İşverenlerin İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu

Bilindiği üzere; 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu?nda devamlı olarak en az 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerin sağlık durumlarını denetlemek, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere iş yerlerindeki işçi sayısı ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre işverenin hekim bulundurması zorunlu bulunuyor.Diğer taraftan, işverenin talebi halinde hekimlere sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin temini ile işyerlerindeki iş gücü ve zaman kaybının önlenmesi ve sağlık tesislerinin poliklinik yükünün azaltılması bakımından Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınabiliyor.Hekimlere işyeri sigortalılarına SSK adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınmasına ilişkin işlemler Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Sağlık İşleri İl Müdürlüklerince, diğer illerde ise Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince ?Hekim Yetkilendirme Sistemi? programı vasıtasıyla mahallinde yürütülüyor.Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Hekimler ile Serbest Olarak Çalışan Hekimler için;Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;-Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,-İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,Gerekiyor.Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin ikinci özel bir işyeri sigortalıları için SSK adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde ise;-Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,-İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

Gerekiyor.


Şevket TEZEL
Sözcü Gazetesi / 09.04.2008