kamu işçi maaş

Konu: İşi Kendi İsteği ile Bırakan İşçiye İşsizlik Sigortası Öden. Hak.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  17

  İşi Kendi İsteği ile Bırakan İşçiye İşsizlik Sigortası Öden. Hak.

  merhaba,
  işyerimde sigortalı olarak çalışmakta olan işçi 15.2.2008 tarihinde kendi isteği ile işten ayrılmıştır. Kendi isteği ile işten ayrıldığı için İşçi Bulma Kurumuna İAB formu verilmedi. şimdi 3 ay aradan sonra telefon edip işsizlik sigortası primi almak istiyorum demektedir. İAB formunu daha önceden imzalattığım için, kendi istifa etiiğinden işten ayrılma nedenine istifa yazmam yeterlimi ne yapmam gerekiyor.

  Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1.499

  Ynt: işi kendi isteği ile bırakan işçiye işsizlik sigortası öden.hak.

  sn dilber;

  İşçi kedi isteğiyle istifa etmiş ise işsizlik primi alamaz İab formu ise işçi işten çıkarıldıktan sonra 15 gün içinde verilmesi gerekir.


  Kolay gelsin...
  [color=black][b]Sana Bakmak Bütün Rastlantıları Reddedip,Bir Mucizeyi Anlamaktır.Sana Bakmak ALLAH'a İnanmaktır...[/b][/color]

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  47

  Ynt: İşi Kendi İsteği ile Bırakan İşçiye İşsizlik Sigortası Öden. Hak.

  işcinin istifa ederek işden ayrılmasında iabe düzenlenmez.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  281

  Ynt: İşi Kendi İsteği ile Bırakan İşçiye İşsizlik Sigortası Öden. Hak.

  [center]İstihdam Paketi onaylandı Kanun ne yenilikler getiriyor ?

  İşte yeni yasada yer alan maddeler...
  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda
  "İstihdam Paketi" olarak bilinen 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı
  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre,
  Cumhurbaşkanı Gül, söz konusu kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa
  gönderdi.

  Yasaya göre, SSK ve Bağ-Kur prim borcunun tamamını, gecikme cezası ve
  gecikme zammının yüzde 15'ini 1 ay içinde peşin ödeyenlerin, borç
  faizlerinin yüzde 85'i silinecek.

  İşsizlik Sigortası Fonundan, GAP'a kaynak aktarılacak; fondan sağlanan
  kaynak, yatırımlardan elde edilecek gelirlerle geri ödenecek.

  İşe yeni alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin SSK
  primleri, 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak
  Sigortalıların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden,
  işverenin ödeyeceği 5 puan Hazinece karşılanacak.

  İşsizlik Sigortası Fonunun 2008'e ait 1 milyar YTL'lik neması ile
  gelecek 3 yıllık 2.5 milyar YTL'lik özelleştirme geliri GAP için
  kullanılacak.

  Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazinece
  karşılanacak.

  Yasayla, asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan
  ilişkinin yazılı yapılması şartı getirildi.

  Buna göre, iş alan alt işveren, kendi iş yerinin tescili için asıl
  işverenden aldığı yazılı işverenlik sözleşmesini, gerekli belgelerle,
  çalışma bölge müdürlüklerine bildirecek.

  Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iş yerine ait belgeler,
  gerektiğinde iş müfettişlerince incelenecek. İnceleme sonucunda
  muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş
  raporu, işverene tebliğ edilecek.

  İşveren, bu rapora, tebliğ tarihinden itibaren 6 iş günü içinde yetkili
  iş mahkemesine itiraz edebilecek. İtiraz üzerine verilen kararlar, kesin
  sayılacak.

  Eğer itiraz edilmemiş veya mahkeme, muvazaalı işlemin tespitini
  onamışsa, tescil iptal edilecek. Alt işverenin işçileri, başlangıçtan
  itibaren asıl işverenin işçileri sayılacak.

  -ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU-
  Düzenlemeyle İş Kanunundaki özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının
  çalıştırılma zorunluluğuna da yeni düzenleme getirilerek, eski hükümlü
  ve terör mağdurları için işverene getirilen zorunlu istihdam kaldırıldı.

  Özel sektörde daha önce işçi sayısının yüzde 6 oranında özürlü
  çalıştırma şartı, yüzde 3'e indirildi. İşverenler, 50 veya daha fazla
  işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde, yüzde 3 özürlü, kamu iş
  yerlerinde ise yüzde 4 özürlü ve yüzde 2 eski hükümlü işçiyi, meslek,
  beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştıracaklar.

  Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliğiyle ilgili
  hizmetlere ilişkin özel hükümler korunacak.

  -İŞVEREN HİSSESİ HAZİNECE KARŞILANACAK-
  Özel sektörün çalıştırmakta zorunlu olduğu yüzde 3'lük özürlü
  kontenjanında istihdam edilenlerin primleri, işveren adına Hazine
  ödeyecek.

  Yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya kontenjan fazlası
  özürlü çalıştıran işverenlerin, bu şekilde çalıştırdıkları özürlülerin
  primlerinin yarısı da Hazine tarafından karşılanacak.

  Hazinece, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden
  kaynaklanan gecikme zammı, işverenden karşılanacak.

  Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi
  uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

  Bu maddeye aykırılık hallerinde tahsil edilecek cezalar, özürlülerin
  mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurmaları,
  özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ve bu gibi
  projelerde kullanılacak.

  -İŞ YERİ KURMA İZNİ KALDIRILIYOR-
  ILO sözleşmesinde belirtildiği şekilde, iş yerlerinde sağlığa zararlı
  risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi zorunluluğu getiriliyor.

  İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve
  gerekli önlemlerin alınması, iş yerlerinde kullanılan araç, gereç,
  makine ve ham maddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek
  hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması gereken
  kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi Sağlık Bakanlığının görüşü
  alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak
  yönetmeliklerle belirlenecek.

  Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; işçi
  sayısı, işin ve iş yerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak
  işletme belgesi alması gereken iş yerleri ile belgelendirilmesi gereken
  işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul
  ve esaslar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk
  değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların usul ve
  esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin
  belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi
  hususlarına da yönetmelikte yer verilecek.

  -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-
  İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde
  alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve
  uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
  işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik
  hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, iş yerindeki işçi sayısı, iş yerinin
  niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; bir iş yeri sağlık ve
  güvenlik birimi oluşturmakla, bir veya birden fazla iş yeri hekimi ile
  gerektiğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, sanayiden
  sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis
  veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlü olacak.

  İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde
  çalıştırdığı ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip
  personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak
  sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilecek.

  Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan
  kaldırmayacak.

  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmakta olan hekimler, çalışmakta
  oldukları kurum ve kuruluşların çalıştırdıkları işçilerin iş yeri
  hekimliği hizmetlerini yürütecek. Bu kurum ve kuruluşların diğer
  personel için oluşturulmuş olan sağlık birimleri, iş yeri sağlık ve
  güvenlik birimi olarak da kullanılabilecek.

  -İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTIYOR-İş gücü piyasasına yeni girenler ile iş gücü piyasasında daha önce
  bulunmakla birlikte halen işsiz olanların da aktif istihdam faaliyetleri
  çerçevesinde İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına alınacak. Buna göre,
  işsizlik sigortasının amacı, işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve
  uygulama esaslarını düzenlemek ve bu kanunda öngörülen hizmetlerin
  verilmesini sağlamak olacak.

  Sigortalı işsizler doğrudan veya elektronik ortamda da İŞ-KUR'a
  başvurabilecek, işverenler tarafından tanzim edilmesi gereken işten
  ayrılma bildirgelerinin fiziki ortamla birlikte elektronik ortamda da
  verilip-alınabilmesi sağlanacak. Kurumca bu kanuna göre yapılacak
  işlemlere ilişkin elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilecek veya
  bilgi ve belge verilebilecek.

  Ayrıca, sigortalı işsizler ile kuruma kayıtlı diğer işsizlere; iş bulma,
  danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim, iş gücü uyum ve toplum yararına
  çalışma hizmetleri verilecek ve iş gücü piyasası araştırma ve planlama
  çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda yapılacak giderler İşsizlik Sigortası
  Fonundan karşılanacak. Bu giderlerin yıllık miktarı, işsizlik sigortası
  primi olarak bir önceki yıl içinde Fon'a aktarılan devlet payının yüzde
  30'unu geçemeyecek. Bu oranı yüzde 50'ye kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu
  yetkili olacak. Ancak, işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olanlara
  yönelik hizmetler için bu sınırlama dikkate alınmayacak.

  Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları
  dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı
  olacak. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, İş Kanununa göre
  16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt
  tutarının yüzde 80'ini geçemeyecek. İlk işsizlik ödeneğinin ödemesi, hak
  kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılacak. Ölen sigortalı
  işsizlere işsizlik ödeneğinden yapılan fazla ödemeler geri alınmayacak.

  -ÜCRET GARANTİ FONU-
  İşverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması,
  iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle işverenin ödeme güçlüğüne
  düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden
  kaynaklanan 3 aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile
  İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu
  oluşturulacak. Yapılacak ödemelerde; işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne
  düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde çalışmış olması
  koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılacak. Bu ödemeler,
  Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca belirlenen kazanç üst sınırını
  aşamayacak.

  Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan
  ödemelerin yıllık toplamının yüzde 1'i olacak.

  İşverenin, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki
  haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya
  iş yerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması
  halinde, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna,
  varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirecek.

  -İŞÇİLERE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENECEK-
  İş yerinde geçici olarak en az 4 hafta işin durması veya kısa çalışma
  hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından
  kısa çalışma ödeneği ödenecek. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin
  devamı süresini ve 3 ayı aşamayacak. İşçinin, kısa çalışma ödeneğine hak
  kazanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme
  gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine
  getirmesi şartı aranacak.

  Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneği miktarı kadar
  olacak. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta
  belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülecek.

  -İŞSİZLİK FONUNDAN GAP'A KAYNAK-
  İşsizlik Sigortası Fonunda 1 Haziran 2000-31 Aralık 2007 tarihleri
  arasında biriken devlet payı ve nemasının 2012 yılına kadarki faizi,
  Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak
  üzere, bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik
  yatırımların finansmanı için kullanılacak.

  2008'e ait fon nema gelirlerinden 1 milyar 300 milyon YTL, GAP için
  kullanılacak. Bu ödenekler 2008 bütçesiyle ilişkilendirilecek. Bu
  parayı, ilgili idare bütçesine kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak.

  İşsizlik Sigortası Fonundan aktarılacak kaynakla gerçekleştirilecek
  yatırımlarla elde edilecek getirilerle varlık satışlarından elde
  edilecek gelirler, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek oranı,
  kullanılan kaynak tutarını aşmamak kaydıyla fona aktarılacak.

  -GENÇ VE KADINLARIN İSTİHDAMI-
  18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile kadınların
  istihdamını teşvik amacıyla uygulanan prim indirimi İşsizlik Sigortası
  Fonundan karşılanacak.

  İşe alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki gençlere ait SSK primleri,
  5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Buna göre,
  kadınlar ve gençlerin, işverene ait sigorta priminin; 1. yıl için yüzde
  100'ü, 2. yıl için yüzde 80'ini, 3. yıl için yüzde 60'ı, 4. yıl için
  yüzde 40'ı, 5. yıl için yüzde 20'si İşsizlik Sigortası Fonundan
  karşılanacak.

  İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan
  karşılanabilmesi için, sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerinin
  Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait
  sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik
  Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş
  olması şartı aranacak.

  İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, bu
  gecikme zammı işverenden tahsil edilecek. Bu hükümler, kapatılarak
  değişik bir ad veya unvan olarak aynı faaliyette açılan iş yerleri
  hakkında uygulanmayacak.

  Yasanın bazı değişikliklerle kabul edilen maddelerine göre, "İl
  İstihdam Kurulları'nın adı "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları"
  olarak değiştirilecek. Bu kurullar, işlevsel hale getirilecek ve üye
  sayısı azaltılacak. Kurullar, illerinin mesleki eğitim ve istihdam
  politikalarını belirlemekle de sorumlu olacak.

  Özel istihdam bürolarının açılmasının özendirilmesi amacıyla; büro
  açabilmek için, "Türk vatandaşı olmak şartı" artık aranmayacak.

  -5 PUANLIK İNDİRİME GİDİLİYOR-
  İşsizliğin azaltılması, yatırımların istihdam odaklı arttırılması
  amacıyla sigorta primleri işveren hissesinde 5 puanlık indirim yapılacak.

  Sigortalıların; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden
  işverenin ödeyeceği tutarın 5 puanı Hazinece karşılanacak.

  İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için;
  işverenlerin, çalıştırdıkları sigortalıların aylık prim ve hizmet
  belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına
  ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile
  Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde
  ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara
  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartı aranacak.

  Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı
  borçlarını taksitlendiren işverenler ile sosyal güvenlik prim borçlarını
  yeniden yapılandıran işverenler de bu hükümden yararlanabilecek.

  Bu hüküm, kamu idareleri iş yerleri ile sosyal güvenlik destek primine
  tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında
  uygulanmayacak.

  Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
  bildirmediği tespit edilen işverenler, 1 yıl süreyle bu desteklerden
  yararlanamayacak.

  Özelleştirme Fonunda biriken tutardan, fonun 2008 yılı nakit fazlasının
  1 milyar YTL'lik kısmı GAP için ayrılacak. Ayrıca 1 Ocak 2009-31 Aralık
  2012 tarihleri arasında Özelleştirme Fonunun nakit fazlasından, 2009
  yılı için 2 milyar 500 milyon YTL'lik kısmı GAP için kullanılacak. Daha
  sonraki yıllarda da bu miktar artırılarak GAP'a aktarılacak.

  -PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR-
  Yasa, SSK ve Bağ-Kur prim borçlarını da yeniden yapılandırıyor. Buna
  göre, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvurulması
  halinde prim borçları 24 aya kadar eşit taksitlerle ödenebilecek.

  Prim borcunun tamamını ve gecikme cezasının yüzde 15'ini, başvuru
  tarihinden itibaren 1 ay içinde ödeyenlerin, prim borçlarının
  faizlerinin yüzde 85'i silinecek.

  Borçlarını 12 ay ödeyenlerin borç faizlerinin yüzde 55'i, 12 ayı aşan
  taksitlendirmelerde ise borç faizlerinin yüzde 30'u silinecek.

  Daha önce borçları yeniden yapılandırıldığı halde, borçlarını
  ödeyemeyenler için de kolaylık getiriliyor.

  Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvurulması
  halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları, ihya edilecek.

  Kanunun yürürlüğünde önce Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kurslarda
  usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile evlerinde gelir getirici iş
  yapan kadınlar, 15 günlük sigorta primi ödeyerek, 1 aylık sigortalı
  olabilecekler.

  -ÖZEL SEKTÖR TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMAYACAK-
  Yasayla kamunun terör mağduru çalıştırma yükümlülüğü ise binde 7'den
  yüzde 1'e çıkarıldı.

  Bedeli yabancı para cinsinden sabit fiyatlarla sözleşmeye bağlanan,
  yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerine uygulanmak üzere, fiyat farkı
  esaslarını belirlemeye, sözleşmelerin tadil ve tasfiye edilmesine imkan
  veren kararnameleri çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

  Yasayla 150 ve daha fazla kadın işçi çalıştıran işverenlere anaokulu
  açma yükümlülüğü getiren Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddesi,
  işverenler üzerindeki yükümlülüğü azaltmak amacıyla yürürlükten
  kaldırıldı. 500 ve daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde spor
  tesisi kurma zorunluluğuna da son verildi.
  Bu iş için gerekli hesaplar açılmaz ve doğru tutulmazsa; &quot;Umuru Mülk-ü Devlet ve Mühimmatı Memleket Atıl ve batıldır.&quot;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kaşgarlı Yusuf Has Hacip

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  82

  Ynt: İşi Kendi İsteği ile Bırakan İşçiye İşsizlik Sigortası Öden. Hak.

  bir sorum olacak.
  ben şimdi 3 aydır işsizlik siğortası alıyorum. maaşım 1500 ytl idi. ama aldığım para asgari ücreti geçemiyor.
  bu kanunla işsizlik ödeneği artıyormuş. beni etkilermi. alacağım para artarmı. işkura başvuru yapmalımıyım.
  şimdiden tşk.ederim.
  Bildiğini paylaşmak önemli bir erdemdir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  40

  Ynt: İşi Kendi İsteği ile Bırakan İşçiye İşsizlik Sigortası Öden. Hak.

  İstifa nedeni nedir? Bura da önemli olan konu budur, şayet işçi haklı nedenler ile iş akdini fesih etmiş ise İAB düzenlemek gerekir, buda bir istifadır ama iradi bir durum değildir ve İAB düzenlemeyi gerektirir. Sanırım çalışanınız işsizlik sigortasından faydanlamak istemesinin sebebi budur. Böyle bir durum sözkonusu ise İAB yi süresinde vermediğinizden dolayı İdari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.

 7. #7
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: İşi Kendi İsteği ile Bırakan İşçiye İşsizlik Sigortası Öden. Hak.

  Alıntı mtolunay Nickli Üyeden Alıntı
  İstifa nedeni nedir? Bura da önemli olan konu budur, şayet işçi haklı nedenler ile iş akdini fesih etmiş ise İAB düzenlemek gerekir, buda bir istifadır ama iradi bir durum değildir ve İAB düzenlemeyi gerektirir. Sanırım çalışanınız işsizlik sigortasından faydanlamak istemesinin sebebi budur. Böyle bir durum sözkonusu ise İAB yi süresinde vermediğinizden dolayı İdari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.

  Bu ne demek sn Tolunay


  Lütfen forumda yanlış veya eksik bilgi vermeyiniz.


  Haklı nedenle fesih başka şeydir. İstifa başka şey
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Ağustos.2009, 13:17
 2. İşçinin Kendi İsteği İle Fazla Mesai Yapması
  Konu Sahibi juılet Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 20.Mayıs.2009, 12:47
 3. Aylık İşgücü Çizelgesi ve Kendi İsteğiyle Çıkan İşçiye İab
  Konu Sahibi ercandream Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Temmuz.2008, 09:40
 4. Kendi İsteği ile Fesih ve İşsizlik Ödeneği
  Konu Sahibi personel Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 17.Mart.2006, 14:07
 5. Kendi İsteği ile Ayrılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir mi?
  Konu Sahibi aakyildiz Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 20.Ocak.2006, 22:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36