kamu işçi maaş

Konu: İkale

 1. #11
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  327

  Ynt: İkale

  Selam
  Sakın o yargı kararında yanlış yazılmış olmasın
  ;D

  Herkese saygılar ve sevgiler.

 2. #12
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.127

  Ynt: İkale  İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMA (İKALE) YOLUYLA FESHİ VE SONUÇLARI  03 Mart 2008  Hüseyin İrfan FIRAT


  İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMA (İKALE) YOLUYLA FESHİ VE SONUÇLARI  Bu yazımızda çalışma yaşamımızda öteden beri var olmakla birlikte çok değinilmeyen bir konu olan iş sözleşmesinin taraflarca anlaşma (ikale) yoluyla feshi konusunu inceleyeceğiz.  Konuyu özellikle incelemek istememizin nedenlerinden biri iş güvencesine ilişkin davaların sayıca ciddi rakamlara ulaştığı bilinmekteyken buna karşın iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirilmesi koşulunda ise tazminat, işe iade gibi kavramların ortaya çıkmayacak olmasıdır.  İkale yoluyla sona erdirme böylesine önemli sonuçlar doğururken gerek 1475 sayılı eski iş yasamızda gerekse 4857 sayılı yeni iş yasamızda konuya ilişkin açılımlar yer almamaktadır. Yani bir başka deyişle İkale iş yasamızda yer bulmuş bir uygulama değildir.  Bunun önemli nedeni iş sözleşmesinin ikalesi, bir sözleşme niteliği taşıması sebebiyle borçlar hukukunun genel ilkelerine tabi olmasıdır.  Gerçektende iş sözleşmesi ister belirli süreli isterse belirsiz süreli olsun tarafların karşılıklı anlaşması ile her zaman sona erdirilebilir. Belirli süreli sözleşmede sürenin bitiminden önce, belirsiz süreli sözleşmede de herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme tarafların karşılıklı anlaşması ile son bulur.  Burada özellikle önem arz eden husus başta da belirttiğimiz gibi ikale yoluyla sona erdirme sonucunda tek taraflı fesihlerde ortaya çıkan (tazminat, işe iade vb.) sonuçların ortaya çıkmamasıdır.  ?Bu bir sözleşmeyi bozma eylemi olarak kabul edilemez. Çünkü bozma (fesih) tek yanlı bir irade bildirimi ile sözleşmeyi sona erdiren bozucu yenilik doğuran bir haktır. Oysaki tarafların anlaşarak sözleşmeyi ortadan kaldırmaları (ikale) karşılıklı ve uygun iki irade bildiriminin birleşmesi ile oluşan hukuksal bir olgudur. Bu nedenle bozma (fesih) ile oluşan sonuçlar ikalede geçerli olmaz. Başka bir deyişle ödenceler iş güvencesi gibi kavramlar, bu hukuksal olguda uygulanmayacaktır. Ancak taraflar, anlaşarak herhangi bir ödence koyabilirler.? (1)  Burada dikkat çekmemiz gereken husus anlaşmalı sona erdirme sonucunda her koşulda tazminat hakkının ortadan kalkmayacağıdır. Taraflar bu konuda da anlaşarak bozma sonucunda tazminat öngörebilirler.  Konuya genel hatlarıyla bu şekilde değindikten sonra dilerseniz içtihattaki örneklerle biraz daha derinlik kazandıralım ve olası sorunlar üzerinde duralım.  Anlaşmalı bir sona erdirme söz konusu olduğunda her şeyden önce iş sözleşmesini sona erdirme hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığının saptanması ve işverenin bazı yükümlülüklerinden kaçma niyetinin bulunup bulunmadığının araştırılması önem arz etmektedir.  Bunun yanında işçinin anlaşma sonucu yapılan sona erdirmenin ardından işe iade davası açması da olasıdır. Bu nedenlerle işveren sözleşmenin ikale yoluyla sona erdirildiğini somut ve net argümanlarla kanıtlayabilmelidir. Ayrıca yukarıda da değinilen sona erdirmenin herhangi bir suiniyete dayandığı ya da işçinin iradesinin fesata uğratıldığı iddiaları ile karşılaşması koşulunda aksini ispat edebilmelidir.  Bu konuya örnek oluşturabilecek bir Yüksek mahkeme kararında işverenin işçinin anlaşmak suretiyle kendisinin ayrıldığı iddiası mahkemece kabul görmeyerek işe iadesine karar verilmiştir. ?Otel işlerinin mutfak departmanında soğuk meze şefi olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin feshinde geçerli bir nedene dayanılmadığı, ibranamenin içerdiği kıdem tazminatı için geçerli olabileceği, işe iade ve iş güvencesi hükümlerini içermediğinden süresi içinde işe iade talebi bulunan davacının davasının kabulune karar vermek gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı bulunmuştur.? (2)  Yine benzer bir kararında yüksek mahkeme işverenin elinde bir sulh ve ibra sözleşmesi olmasına karşın bu belgeleri anlaşmalı fesih konusunda yeterli bulan yerel mahkemenin kararını bozmuş ve geçersiz fesih kararı vermiştir.  ? Dosya içeriğine göre, işyerinde finansal kontrolör olarak görev yapan davacının, imza yetkisinin 04.06.2005 tarihinde noter kanalı ile gönderilen azilname ile elinden alındığı, aynı tarihte kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanarak davacının banka hesabına yatırıldığı anlaşılmaktadır. Davacı, kıdem ve ihbar tazminatlarına karşılık, 30.06.2003 tarihli ayrılma dilekçesi ve 01.07.2004 tarihli düzenlenen sulh anlaşmasının kendisine 04.06.2004 tarihi itibari ile imzalatıldığını iddia etmiş ve davalı işveren ve mahkemece kabul edilen 30.06.2004 fesih tarihinden önce, 24.06.2004 tarihli noter kanalı ile gönderdiği ihtarnamede de açıkça belirtmiştir. Somut bu maddi olgular ve kayıtlar, davacının bu iddiasını doğrulamaktadır.  Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 04.06.2004 tarihinde davalı işverence feshedildiği sabittir. Bu tarihten sonraki tarihleri kapsayan ve davacının kendi isteği ile iş sözleşmesinin feshini istediği ve tarafların anlaştığı şeklindeki dilekçe ve sulh anlaşması, işverenin bu fesih işlemine geçerlilik kazandırmaz. Bir başka anlatımla, iş güvencesine ilişkin düzenlemelerin işçiye sağladığı güvenceden önceden feragat etmek geçerli değildir. Davalı işverenin iş sözleşmesini feshi geçerli nedene dayanmamaktadır. Davanın kabulü yerine, yazılı şekilde reddi hatalı bulunmuştur.? (3)  Son olarak da karşılıklı anlaşmanın ve bunun sonucunda kıdem tazminatı ödenmesinin kararlaştırıldığı bir ikale konusunda yüksek mahkemenin verdiği kararı sizlerle paylaşarak konumuzu tamamlayalım. Bu olayda mahkeme ikalenin varlığını kabul ederek işçinin ayrılma biçiminin istifa olmadığını, anlaşma gereği kendisine kıdem tazminatının ödenmesini ancak ihbar tazminatının söz konusu olmayacağına hükmetmiştir.  ? Öncelikle belirtmek gerekir ki, davacının 02.06.2005 tarihli dilekçesi istifa olarak değerlendirilemez. Davacı işçi işverenden kıdem tazminatı ödenmesi suretiyle iş sözleşmesinin feshini talep etmiş, bu arada ihbar öneli içinde çalışabileceğini açıklamıştır. Davalı işveren de 09.06.2005 tarihli yazısı ile davacının karşılıklı anlaşma yönündeki talebini kabul etmiştir. Bu durumda kıdem tazminatı ödenmek üzere, tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla (ikale) iş sözleşmesi sona ermiştir. 4857 sayılı İş Kanunu döneminde tarafların tazminatlar ödenmek üzere iş sözleşmesinin feshini kararlaştırmaları mümkündür. Bu itibarla mahkemenin kıdem tazminatının kabulü yönünde vermiş olduğu karar yerindedir. Somut olayda ihbar tazminatının ödenmesi noktasında taraflar arasında bir anlaşmanın varlığından söz edilemeyeceği gibi, iş sözleşmesinin tarafların ortak iradesi suretiyle sona erdirilmesinde ihbar öneli tanınması da gerekmemektedir. Böyle olunca ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde isteğin kabulü hatalı olup hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.? (4)


 3. #13
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  560

  Ynt: İkale

  arkadaşlar ne oluyo ya kavga etmeyin
  Başarı sadece okuyup harfiyen uygulamakla değil okuduğuna birşeyler katmakla sağlanır...

 4. #14
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.127

  Ynt: İkale

  Sn. Figo,
  kavga etmiyoruz ki. ben bu site aracılığıyla kendime o kadar çok şey kattım ki.bilmediğim konularda her zaman aydınlatıldım işini çok iyi yapan kişiler tarafından.yanlışım olduğu zamanda tabiki uyarılacağım.yukarıdaki makaleyi görünce ekleyeyim dedim o kadar. maksadım hiçbir şekilde cevap olarak yazmak, inatlaşmak olmadı, olamazda.yanlış anlaşılmak istemem.tek çabam birşeyler öğrenmek,işimi doğru yapmak.iş hayatına atıldım fakat hiçkimse hiçbir şekilde yardımcı olmadı diyebilirim.bu sitenin bana faydası çok oldu.o kadar değerli insanlar var ki bu sitede.onların deneyim ve tecrübelerinden faydalanmak çok mutlu ediyor beni.düşünsenize hiçbir karşılık beklemeden ve hiçbir çıkarları olmadan değerli bilgilerini paylaşıyorlar.
  kolay gelsin...

 5. #15
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  560

  Ynt: İkale

  sn parlak sana %99 oranla katılıyorum ama bu sitede birde okadar(%1) bilmiş insanlar varki bizleri zaman zaman hazırcılıkla suçluyorlar. onlara karşı gelenleri değilde onları bi ayıklayabilsek ozaman türkiyede böyle bir forum sitesi daha olmaz.

  saygılarımla iyi çalışmalar.
  Başarı sadece okuyup harfiyen uygulamakla değil okuduğuna birşeyler katmakla sağlanır...

 6. #16
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  16

  Ynt: İkale

  Bende bunu araştırıyordum. Bu yolla fesih yapıp istifa olarak bildiriyorduk ancak işsizlik sigortası almak isteyenler oluyor tabi. aşağıdaki yazıyı inceledim...

  http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dergi...umanlar/65.pdf

  sayfa 97.98.99
  işveren tarafından fesih olrak bildirmenin dogru olacağı yönünde yorumlanmış.....

 7. #17
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.127

  Ynt: İkale

  Sn. birikinti yazı için teşekkür ederim.
  benimde merak ettiğim konu buydu .işten çıkış sebebi olarak ne gösterileceğini bir türlü bulamamıştım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Teknokent İkale Bedeli İstisnası
  Konu Sahibi aysegulo Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Kasım.2018, 10:20
 2. İkale Sözleşmesi (Turizmde)
  Konu Sahibi karakartal75 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 12.Ekim.2018, 16:40
 3. İkale Söz. Hk.
  Konu Sahibi sedat2241 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Ağustos.2015, 09:51
 4. İkale Sözleşmesi Hk.
  Konu Sahibi ysekerci Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 29.Temmuz.2015, 12:37
 5. İkale anlaşması hak.
  Konu Sahibi esanss77 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 22.Eylül.2010, 17:37

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36