kamu işçi maaş

Konu: İşgücü Temini Hizmeti Veren Firma

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  46

  İşgücü Temini Hizmeti Veren Firma

  Herkese selamlar,
  İşgücü temini hizmeti vermekte olan bir müşterim var. firma kendi üzerinde bordrolu olan işçileri, diğer firmalarla yapılan işgücü temini sözleşmesi kapsamında diğer işletmelerin işyerlerinde sözleşme süresi boyunca çalıştırmaktadır.

  Firmlarla sözleşme süresi 11- 11,5 ay yapılmaktadır.kıdem tazminatına konu olmayacağı düşüncesiyle.
  bu süreyi izleyen dönemde ise, işçiler bir diğer firma bünyesine kaydırılmakta ve o firma tarafından bordrolu gösterilmek suretiyle, aynı iş yerinde çalışmaya devam etmektedirler.

  ÖRNEK:
  AX İnsan Kaynakları Ltd., MERBU Mobilya ve Ahşap Ürünleri A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere 500 kişi istihdam etmiştir. AX ile MERBU arasında 11 aylık işgücü temini sözleşmesi yapılmıştır. AX işçiler ile de aynı süreyi kapsayan bir sözleşme yapmaktadır. İşçiler AX üzerinde bordrolu olmakta fakat MERBU işyerinde ve bu işyeri yöneticilerinin denetim, kontrol ve direktifi altında çalışmaktadır. MERBU bir işçiyi üretimde kullanabileceği gibi, gerek gördüğü durumda evrak tanzimi işinde dahi kullanabilmektedir. AX ile MERBU arasında bir işin belli bir kısmının yapılmasından ziyade, bir organizasyonun ihitiyaç duyduğu işgücünü temin etmesiyle sınırlı bir ilişki vardır.
  11 ay sonunda MERBU, işgücü hizmetini AX firmasından alabileceği gibi, daha uygun bir teklifle gelecek BY firmasından da alabilecektir.
  Nitekim 11 ay sonunda AX firması kendini koruma gayesiyle AY İnsankaynakları LTD. yi kurmuştur. Ancak bu iki firma hernekadar birbiriyle ilişkili olsada, ortaklık yapısı tamamen farklıdır.
  11 ay sonunda AX, MERBU ile sözleşmeyi yenilememekte ve işçiler ile arasındaki belirli süreli iş sözleşmesini süresi dolduğu için feshetmektedir.
  bu süre sonunda MERBU içi AY firmasına vermekte ve aynı şartlarda 11 aylık sözleşme yapılmaktadır. AY de yeni eleman ihtiyacını karşılamak için,AX ile sözleşmesi biten işçiler ile sözleşme yapmaktadır.
  16. ayın sonuna gelindiğinde AX firmasından beri çalışmakta olan işçi Ahmet haklı nedenle sözleşmesini feshetmektedir. Ahmet, AX firmasında 11 ay, AY firmasında da 5 ay çalışmışıtr. Dolayısı ile 16 aydır MERBU işyerinde çalışmaktadır.

  Sorun işçi Ahmet kıdem tazminatına hak kazanmışmıdır? Kıdem tazminatına hak kazandı ise bu yükümlülüğü hangi işveren yerine getirmelidir?

  yorumlarınız için şimdiden teşekkürler


 2. #2
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804

  Ynt: İş gücü temini hizmeti veren firma

  Çalışan kıdem tazminatı haketmiş olacaktır.

  İşyerinin veya bir bölümünün devri
  MADDE 6. - İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

  Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

  Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

  Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

  Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

  Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.

  Geçici iş ilişkisi
  MADDE 7.- İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

  Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.

  İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumludur.

  İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur. İşçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanır.

  İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz. Ancak, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 39 uncu maddesi hükümleri saklıdır. İşveren, işçisini grev ve lokavt süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır.

  Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez.

  (Değişik fıkralar: 17/10/1980-2320/1 md.):

  İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden itibaren [2] işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel [3] işyeri devir olmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2011
  Mesajlar
  25

  Ynt: İşgücü Temini Hizmeti Veren Firma

  Merhaba,

  Bahsedilen konu ile ilgili olduğunu düşündüğüm ancak soru işaretlerini kaldıramadığım için tekrar sormak istediğim bir durum mevcuttur.

  X firması, İşgücü Temini Hizmeti Veren bir Ajans'tır. Bu ajansın bordrosunda bulunan 2 personelin, ajansın işgücü temin ettiği Y firmasına geçmesi kararlaştırılmıştır. Bu 2 personele "tüm hakları saklı olmak kaydıyla geçiş yapılacaktır" şeklinde bir yazı verilecek, bu yazıya istinaden geçiş nedeniyle kıdem tazminatı vs. bir ödeme yapılmayacaktır.

  2 personelin daha sonra işten haklı sebeplerle kıdem tazminatı hak ederek ayrılacak olması durumunda, daha önce ajans bordrosundayken çalışmış oldukları sürelerin de kıdem tazminatı hesaplanırken hesaba katılması için yasal olarak elinde bulundurmaları gereken yazı nasıl bir yazı olmalıdır? Bu 2 personelin daha sonraki yıllarda mağdur olmasını istemeyiz.

  Konu hakkında bilgilerinizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim...

 4. #4
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804

  Ynt: İşgücü Temini Hizmeti Veren Firma

  Yarının ne getireceği belli olmaz, gerçekten mağdur olmalarını istemiyorsanız,kıdem tazminatlarını ödeyerek yapmak doğru olanı.
  Yeni işveren-çalışan-eski işveren olarak noterde 3lü bir protokol düzenleyebilirsiniz.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2011
  Mesajlar
  343

  Ynt: İşgücü Temini Hizmeti Veren Firma

  Anladığım kadarıyla burada devir işlemi de söz konusu değildir.
  Bu sistem (işgücü temini, bulundurma, bordrolama ne derseniz diyin) işçi açısından (kıdem, ihbar, yıllık izin, yan haklar açısından) olumsuzdur ve ajans diye bahsedilen firma özel istiham bürosu ise yapılan iş illegaldir.
  Personele burada sözleşme bitimi işlemi yapılıyor. 2 gün sonra başka firma adı altında işe devam ettiriliyor. Nereden bakılırsa bakılsın uygunsuz bir durum. Yapılması gereken şey bence kişiye kıdem tazminatının ve yıllık izin hakkının ödenmesidir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2011
  Mesajlar
  18

  Ynt: İşgücü Temini Hizmeti Veren Firma

  Yeni konu açmadan ben de farklı bir soru sormak istiyorum.Bizde bazı personellerimizi bu şekilde farklı bir firmadan temin etmekteyiz.Ve o firma bize ay sonunda fatura kesmekte.
  Biz personel ihtiyacımızı karşılamak için çalıştığım firmanın ortakları farklı bir şirket kurup bu personeli çalıştırırsa
  kendi kurduğumuz firma içinde faturalandırma işleminin olması gerekir mi?Ya da uygulama da nasıl bir yol izlemeliyiz.
  Melahat KESKİN

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2011
  Mesajlar
  25

  Ynt: İşgücü Temini Hizmeti Veren Firma

  Merhaba,

  Firmalar farklı vergi numaralarına ve farklı SSK işyeri numaralarına sahip olacakları için mevcut firma ve işçileri çalıştıracak olan yeni firma(yani işçilerin bordrosunun kayıtlı olacağı firma)arasında faturalaşma olması gerekecektir.
  Ancak bu ilişkili kişiler nedeniyle transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye gibi hassas vergi konularına neden olabilecektir. Bu durumun incelenerek değerlendirilmesi gerekir.

  Kolay gelsin,

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yurtdışına Telefonla Destek Hizmeti Veren Mükellef
  Konu Sahibi s.bagci Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2015, 13:30
 2. Hemşire Temini Hizmeti Kdv'si
  Konu Sahibi gulcan Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 22.Kasım.2014, 15:02
 3. Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Ocak.2012, 18:42
 4. Bordrolama hizmeti veren firma hk.
  Konu Sahibi beyhansrn Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Ekim.2008, 11:04
 5. Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Mart.2006, 12:51

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36