kamu işçi maaş

Konu: Avusturya' dan Emeklilik

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  2

  Avusturya' dan Emeklilik

  Eski mükelleflerimizden birisi avusturyada çalışmış.

  Türkiye'ye döndüğünde SSK'dan ücret yatırarak emekli olmuş.

  Avusturya'dan emekli olabilmesi için 15 ay kadar pirimi gerekiyor.

  Şu an 65 yaşında ve ssk emeklisi.

  Yurt dışından yani Avusturyadan da emekli olabilmesi için ne yapması gerekiyor?

  Teşekkürler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  311

  Ynt: avusturyadan emeklilik

  yurtdışı borçlanma ile ilgili ssk nın genelgesi.avusturya ile ilgili yapılan sosyal güvenlik anlaşmasınıda dosya şeklinde indirip merak ettiklerini ögrenebilirsin...

  1 - YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASINA İMKAN SAĞLAYAN 3201 SAYILI KANUNUN AMACI NEDİR?

  22.5.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı Kanun ile; vatandaşlarımızın yurtdışında geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

  2 - 3201 SAYILI KANUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

  18 yaşından sonra yurtdışında Türk vatandaşı olarak çalışma süresine sahip olan kişiler; Kanundan yararlanabilirler. Yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçmeyen süreler borçlandırılamaz.

  3 ? BORÇLANMA HAKKINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

  1 - Göçmen olarak yurda gelenler, yurtdışında çalıştıkları sürede Türk vatandaşı olmadıkları için,

  2 - 2147 ve 3201 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağlanması için müracaat edip de aylığa hak kazanmış durumda bulunanlar,

  3 - 506 sayılı Kanunun 7inci maddesine istinaden geçici olarak yurtdışına çalışmak üzere gönderilenler,

  4 - istisna akdi çerçevesinde Almanya?da istihdam edilenler,

  5 - Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üslenen Türk işverenler tarafından yurtdışına götürülen ve yurtdışında çalıştıkları sürede topluluk sigortasına tabi olanlar,

  6 - Türk vatandaşlığının iktisabından önce geçen süreleri değerlendirmek isteyenler,

  Bu Kanundan yararlanamayacaklardır.

  Yurtdışı hizmet borçlanması yapmış fakat daha sonra Türk vatandaşlığından çıkarılmış veya vatandaşlık hakkını kaybetmiş olanlara bu Kanuna göre borçlandıkları hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanmayacak, aylık bağlandıktan sonra Türk vatandaşlığından çıkmaları durumunda da bağlanmış bulunan aylıkları durdurulacaktır.

  4 - YURTDIŞINDA ÇALIŞILMAYAN SÜRELER BORÇLANILABİLİR Mİ?

  Yurtdışında çalışma süreleri arasında veya sonunda her birinde 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri (çalışılmayan süreler) ile ev kadını olarak geçen süreler de borçlanılabilir.

  5 - YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN NE KADARI BORÇLANILABİLİR?

  Yurtdışı hizmetinin borçlanılması isteğe bağlı olduğundan; vatandaşlarımız çalışma sürelerinin tamamını veya istedikleri kadarını borçlanabilirler.

  6 - BORÇLANILACAK HİZMETLERİN BELGELENMESİ ZORUNLU MUDUR?

  Yurtdışı çalışmalarını borçlanmak isteyen vatandaşlarımız, borçlanacakları süreleri belgelemek zorundadırlar.

  7 - BORÇLANMAK İÇİN BAŞVURULACAK KURULUŞLAR?

  A-Halen Yurtdışında bulunanlar;

  a) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye?de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına,

  b) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye?de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

  c) Ev kadınları Bağ-Kur?a

  B -Türkiye?ye Döndükten Sonra Yurtdışında Geçen Hizmetlerini Borçlanmak İsteyenler,

  a) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına,

  b) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

  c) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte Türkiye? ye döndükleri tarihten sonraki çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

  d) Hizmetlerinden bir kısmını yurtdışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini Türkiye? ye döndükten sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

  e) Ev kadınları Bağ-Kur?a,

  Sürelerinin bir kısmını çalışarak geçirmiş olan ev kadınları, ev kadını olarak geçen süreleri için Bağ-Kur?a, çalışılan süreleri içinde yukarıdaki (A) , (B) maddelerine göre durumlarına uygun düşen Sosyal Güvenlik Kuruluşuna, kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanlar aylık almakta oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,
  Yazılı olarak başvurarak borçlanabilirler.

  8 - HALEN YURTDIŞINDA BULUNAN VE 3201 SAYILI KANUNA GÖRE KURUMUMUZA BORÇLANACAK VATANDAŞLARIMIZ NEREYE BAŞVURABİLİRLER?

  Halen yurtdışında bulunan ve yurtdışında geçen çalışma sürelerini Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlanacak vatandaşlarımızın 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma taleplerini Türkiye?de bildirecekleri ikamet adreslerinin bulunduğu ildeki Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.
  Sosyal Sigortalar Kurumundan kısmi aylık alanlar ise borçlanma taleplerini SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

  9 - HAKSAHİPLERİ NEREYE VE NASIL BAŞVURABİLİRLER?

  Yurtdışında çalışmakta iken ya da Türkiye? ye döndükten sonra ölen sigortalının hak sahipleri borçlanmak için başvurulacak kuruluşlarla ilgili bölümde belirtilen ve ölenin durumuna uygun sosyal güvenlik kuruluşuna, yazılı olarak müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanabileceklerdir.

  Ölenin yurtdışındaki hizmetleri aylık bağlanması için yeterli ise öncelikle bu hizmetler Kanunda ön görüldüğü şartlarla borçlandırılacaktır. Ölenin yurtdışında geçen hizmetlerinin tamamı borçlandırıldığı halde aylık bağlanamıyorsa bu taktirde hak sahipleri ölenin askerlik hizmetlerini borçlanabileceklerdir.
  Haksahiplerine, borcun tamamen ödenmesinden sonra yapacakları yazılı tahsis talep tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.  10 - BORÇLANMA İÇİN BAŞVURU SÜRESİ VAR MIDIR?

  Yurtdışı borçlanması için süre şartı aranmamaktadır.

  11 - YURTDIŞINDA BULUNAN VATANDAŞLARIMIZ 3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA MÜRACAAT FORMLARINI NEREDEN TEMİN EDEBİLİRLER?

  Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızdan 3201 sayılı Kanundan yararlanmak isteyenler; İnternet?te Kuruma ait Web sayfasında (www.ssk.gov.tr) yer alan ?Formlar ve Dilekçeler? bölümündeki dilekçe ve beyan taahhüt belgesini doldurup ilgili Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğümüze gönderebilirler.

  12 - PRİM İADESİ YAPILAN SÜRELER BORÇLANILABİLİR Mİ?

  Almanya?da geçen sigortalılık sürelerine ait primlerinin iadesi; borçlanma için engel değildir.

  13 - KISMİ AYLIK ALANLAR BORÇLANABİLİR Mİ?

  Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulanarak, kısmi aylık bağlanan vatandaşlarımız da, kısmi aylıklarını tam aylığa çıkarmak için borçlanma yapabilirler.

  14 - BORÇLANMA İÇİN ÖDENECEK DÖVİZ NE KADARDIR?

  10.05.2005 tarihinden itibaren borçlanılacak her gün için ödenmesi gereken miktar 3,5 ABD Dolarıdır.

  15 -10.05.2005 ? 05.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA 5 ABD DOLARI ÜZERİNDEN BORÇLANAN VE BORCUNU ÖDEMEYEN VATANDAŞLARIN GÜNLÜK BORÇ MİKTARI KAÇ DOLAR OLACAKTIR?

  Belirtilen sürede 5 ABD Doları üzerinden borçlanması yapılan vatandaşlarımızın borçlarını ödememesi halinde günlük borç miktarı 3,5 ABD Doları üzerinden yeniden hesaplanacaktır. Vatandaşlarımız günlük 5 ABD Dolarını bir dilekçe ile borcu tahakkuk ettiren Müdürlüğümüz veya Genel Müdürlüğümüze müracaat ederek 3,5 ABD Dolarına göre yeniden hesaplatabileceklerdir.

  16 - 10.05.2005 ? 05.12.2005 SÜRESİNDE 5 ABD DOLARI ÜZERİNDEN BORCUNUN BİR KISMINI
  VEYA TAMAMINI ÖDEYENLER BORÇLARINI 3,5 ABD DOLARI ÜZERİNDEN YENİDEN
  HESAPLATABİLİRLER Mİ ?

  Belirtilen sürede 5 ABD Doları üzerinden ödeme yapan vatandaşlarımız dilerlerse 06.12.2005 tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat etmek kaydıyla borçlanmalarını 3,5 ABD Doları üzerinden yeniden hesap edilmesini ve aradaki farkın iadesini isteyebilirler.
  Belirtilen sürede 5 ABD Doları üzerinden borçlanarak taraflarına aylık bağlanmış olanlar da 6 aylık süre içinde
  talepte bulunmak kaydıyla borçlarını günlük 3,5 ABD Doları üzerinden hesaplanmasını ve aradaki farkın taraflarına iadesini isteyebileceklerdir.

  17- BORÇ NE KADAR ZAMANDA ÖDENMELİDİR?

  Ödemek için bir süre bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız tahakkuk ettirilen borçlarını istedikleri zaman ödeyebilirler. Ancak; borç ödenmedikçe borçlandırılan süreler değerlendirilemeyeceği gibi ödenecek günlük döviz miktarının değiştirilmesi halinde, ödenmeyen süreler için değiştirilen günlük döviz miktarı geçerli olacaktır.


  18 - BORÇLANMA SÜRELERİ İLE BAĞLANAN AYLIK YURTDIŞINDA İKEN KESİLİR Mİ?

  3201 sayılı Kanuna göre borçlanılan süreler de dikkate alınarak bağlanan aylık daha sonra yurtdışına çıkma veya yurtdışında bulunma sebebiyle kesilmez. Ancak; bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurtdışında çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylıkları kesilir.

  19-YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPILARAK KURUMUMUZCA BAĞLANAN AYLIKLAR HANGİ HALLERDE
  DURDURULMAKTADIR?

  Yurtdışı borçlanması yapılarak bağlanan aylıklar tarafınızdan / vekil tayin ettiğiniz kişi tarafından PTT?den 4 ay, banka şubelerinden 6 ay içerisinde alınmadığı taktirde durdurulmaktadır. Aylıkları durdurulanlardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri istenmekte ayrıca aylıkların geçerli olup olmadığı hususunda irtibat kurumları ile yazışmaya geçilmektedir. Borçlanılan sürelerin dikkate alınarak aylık bağlanabilmesi için yurda kesin dönüş yapmış olmak şarttır. Yurda kesin olarak döndüklerini beyan ettikleri yada aylık talebinde bulundukları tarihte yurtdışında çalıştıkları veya ikamete dayalı sosyal yardımlardan yararlandıkları tespit edilenler kesin dönüş yapmamış sayılmaktadır. Bunların aylıkları bağlanış tarihinden itibaren iptal edilmekte ödenen aylıklar ödemelerin yapıldığı tarihten borcun ödeneceğinin beyan edileceği tarihe kadar yasal faiz uygulanmak suretiyle tahsil edilmektedir
  SONER ÇALCI

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  2

  Ynt: Avusturya' dan Emeklilik


  Yurt dışı çalışmasını borçlanmak değil, yurt dışından emekli olmak idi sorum. Şu an zaten emekli. SSK^daki emekliliğinin iptal edilmeden, askerlik borçlanması yapacağız ve bunu Avusturya SSK^sında tanıtarak avusturyadan emekli olmasını sağlayacağız.

  Verdiğiniz yanıt için sağ olun..

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2011
  Mesajlar
  1

  Ynt: Avusturya' dan Emeklilik

  selamlar benim babam 65 yasinda skk emeklisi ve onunda avusturyadan 18 ay primi var acaba emekli olma ihtimali var mi?

 5. #5
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804

  Ynt: Avusturya' dan Emeklilik

  Alıntı kaan87 Nickli Üyeden Alıntı
  selamlar benim babam 65 yasinda skk emeklisi ve onunda avusturyadan 18 ay primi var acaba emekli olma ihtimali var mi?
  Avusturyada emekli olma şartlarına sahipse, emekli olabilir babanız.Avusturya emeklilik şartlarını araştırmalısınız.
  Örneğin, avusturyada emekliliğin şartlarından biri de , emeklilik için başvurudan önceki 10 yıl içinde 5 yıllık sigortalılık süresi aranmasıdır.Yani son 5 yıl hiç prim ödemediyse başvuru tarihinden önce başvurusu kabul edilmez.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yıl Sonu Emeklilik mi Yoksa Yılbaşı Emeklilik mi ?
  Konu Sahibi cemoja Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Aralık.2018, 16:36
 2. Avusturya Emeklilik
  Konu Sahibi levante Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Eylül.2013, 12:06
 3. Normal Emeklilik mi? Yoksa Kısmi Emeklilik mi?
  Konu Sahibi NAKRE035 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Temmuz.2012, 11:31
 4. Kıdem Tazminatı Fonunda Avusturya Modeli
  Konu Sahibi ebru şener Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 25.Ocak.2012, 18:23
 5. Malulen Emeklilik İçin Dava Açabilir veya Engelli Emeklilik Yolunu Tutabilirsini
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Nisan.2009, 11:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36