SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÖNEMBirçok kişiyi yakından ilgilendiren sosyal güvenlik reformu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek. Herkes reformla birlikte nelerin değişeceğini merak ediyor. Özellikle reformun karmaşık ve anlaşılmaz hükümlerinin herkes tarafından kolayca anlaşılacak şekilde yorumlandığı kitaplara ihtiyaç vardı. Bu nedenle okurlarımızın merak ettiği sosyal güvenlik reformuna ilişkin 2 eseri sizlere tanıtmak istiyorum.

"Sosyal güvenlik reformu yorum ve açıklaması"

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, daha çok bilinen adıyla "sosyal güvenlik reformu" 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girecek. 5510 sayılı yasayla, sosyal güvenlik sistemimizde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Ali Tezel ve Resul KURT'un birlikte kaleme aldığı "Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması" isimli kitap Yaklaşım Yayınları tarafından piyasaya çıkarılmıştır. "Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması" adlı bu çalışmada, 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Değişiklikler de açıklanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde metnine eklenen yorum ve açıklamalarla zenginleştirilmiştir. Kitabın muhasebeci ve mali müşavirlere, yeminli mali müşavirlere, insan kaynakları (Personel) müdürlerine, işletme müdürlerine, avukatlara, sendikacılara, öğrencilere, şirket sahiplerine, 4857 sayılı yasaya tabi personel çalıştıran kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan müfettiş, kontrolör, uzman ve denetçi gibi denetim elemanlarına yararlı olacağını düşünüyorum.

Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi

İşte sosyal güvenlik reformuyla birlikte değişecek olan uygulamalar SGK Başmüfettişi ve sosyal güvenlik uzmanı Resul KURT tarafından kaleme alınan ve TİEM Yayınları'ndan çıkan "66 Başlıkta Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi" isimli kitapta ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması'na, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Yurt Dışı Borçlanma Kanunu, İstihdamı Teşvik Kanunu ve SSK ve Bağ-Kur prim affına da kitapta yer verilmiştir.

5754 ve 5763 sayılı kanunlarla yapılan en Son değişikliklerle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'nun tam metni ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu'nun tam metninin yer aldığı kitapla ilgili ayrıntılı bilgi için 0212-211 10 11 no'lu telefonu arayabilir ya da tüm kitabevlerinde bulabilirsiniz.

İbrahim IŞIKLI

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Dünya Gazetesi