kamu işçi maaş

Konu: Tutukluluk Halinden Sonra İşten Çıkarılma.?

 1. #1
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Tutukluluk Halinden Sonra İşten Çıkarılma.?

  Merhaba;

  Ssk' lı olarak 4,5 yıldır bir işyerinde çalışan işçi, akşam eve giderken işiyle alakalı olmayan adi bir sokak kavgasından dolayı tutuklanıyor ve 2 (58 gün) ay içerde yatıyor.İçerden çıktıktan sonra, işe çalışmaya gidiyor ve o gün çalıştıktan sonra akşamı işten patron tarafından çıkarılıyor.Sebepte mali müşavir öyle demiş!.

  Benim bildiğim hastalık yada tutukluluk gibi hallerin uzaması durumunda işveren mağdur olmaması nedeniyle, en fazla 8 haftalık (en uzun ihbar süresi) sürenin bitiminde işten çıkarabilir.O da kıdem ve ihbar tazminatını vererek çıkarabilir.

  Böyle bir durumda işveren işçisini işten çıkarabilirmi.?
  Yada çıkarmak istese bile kıdem ve ihbar tazminatını vermek zorunda değilmi.?
  Yanlışmı biliyorum arkadaşlar, yardımcı olursanız sevinirim.
  Cevaplar için teşekkürler.
  Kolay gelsin.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  545

  Ynt: Tutukluluk halinden sonra işten çıkarılma.?

  devamsızlık hâli süresi ile ihbar süresini karşılaştırmak gereklidir.
  yani ihbar süresini aşan bir gözlatı ve tutukluluk süresi var ise 4857 sayılı kanunun 25.maddesine göre işlem yapılabilir.
  ....Çok fazla duvar, çok az köprü yapıyoruz....Newton..<br /><br /><br /><br />[img]http://[center]&nbsp;&nbsp; http://img340.imageshack.us/img340/1426/bayrak7ed1kb6.gif[/center][/img]

 3. #3
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: Tutukluluk halinden sonra işten çıkarılma.?

  4,5 yıldır çalışan bir işçi için ihbar süresi 4 hafta, işçinin tutukluluk süresi ise 58 gün.4 haftadan daha az yani.

  Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatını vermeden çıkaramaz.
  Teşekkürler.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  545

  Ynt: Tutukluluk halinden sonra işten çıkarılma.?

  çok emin olmamakla beraber;
  tutukluluk hâli (yani işe devamsızlığı) 58 gün ise bu 8 haftadan fazla süredir.

  ihbar süresi ise;

  Madde 0017: Süreli fesih
  Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
  İş sözleşmeleri;
  ...................
  d.İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
  Feshedilmiş sayılır.


  denilmektedir. yani 8 haftadır. bu durumda tutukluluk süresi ihbar süresinden fazla olduğuna göre 25.maddeye göre işlem yapılabileceğini düşünüyorum.  ....Çok fazla duvar, çok az köprü yapıyoruz....Newton..<br /><br /><br /><br />[img]http://[center]&nbsp;&nbsp; http://img340.imageshack.us/img340/1426/bayrak7ed1kb6.gif[/center][/img]

 5. #5
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: Tutukluluk halinden sonra işten çıkarılma.?

  Sonradan söylediler, ufak bir düzeltme yapayım.Tutukluluk hali 55 günmüş.

  Burada 4 haftayı 1 ay sayabilir diyede düşündüm.Ama farketmez,
  Hafta hesabı yapsak bile 8*7= 56 gün yapar.

  Yine işçi haklı olur.


  Not:Bir önceki mesajımda 8 hafta yazacağım yerde 4 hafta yazmışım pardon.

  Teşekkürler.
  Kolay gelsin.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5

  Ynt: Tutukluluk Halinden Sonra İşten Çıkarılma.?

  İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

  MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

  I- Sağlık sebepleri:

  a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

  b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

  (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

  b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

  c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

  d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

  e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

  f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

  g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

  h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

  ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

  III- Zorlayıcı sebepler:

  İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

  IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

  İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5

  Ynt: Tutukluluk Halinden Sonra İşten Çıkarılma.?

  Süreli fesih

  MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

  İş sözleşmeleri;

  a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

  b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

  c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

  d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

  Feshedilmiş sayılır.

  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

  Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

  İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

  İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

  Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşten Çıkarılma
  Konu Sahibi Neseli89 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Ekim.2016, 03:18
 2. İşten Çıkarılma
  Konu Sahibi alperis Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 25.Kasım.2014, 10:23
 3. Bordro ya imza attırıp sonra işten çıkarılma
  Konu Sahibi moan Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 22.Ağustos.2011, 18:44
 4. İşten çıkarılma
  Konu Sahibi ELİFİMELİF Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 10.Nisan.2011, 19:53
 5. doğum izninden sonra işten çıkarılma
  Konu Sahibi MBR Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Temmuz.2005, 22:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36