kamu işçi maaş

Konu: İşe Gelmeyen İşçi...

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  182

  İşe Gelmeyen İşçi...

  izinsiz olarak 2 gündür işe gelmeyen bir işçi var. Tazminatsız feshetmek istiyoruz sözleşmesini.. Ücreti asgari ücret olarak gösterildiğinden şikayet edicem vs.söyleniyor. 2 gündür kafasına göre takılıp işe de gelmemiş, aramışlar yarın gelirim demiş..

  Ne yapmayı tavsiye edersiniz..


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  126

  Ynt: İşe Gelmeyen İşçi...

  Noter kanalıyla bir ihtarname gönderin,2 gündür mazeretsiz olarak işe devamsızlık yaptığını,geçerli sebebi var ise belgeleriyle ibraz etmesini,aksi takdirde iş kanunu madde 25/II-g bendine göre iş akdinin tazminatsız feshedileceğini bildirin.
  Lütfen Türkçemizi mümkün olduğunca düzgün kullanalım,kullandıralım.<br />Alfabemizde büyük harflerin de olduğunu hatırlayalım,onları üzmeyelim.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: İşe Gelmeyen İşçi...

  Bir personelimiz Ağustos ayı içinde ardı ardına 3 işgünü işe gelmedi. Tutanak tutulup 4.gün ihtarname çekilmiş ve işe başlaması ve gelmediği günler için mazeret bildirilmesi istenmiş. 2 iş günü daha geçtikten sonra bir ihtarname daha gönderilmiş ve sözleşmesinin 25.II (g) maddesi uyarınca bildirimsiz ve tazminatsız feshedileceği bildirilmiş. Fakat sorun şu ki bu güne kadar çıkışı yapılmamış, bugün itibariyle iş sözleşmesinin feshedildiğinin bildirilmesi ve çıkış işlemlerinin yapılması 26.maddeye göre ne gibi bir sonuç doğurabilir.Yardımlarınızı rica ederim.


  4857 Nolu İş Kanunu
  DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ (2. Bölüm / İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi)

  MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

  Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: İşe Gelmeyen İşçi...

  6 günlük süreyi geçirmek ne sonuç doğurabilir, buna benzer bir durumla karşılaşan oldu mu.

 5. #5
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804

  Ynt: İşe Gelmeyen İşçi...

  Sözleşmesinin sona erdirildiğini bildiren bir noter ihbarı ile sözleşmeyi feshedebilirsiniz.
  6 günlük süre işverenin devamsızlığı tesbit ettikten sonra ilk adımın atılması ile kesilmiş durumda zaten.
  6 gün içinde ihtarı gönderdiyseniz sorun olmayacaktır.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: İşe Gelmeyen İşçi...

  T. C.

  Y A R G I T A Y

  Dokuzuncu Hukuk Dairesi

  E: 1999/5819

  K: 1999/7307

  T: 14.04.1999

  ? BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI

  ? FESİH HAKKI SÜRESİNİN BAŞLAMASI

  ÖZET : İşçinin, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışta bulunulduğunun öğrenildiği tarihten itibaren, bildirimsiz fesih hakkı için gerekli altı günlük süre işlemeye başladığından, akdin feshi için işçinin raporlu olduğu sürenin dolması beklenmemelidir.  Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

  Hüküm süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı işçi davalıya ait işyerinde çalışırken doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranışta bulunduğu 3.11.1997 tarihinde işyerinde düzenlenen tutanakla tesbit edildiği, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca bu eyleminden dolayı 4.11.1997 tarihinde savunmasının alındığı, davacı işçinin 11.11.1997 tarihinden itibaren ardı ardına birer aylık raporlar aldığı, rapor süresi içinde davalı işveren tarafından 6.1.1998 tarihinde hizmet sözleşmesinin feshedildiği, feshin haklı nedene dayanmadığı iddiasıyla davacı işçi tarafından daha sonra ihbar ve kıdem tazminatı isteği ile dava açıldığı mahkemece altı iş günlük sürenin geçirilmediği görüşü benimsenerek ve feshin haklı olduğu kabul edilmek suretiyle davanın reddedildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

  Uyuşmazlık 1475 sayılı İş Kanunun 18. maddesinde öngörülen feshe neden olan olayın öğrenilmesinden itibaren işleyecek olan altı iş günlük sürenin somut olayda geçirilmiş olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

  Davacı işçinin istirahat süresi içinde sözleşmesinin feshedilemeyeceği görüşü benimsenemez. Bir başka anlatımla bildirimsiz fesih hakkı raporlu sürede kullanılabilir. Ancak fesih rapor süresinin sonunda hükmünü icra eder. Bu durumda 3.11.1997 tarihinde feshe yetkili makam olayı öğrenmiş olup altı işgünlük süre geçirildikten çok sonra 6.1.1998 tarihinde feshi gerçekleştirmiş bulunduğundan hak düşürücü süre geçirilmiştir. Bunun sonucu olarak da artık haklı fesihten söz edilemeyeceğinden istekleri değerlendirmeye tabi tutularak hüküm altına alınmalıdır.

  S o n u ç : Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.4.1999 gününde oybirliği ilekarar verildi.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: İşe Gelmeyen İşçi...

  Derhal fesih hakkı için geçerli süre geçirildiği için haklı fesihten söz edilemeyeceği ile ilgili bu yargı kararına göre bizim durumumuz da aynı hükmü doğurmaz mı

 8. #8
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804

  Ynt: İşe Gelmeyen İşçi...

  15, 16 , 17/08 de devamsızlık yaptı.18/8 de ihtarı gönderdiniz.Gel çalış, yada geçerli mazeretini bildir dediniz.
  İhbarın ,çalışana tebliğinden sonra, bir cevap ta gelmedi, geri gelip çalışmadı da,1hafta daha beklediniz,gelen giden yok. Çıkışı vediniz.
  Bu durumda , 3 günlük devamsızlıktan hemen sonra gereken yasal süreci başlattığınıza göre 6 günlük süreyi kaçırmış mı olursunuz?
  Bence 6 günlük süre sizi bağlamıyor bu durumda.
  Ha çok çok emin olmak istiyorsanız, hala çıkışı yapmadıysanız, bir ihtar daha gönderin,örneğin 3 gün süre verin.
  İhtarın karşı tarafa ulaştığını noterden takip edin, ulaştıktan 3gün sonra hala gelmediyse, çıkışı 4.gün verin,o güne kadar olan günler için de eksik gün bildiriminde bulunun.

  En başta belirttiğiniz ücretin düşük gösterilmesi gibi bir sebep varsa, zaten bu yapacağınız bildirimlerin bir etkisi olmayacaktır.İşçi hiç bir sebep belirtmedi ise, dava açtığında ben primlerin düşük ödendiği için ayrıldım , şimdi de tazminatlarımı istiyorum der ve gerçek ücretinin sizin bildirdiğinizden daha yüksek olduğunu ıspat ederse tazminat ödemeye mahkum olursunuz
  .

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: İşe Gelmeyen İşçi...

  Verdiğiniz yanıtlar için teşekkürler. Ben ücret ile ilgili bir durum belirtmedim.Primleri aldığı ücretten bildiriliyor, düşük bildirim sözkonusu değil.
  Benim kafamı karıştıran ihtarnamede işe başlaması, verilen süre içinde işe başlamadığı durumda sözleşmesinin feshedileceği , o sürenin dolmasından sonra 6 işgünü içinde feshin gerçekleştirilmesi gerektiği; gerçekleştirilmemesi durumunda bu süreden sonra sözleşme feshinin haklı nedenlerle yapılmış bir fesih hükmünde olamayacağı ve işçinin dava açması durumunda ihbar-kıdem tazminatı ödemek durumunda kalabileceğimizdir.
  Yargı kararı ve kanun maddesinden bu sonuca ulaşıyorum.Belki de ben yanlış yorumluyorumdur..

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: İşe Gelmeyen İşçi...

  Alıntı hakankrl Nickli Üyeden Alıntı
  Bir personelimiz Ağustos ayı içinde ardı ardına 3 işgünü işe gelmedi. Tutanak tutulup 4.gün ihtarname çekilmiş ve işe başlaması ve gelmediği günler için mazeret bildirilmesi istenmiş. 2 iş günü daha geçtikten sonra bir ihtarname daha gönderilmiş ve sözleşmesinin 25.II (g) maddesi uyarınca bildirimsiz ve tazminatsız feshedileceği bildirilmiş. Fakat sorun şu ki bu güne kadar çıkışı yapılmamış, bugün itibariyle iş sözleşmesinin feshedildiğinin bildirilmesi ve çıkış işlemlerinin yapılması 26.maddeye göre ne gibi bir sonuç doğurabilir.Yardımlarınızı rica ederim.


  4857 Nolu İş Kanunu
  DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ (2. Bölüm / İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi)

  MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

  Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.  Merhaba,

  İşçinin işe devamsızlığındaki kriterler çok önemli. Bunun için bir başka konuda devamsızlık üzerine anlatılan yazıyı okumanızı tavsiye ederim. TIKLA

  Ayrıca yukarıdaki devamsızlığa rağmen, işverenin haklı fesih hakkını kullanması açısından 6 günlük sürenin kullanmı hakkında bilgi almak isterseniz yine buradan ulaşabilirsiniz. TIKLA


  4857 İş Kanunu'nun 26'ncı maddesinin ilk cümlesine göre; bu kanunun 24 ve 25. maddelerinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve herhalde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.


  Fesih yetkisi için iki süre düzenlenmiştir. Bunlardan ilki, iki taraftan birinin İş Kanunu'nun 24'ncü ve 25'nci maddelerin içeriğindeki durumlar da diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten sonra kullanılamaz. Hak düşürücü süredir. Yargıç kendiliğinden bu süreyi göz önünde bulundurur. Öğrenmekten amaç feshe yetkili organın öğrenmesidir. Yetkisiz makam ve organın feshe yol açacak davranışı bilmesinin önemi yoktur. Süreyi işletmez. Ancak, feshe yol açacak davranışın yetkili makam önüne getirilmesinde veya haberdar edilmesinde makul sürenin gözetilmesi gerekir. Evrağın bekletilmesi gibi olumsuz durumları yasa korumaz.

  Burada diğer önemli husus öğrenmeden ne anlaşılacağıdır. Davranış hakkında şüpheli bir durum var ise durum netleşmeden fesih yapılamaz. Fail-eylem bağlantısı ceza koğuşturmasını gerektiren durumlarda cezanın kesinleşmesi beklenir. Aksi halde fesih haksız duruma düşer. Altı günlük sürede günler iş günü olarak sayılacaktır. Araya girecek çalışılmayan günler sözü edilen süreye katılmaz.  İkinci süre bir yıllık süredir. Uzun süredir. Hak düşürücüdür. Yargıç kendiliğinden göz önünde bulundurur. Fiilin gerçekleşmesinde başlayarak bir yıl sonra kullanılamaz. Dikkat edilecek diğer konu altı iş günlük süre ve bir yıllık sürenin hangisinin koşulları erken gerçekleşmiş ise o süre uygulanır. Örneğin eylemin oluşundan 362 gün sonra olayı öğrenen işverenin bir yılı aşacak şekilde altı iş günlük süreyi kullanamaz. Çünkü uzun süre, üç gün sonra sona erecektir. Bir yıllık süre takvim yılıdır.


  Kolaygelsin
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşe Gelmeyen İşçi
  Konu Sahibi pumpali Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 15.Haziran.2017, 15:35
 2. Fazla Mesaiye Gelmeyen İşçi Hk
  Konu Sahibi şule Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 25.Ocak.2015, 04:16
 3. İşe Gelmeyen İşçi
  Konu Sahibi fb1907 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Ekim.2009, 14:46
 4. TAŞINDI: İşe Gelmeyen İşçi...
  Konu Sahibi Tamer Başkan Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Kasım.2007, 19:23
 5. İşe Gelmeyen İşçi Hk.
  Konu Sahibi demirok Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 30.Ekim.2005, 22:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36