayrıldı? gerekçesi aksi işveren tarafından tanzim edilmiş somut bir belge ile ispatlanana kadar istifa olarak değerlendirilecektir. Ancak, bu nedenlere dayalı olarak bildirge düzenleyerek Kuruma veren işverenlerin bildirgeleri alınır ve 4.I.3.5?de belirtilen esaslar doğrultusunda dosyalanır.

  İşten ayrılma bildirgelerinin işten çıkış nedeni bölümüne ?deneme süresi? ya da ?4857/15. madde? yazılan sigortalılara işsizlik ödeneği ödenmez. Ancak, aynı işveren yanında iki aydan (toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunması halinde dört aydan) fazla çalıştığı anlaşılan durumlarda işverenle irtibata geçilerek 4857 sayılı İş Kanununun 15 inci maddesi hatırlatılır, alınacak cevaba göre işlem yapılır.

  Hizmet akitleri askıya alınan işçilerin, hizmet akitleri sona ermiş sayılmadığından bu durumdaki işçiler için işverenler ?İşten Ayrılma Bildirgesi? düzenlemeyeceklerdir. İş akdi askıya alınanlara hizmet akitleri sonlandırılmadığı için işsizlik sigortası hizmetleri verilmez.

  İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için, hizmet akdinin başvuru sırasında; grev, lokavt veya ilgili kanunlardan doğan olağanüstü hal, seferberlik hali, doğal afetler, kısa süreli askerlik, sivil savunma hizmetleri gibi çalışma ödevleri nedeniyle askıya alınmamış olması ve sigortalı işsizin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması gerekir.

  İşsizlik ödeneğinin hesaplanmasındaki gerekli en az 600 günlük prim ödeme süresi içindeki işten ayrılma nedenlerinin (İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunulan fesih nedeni dışında) 4447/51 inci madde hükümlerine uygun olup olmadığına bakılmaz.

  4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri hak ve borçları ile devralana geçtiğinden, devreden işverenlerin İAB düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Hizmet akdi sona erdiğinde devralan işveren hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapacaktır. Bu nedenle, sigortalı işsizin çalıştığı sürelere ilişkin tüm bilgiler, düzenlenecek olan İAB?de yer almalıdır.

  4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, işveren bir işçiyi holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşulu ile başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam ettiğinden işverenin İAB düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmadığı durumlarda işverene idari para cezası uygulanmayacaktır.

  Herhangi bir askeri veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler bu ödevin sona ermesinden itibaren mücbir sebepler hariç 30 gün içinde Kuruma başvurmak zorundadır. Bu şekilde işinden ayrılan sigortalı işsizler için işverenler İAB düzenleyeceklerdir. Herhangi bir askeri veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler için İAB düzenlemeyen işverenlere idari para cezası uygulanmaz.

  4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna istinaden çalışma iznine sahip ve kendilerinden işsizlik sigortası primi kesilen yabancılar İşsizlik Sigortası Kanununda öngörülen diğer şartları taşımaları halinde işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılırlar.

  Hizmet akdinin sona erdiği tarih dikkate alınarak, 4857 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra hizmet akdi sona ermiş olmakla birlikte İAB?de 1475 sayılı Kanun maddelerinin yazılmış olması halinde, 1475 sayılı İş Kanununun 13. maddesi 4857 sayılı Kanunun 17. maddesi olarak, 1475 sayılı İş Kanununun 16. maddesi 4857 sayılı Kanunun 24. maddesi olarak, 1475 sayılı İş Kanununun 17. maddesinin I ve III. bentleri 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin I,III ve IV. bentleri olarak değerlendirilecektir. 4857/17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 29 uncu maddelere göre yapılan fesihler 4447/51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında değerlendirilmelidir.

  Sigortalı işsizlerin iş kaybı tazminatı veya işsizlik ödeneği ile birlikte iş kaybı tazminatı talebiyle başvurmaları halinde; hizmet akdinin fesih nedeni olarak, Bildirge Bilgileri sekmesi altında, Hizmet Akdinin Sonlanma Nedeni hanesinde yer alan, Kuruluşun Özelleştirilmesi, Kuruluşun Özelleştirilmeye Hazırlanması, Kuruluşun Küçültülmesi, Kuruluşun Faaliyetlerinin Kısmen Durdurulması, Kuruluşun Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulması, Kuruluşun Süreli Kapatılması, Kuruluşun Süresiz Kapatılması, Kuruluşun Tasfiye Edilmesi ve Kuruluşun Devredilmesi gerekçelerinden uygun olan kullanılarak bildirge girişi yapılmalıdır. Söz konusu gerekçeler işsizlik ödeneği talebiyle başvuran sigortalı işsizlere ait girilen bildirgelerde kullanılmamalıdır.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  İŞTEN AYRILANLARIN AYRILMA NEDENLERİ

  1 TOPLU ÇIKARMA 4857/29
  2 BİLDİRİMLİ FESİH 4857/17
  3 MALULEN EMEKLİLİK 1475/14
  4 NORMAL EMEKLİLİK 1475/14
  5 ÖLÜM
  6 ASKERLİK 1475/14
  7 EVLENME 1475/14
  8 İŞE ARA VERME ( ZORUNLU NEDENLER) 4857/24
  9 SAĞLIK NEDENLERİ 4857/24
  10 İŞVERENİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRI DAVRANMAK 4857/25
  11 DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESİH 4857/25
  12 DEVAMSIZLIK 4857/25
  13 İŞE ARA VERME ( ZORUNLU NEDENLER) 4857/25
  14 SAĞLIK NEDENLERİ İLE 4857/24
  15 İŞÇİNİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRI DAVRANMAK 4857/25
  16 İSTİFA 4857/17
  17 İŞİN SONA ERMESİ
  18 NAKİL
  19 İŞYERİNİN KAPANMASI 4857/3
  20 VİZE SÜRESİNİN BİTİMİ
  21 DENEME SÜRESİ İÇİNDE 4857/15
  22 MEVSİM BİTİMİ
  23 KAMPANYA BİTİMİ
  24 STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ( MEMUR / SÖZLEŞMELİ)
  25 DİĞER NEDENLER 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Ynt: İşkur İşten Çıkış Nedenleri

  internetten işkurda işten cıkıs nedeni bölümünde " belirsiz süreli hizmet akti imzalanmıs işçi için işveren tarafından bildirimsiz fesih " şeklinde işten cıkarmalarda 4447 / c yi mi işaretlememiz gerekiyor?
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

 5. #5
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: İşkur İşten Çıkış Nedenleri

  Alıntı FATİH PESEN Nickli Üyeden Alıntı
  internetten işkurda işten cıkıs nedeni bölümünde " belirsiz süreli hizmet akti imzalanmıs işçi için işveren tarafından bildirimsiz fesih " şeklinde işten cıkarmalarda 4447 / c yi mi işaretlememiz gerekiyor?
  İşten çıkış nedenlerinden birini seçtikten sonra yanındaki soru işaretinin üzerine mausu getirdiğiniz zaman, hangi amaçla kullanılacağı gözüküyor.Bu yardımdan yararlanabilirsiniz sanırım.

  Kolay gelsini

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  49

  Ynt: İşkur İşten Çıkış Nedenleri

  Devamsızlık yüzünden çıkışını vermiş oldğumuz personelin işkur işten çıkış bildirgesinde hangi şıkkı işaretlemem gerekiyor.üzerini bold yaptığım Madde 25 II.nolu bendinde g seçeneği bana uyan kısım.Yardımlarınızı rica ediyorum.


  İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
  MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
  I- Sağlık sebepleri:
  a. İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
  b. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
  (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.
  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:a. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
  b. İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
  c. İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
  d. İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.
  e. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
  f. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
  g. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
  h. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
  i. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
  III- Zorlayıcı sebepler:
  İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
  IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.
  İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Ynt: İşkur İşten Çıkış Nedenleri

  Evet sayın Zindan dediginiz gibi orda yazıyor fakat 2 sn gözüküp kayboluyor (

  İşçiyi ihbar süresinden önce ihbarı ödenerek işveren tarafından çıkartıldıgında 4447/51c

  işçiyi ihbar süresinin sonunda işveren tarafından cıkartıldıgında 4447/51a secilmesi gerekmezmi ?
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  30

  Ynt: İşkur İşten Çıkış Nedenleri

  Arkadaşlar,
  bu Ek2 ve SGK sitesinden elektronik ortamda yaptığımız işten ayrılış neden kodları aşağıdaki şekilde değişti:
  01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
  02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
  03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
  04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi
  05 Belirli iş süresinin sona ermesi.
  06 İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi
  07 İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işveren tarafından feshi
  08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
  09 Malulen emeklilik nedeniyle
  10 Ölüm
  11 İş Kazası sonucu ölüm
  12 Askerlik
  13 Kadın işçinin evlenmesi
  14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
  15 Toplu işçi çıkarma
  16 Nakil
  17 Çalıştığı işyerinin kapanması
  18 İşin sona ermesi
  19 Mevsim bitimi
  20 Kampanya bitimi
  21 Statü değişikliği
  22 Diğer nedenler


  İyi çalışmalar,
  Nihat ÖZDEMİR
  İyi çalışmalar,<br />Nihat ÖZDEMİR<br /><br />Bilmediğini bilmeyenden uzak durunuz!

 9. #9
  C.Gerçek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  C.Gerçek Guest

  Ynt: İşkur İşten Çıkış Nedenleri

  Her yiğidin bir yoğur yiyişi vardır derler ya, bizdeki her kurumun ayrı ayrı kodları var. Birininki diğerine uymadığı için hangi kurum için bildirim/beyan yapılacaksa onun ki kullanılacak.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  2

  Ynt: İşkur İşten Çıkış Nedenleri

  MRB EMEKLİLİKTEN DOLAYI İŞTEN AYRILDI İAB DE İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİNE 1475/14 YAZMAMMI GEREKLİ???  (Lütfen büyük harf kullanmayınız
  )

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşten Çıkış Nedenleri
  Konu Sahibi dlk1001 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Mart.2011, 14:26
 2. SGK İşten çıkış nedenleri
  Konu Sahibi dogan76 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 12.Ekim.2010, 12:12
 3. İşten çıkış nedenleri
  Konu Sahibi zbeyhan Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 02.Eylül.2010, 18:07
 4. 28.09.2009 İşten Çıkış Nedenleri
  Konu Sahibi HAZELSU Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 12.Kasım.2009, 08:37
 5. İşkur'daki İşten Çıkma Nedenleri.?
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 10.Aralık.2006, 13:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36