kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: Aylık İşgücü Çizelgesinin Verilmesi

 1. #21
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  102

  Ynt: İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi Hakkında Kesin Bilgisi Olan var mı?

  Alıntı turkasia Nickli Üyeden Alıntı
  Soru: İşkur? a kayıtlı olmayan yani işyeri bilgi formu ve kuruluşundan bu yana aylık işgücü çizelgesi vermemiş bir firma
  Bu belgeleri geriye dönük olarak verirse ne gibi cezai müeyyidelerle karşılaşabilir. İşkur a kayıtlı fakat hiç aylık işgücü
  Çizelgesi vermemiş firma ne gibi cezai müeyyidelerle karşılaşabilir. Nasıl bir yol izlemelidir

  BILGI EDINME BIRIMI

  Basvuru Numarasi

  T.C.Kimlik No
  * Basvuru Numaranizi ve T.C.Kimlik Numaranizi girerek Sorgula Butonuna Basiniz.

  TcKimlikNo *********** Tarih 16.09.2008
  Basvuru No 11717 Tahmini Cevap Tarihi 06.10.2008
  Sayin İBRAHİM DEMİREL
  Durum Cevap Verildi.

  T.C.
  TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Bilgi Edinme Birimi

  KONU : Bilgi Edinme Talebi

  İBRAHİM DEMİREL
  KARŞIYAKA MAH 3947 SOK NO:13 ANTALYA


  İLGİ : 16.09.2008 ve 11717 sayılı talebiniz.

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Birimimize iletmiş
  olduğunuz 16.09.2008 tarihli başvurunuza istinaden hazırlanan cevap metni ilişikte gönderilmiştir.
  Bilginizi rica ederiz.

  İŞKUR BİLGİ EDİNME BİRİMİ

  Ek :
  Cevap metni

  4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun Bilgi verme ve gizlilik başlıklı 21. maddesine göre Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurum hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz denilmektedir.

  4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun İdari para cezaları başlıklı 20. maddesinin e fıkrasına göre Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine iki bin Türk Lirası idarî para cezası verilir hükmü bulunmaktadır.

  Bu bağlamda, çalışan sayısı bir ve üzerinde olan tüm işyerleri aylık işgücü çizelgesini takip eden ayın ilk haftası içerisinde kurumuza internet ortamında vermekle yükümlüdürler. İşyeri bilgi formu ise işyeri kuruma kaydedildiği zaman bağlı bulunduğunuz il/şube müdürlüğüne verilir.
  Eğer işyerlerinizde çalışan sayısı 50 ve üzerinde ise 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında çalıştırılması zorunlu özürlüler nedeniyle cezai müeyyide ile karşı karşıya kalırsınız. Çalışan sayısı 50 kişinin altında ise bağlı bulunduğunuz il/şube müdürlüğüz sizden yazılı olarak bilgi istemediyse geçmişte vermemiş olduğunuz işyeri bilgi formu ya da aylık işgücü çizelgeleri için cezai müeyyide ile karşılaşmazsınız.

  Geçmişe dönük olarak aylık işgücü çizelgelerinizi web sayfamıza girip işveren üyeliğinizi yaptıktan sonra 2007 Aralık ayından itibaren internet ortamında girebilirsiniz.

  İSMMMO internet sitesinde İşkur ile ilgili yükümlülükler ile ilgili olarak sık sorulan sorular karşısında hazırlanmış dosyadan, alıntı olarak;
  Soru 4 ? Aylık İşgücü Çizelgesi nedir ? Ne zaman düzenlenir ? Düzenlenmemesi Halide uygulanacak idari para cezasının tutarı nedir ?

  Aylık İşgücü Çizelgesi: 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden işyerinin doldurup her ay Kurumumuza düzenli gönderdiği çizelgedir. Yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlar. Toplu işten çıkarmaların, işyeri kapanmalarının ve istihdamı zorunlu olanların takip edilmesine yardımcı olur.

  (Ek 3. Aylık İşgücü Çizelgesi )

  Aylık işgücü çizelgesi İşkur ?da yeni online siteme geçilmesi üzerine artık bir işçi dahi çalıştırılsa sisteme kayıtlı olunmasını gerekli kılmaktadır.Kurum işçi çıkışlarında işsizlik ödeneği almak üzere gelen işçinin işyeri kaydının olmadığını tespit ederse ilgili işyerine uyarı yazısı gönderir. İlgili SSK müdürlüğünden mutabakat yazısını da aldıktan sonra uyarıya rağmen kayıtlı olmayan işyeri varsa buna idari para cezası uygulanır. (İdari para cezası bknz. 4904 sy kanun madde 20.)

  Yine bu yükümlülüğü gerektiren 4904 sayılı kanunun 22.maddesi;

  İşkur'a Aylık İşgücü Çizelgesi verme zorunluluğu
  İŞKUR'A İŞYERİ BİLGİ FORMU VERİLMESİ ZORUNLULUĞU
  4904 Sayılı Kanunun;
  MADDE 22. - Kurumca bu Kanuna göre yapılacak işlemler internet de dahil her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.
  Kurum, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak zorundadır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür.
  Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idarî merciler nezdinde geçerlidir, itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.
  Elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

  4904 Sayılı Kanunun 22.maddesinde işçi sayısının 10 olması gerektiği ile ilgili herhangi bir ibare yok, internet ortamına geçildiği nisan 2008 itibariylede (bilgi edinme hakkı sonucu verilen cevaplarda örnek teşkil edeceği gibi) internet ortamında gönderim zorunluluğu ve kaydı sözkonusu olduğu içinde 1 kişi ve üzeri çalışanı bulunan işyerleri içinde bu zorunluluk pek tabi ki 1 defaya mahsus olarak gerçekleştirilmesi 10 kişi ve üzeri olan işyerleri içinde heray zorunlu olarak gönderilmesi gerektiği kanaatindeyim.Yine İSMMMO'nın bu konuda yaklaşımıda bu yöndedir.


 2. #22
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi Hakkında Kesin Bilgisi Olan var mı?

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı
  TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

  Kanun Numarası : 4904

  Kabul Tarihi : 25/6/2003

  ---------------------
  Bilgi verme ve gizlilik Madde 21 ? (Değişik: 23/1/2008 ? 5728/504 md.)

  Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.
  -------------------------
  İdari para cezaları Madde 20 - (Değişik: 23/1/2008 ? 5728/503 md.)

  Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;

  e) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine ikibin Türk Lirası,

  idarî para cezası verilir.

  _________________________________________________


  İŞ KANUNU
  Kanun Numarası : 4857

  Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (1) Madde 30 ? (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.)

  İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler?..

  İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  _________________________________________________  Alıntı kuruma gönderdiğim mail Nickli Üyeden Alıntı

  Alıntı Benim sorum Nickli Üyeden Alıntı
  50 kişinin altında istihdam sağlayan şirketler açısından değerlendirildiğinde ; aylık işgücü çizelgesinin kurumunuza verilmesi yasal olarak bir zorunlulukmudur, eğer öyleyse bunun cezası nedir, ve yasal dayanağınız nedir?
  Lütfen sorumu işkurun şirketten bilgi istemediğini düşünerek yanıtlayınız.

  Alıntı Aldığım cevap Nickli Üyeden Alıntı
  Kurumumuz Kanununun 21 inci Maddesi gereğince, *Kurum tarafından kamu ve özel işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içerisinde bilgi verilmesi zorunludur. İşverenlerden toplanan bilgiler, Kurumun hizmetlerinden başka amaçla kullanılamaz. Bu maddeye aykırı davrananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı* belirtilmektedir.

  Kurumumuz İşlemler El Kitabının 7 inci bölüm 7.9.1 Yeni Açılan İşyerleri başlığı altında ise; * Yeni Faaliyete geçen 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri ile yeni açılan işyerleri olarak, ekonomik faaliyet kollarına göre bilgisayara girişi yapılır. İşyerinin Kuruma Kaydı esnasında İşyeri Bilgi Formu dolduran 1-9 (-10) işçi çalıştıran işyerlerine bir defaya mahsus olmak üzere (Sürekli işgücü çizelgesi istenmeyen işyerlerine) işgücü çizelgesi girilir* denilmektedir.

  Diğer taraftan, Kurumumuzun e-devlet kapsamında yeni yazılım sistemine geçmesi nedeniyle, işyerlerine ait iş ve işlemlerin yapılabilmesi için tüm işgücü ve işyerlerine ait bilgiler Nisan / 2006 ayından itibaren bilgisayar ortamına girilmeye başlanmıştır.

  Bu bağlamda, 10 dan az işçi çalıştıran işyerlerinden bir defa, 10 ve yukarı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinden ise her ay olmak üzere ilgili ayın işgücü çizelgeleri takip eden ayın ilk haftası içerisinde Kurumumuz ünitelerine verilir.


  Alıntı Benim sorum Nickli Üyeden Alıntı
  24.10.2007 ve 4829 sayılı talebime vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim. Ancak sorumda belirtmeye çalıştığımı konu 50 kişinin altında işçi çalıştıran iş yerlerinin Aylık İşgücü Çizelgesi vermeleri konusundaki yasal zorunluluğa ve bunun aksi uygulamanın müeyyidelerine yönelikti. Ancak verdiğiniz cevaptaki dayanağınız olan kurumunuzun 21.maddesinde "...bilgi istenmesi halinde..." bir müeyyideden bahsedilmektedir, yine cevabınızda bilgi istenmesi haline dayanak olarak işlemler el kitabının 7.9.1 kısmını dayanak göstermişsiniz ancak 7.9.1 kısmında kurumunuz çalışanlarının yapması gereken işlemler tanımlanmış olup uygulayıcılar açısından tarafımca söz konusu çizelgenin verilmesinin zorunluluğu ve aksi uygulamanın müeyyidesi yönünde bir kanı oluşmamıştır.
  Konu ile ilgili başvurumun yasal dayanakları ve kanunsuz suç olmayacağı ilkesi ışığında tekrar gözden geçirilip cevaplanması dileklerimle en derim saygılarımı sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

  Alıntı Aldığım cevap Nickli Üyeden Alıntı
  4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3/b maddesinde *İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak.* şeklinde belirtilmiştir.

  Bu bağlamda, işgücü piyasasını izlemek için 10 ve yukarı sayıda işçi çalıştıran (1+ istihdamlı özel işyerleri bir defaya mahsus olmak üzere) işyerlerinde işgücü hareketlerinin izlenmesi amacıyla işyerlerinden, (4904 sayılı kanunun 21inci maddesine göre) işgücü çizelgeleri istenilmektedir. Bu maddeye aykırı davrananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir. Ancak 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlükten kaldırılması nedeniyle, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32inci maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir. İdari para cezasına ilişkin bir çalışma yapılmakta olup; bu çalışma tamamlandığında İl Müdürlüklerimize duyurulacaktır.

  Burada esas amaç bilgi derlenmesi, bilgilerin ekonomik faaliyetler itibariyle il bazında işgücü hareketlerinin dönemsel olarak izlenerek işgücü arz ve talebinin dengelenmesi açısından istihdam kurumlarının; özelde çalışma, plan ve programlarının buna göre yönlendirilmesi, genelde ise istihdam ve eğitim politikalarının oluşmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

  Kısacası yukarıdaki yazımızdan da anlaşılacağı üzere kanun koyucu bilgi toplamayı bir yasaya dayandırmıştır. Bilgi alma ve verme yasa gereği esas olmakla beraber, aksi davrananlar hakkında da cezai müeyyide getirilmiştir. Bu nedenle cezai müeyyide konusuna bir önceki yazımızda değinilmiştir.

  KABAHATLER KANUNU
  Kanun Numarası : 5326

  Emre aykırı davranış Madde 32-
  (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

  (2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.

  (3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.

  ------------------------------------------------------------------


  50 Kişinin altında bilgi talep edilmesi haricinde , iş gücü çizelgesi verilmemesinin cezai müeyyidesine ilişkin hukuksal temel ben bulamadım.

 3. #23
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  102

  Ynt: İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi Hakkında Kesin Bilgisi Olan var mı?

  Genel olarak biz muhasebeciler olarak pek tabi ki iş yoğunluğumuz bir hayli fazla ve bu konuda tüm meslektaşlar hemfikir,fakat önemli olan genel kabul görmüş muhasebe temel ilkelerine genel anlamda nasıl uygunluğu sağlayabiliyorsak,yine bu kanunlar çerçevesinde işyerleri ile ilgili olarak odalar ve kamu kuruluşları nezdinde istenilen bilgileri (sadece cezai müeyyidesi olduğu için değil ) tam ve doğru olarak zamanında aktarabilmek ve bunu genelde uygulayabilmek,mevcut forum köşelerinde de amacın bu standardı uygulamak ve uygulatmak olması gerektiğini gerektiğini düşünüyorum.
  Bu bakımdan standardı sağlamak adına,en az 1 kişi dahi olsa bir defaya mahsus olmak üzere internet ortamında işyerinin kayıt edilmesi ve aylık işgücü çizelgesinin gönderilmesini ve 10 kişi üzeri işyerleri için ise her ay zorunlu olarak bu işlemin tekrarlanması gerektiğini tekrar ediyorum.
 4. #24
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi Hakkında Kesin Bilgisi Olan var mı?

  Bu standartları birazda kamu kurumları kendi içlerinde ve kendi aralarında oluştursalar. SSK, verilen işe giriş bildirimi bilgilerden pekala bölge çalışma bildirimleride iş kur bildirimleride bilgisayar ortamında aktarabilir. Bir bildirimi 30 yere ayrı ayrı yapmak mı yoksa birbirine bağlantılı olması gereken kurumların aralarında gerekeni yapmaları mı?

 5. #25
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  69

  İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi gönderme

  İşkura İşyerimizin kaydını yaptırdık işkur işyeri nosunu aldık.işkuru arayıp üyelğimizin aktive edilmesi için onay numarası gönderilmesini istedik onay no geldi ve hesap etkinleştirmeden onay numarasını girip üyeliğimizi aktive ettirdik.şimdi işveren girişinden T.C.Kimlik noyu şifreyi ve İşkur numaramızı giriyorum sisteme girmiyor . "Sys.WebForms.PagerequestmanagerTimeoutException:T he server request timed out" .diye bir uyarı mesajı geliyor.siteme girmek için ne yapmalıyım.Aylık İşgücü çizelgelerinin verilme süresi ne zaman sona eriyor.1 işçide çalıştırsak her ay vermemiz gerekiyormu.Teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim.
  DURSUN UZ

 6. #26
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  28

  Ynt: İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi gönderme

  10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri aylık işgücü çizelgesini İŞKUR'a verirler.Müteakip ayın 5'i ama bazı müdürlükler 10'una kadar kabul ediyorlar.Sizde 1 kişi çalıştığına göre verme zorunluluğunuz yok.
  Madem kaydınızı yaptırdınız ilerki zamanlarda lazım olabilir.

 7. #27
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  731

  Ynt: İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi gönderme

  giriş işleminiz doğru, ancak dün işkurun sitesinde bir problem vardı sanırım o yüzden hata veriyordur. düzeltirler.
  iş kur personeli 10 işçi üzerini aylık verin, diğerlerini ise, sadece işyeri numarası alıp bir ay verin, ondan sonra vermenize gerek yok diyorlar. kanuni boyutu ise, sanırım 50 işçi üzeri mecburi yada işkurun yazı ile talep etmesi halinde verilmesi mecburi.

 8. #28
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  68

  Aylık İşkur Çizelgeleri Bildirim Tarihi Değişti

  Bundan böyle ilgili ayın çizelgeleri takip eden ayın sonuna kadar verilecek konu ile açıklamanın boyutu fazla olduğu için buraya ekleyemedim, sanırım işkur sitesinde vardır.

 9. #29
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  67

  Ynt: Aylık İşkur Çizelgeleri Bildirim Tarihi Değişti

  işkur sitesinin neresinde var ben göremedim lütfen burada yayınlarmısınız

 10. #30
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  28

  Ynt: Aylık İşkur Çizelgeleri Bildirim Tarihi Değişti

  Oooo bence ne icraat ne icraat.Buluruz arkadaşlar, biz aramaya devam edelim.Bayram üstü bayram üstü nelerle uğraşıyoruz değerli meslektaşlarım. ??? ??? ???

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 2 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 2 misafir)

Benzer Konular

 1. Aylık İş Gücü Çizelgesinin 2 Yıldır Verilmemesi Hk
  Konu Sahibi selim28 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Mart.2018, 17:34
 2. Aylık İşgücü Çizelgesinin Verilmemesi Nedeniyle Ceza!
  Konu Sahibi frankencow Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Eylül.2016, 13:06
 3. İŞKUR İşgücü Çizelgesi Verilmesi Hakkında
  Konu Sahibi ÜZER Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 25.Şubat.2010, 16:56
 4. TAŞINDI: İŞKUR İşgücü Çizelgesi Verilmesi Hakkında
  Konu Sahibi ebru şener Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Şubat.2010, 15:31
 5. Aylık işgücü çizelgesinin doldurulması.
  Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Aralık.2009, 12:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36