Yıllık izne gidene yol izni verilir mi?


Yıllık izne giden işçiye yol izni verilip verilmediği izne çıkan işçileri yakından ilgilendirmektedir.
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçilere yol izni verilir. Yol izninin verilebilmesi için işçinin işverenden talepte bulunması gerekir.

Talepte bulunan işçi, yıllık iznini başka bir yerde geçireceğini işverene belgelemelidir. Yol izni gidiş ve dönüş olarak toplam 4 güne kadar verilir. Yol izni süreleri ücretsizdir. İşverenin, yol izni verdiği işçiye yol iznine ilişkin süre için ücret ödemesi gerekmez. Bu konuda bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Ancak işveren isterse yol iznini ücretli de verebilir.

Belediye sınırları içerisinde başka bir işyerine gönderilme

Soru: Aynı belediye sınırları içerisinde bir başka işyerine sürekli çalışmam için işveren göndermek istiyor. Gitmeli miyim? Ö. Sağlam.

Cevap: Aynı belediye sınırları içerisinde olan bir başka işyerine ücret ve diğer sosyal haklarınızda bir azalma söz konusu değilse gitmeniz gerekir. Ücret ve sosyal haklarınız aynı olmakla birlikte yeni işyeri için daha fazla harcama yapmanız gerekiyorsa örneğin şu anki çalıştığınız işyerine toplu taşım aracı kullanmadan geliyorsanız, yeni görevlendirileceğiniz işyerine toplu taşım aracı kullanarak gelmeniz gerekiyorsa yol ücretini işvereninizin karşılaması gerekir.

Devamsızlık yapanın işten çıkarılması

Soru: Bir gün işe gelmedim. İşveren beni işten çıkarttı. Tazminat ödemeyeceğini söylüyor. Tazminat hakkım var mı? M. Özkan.

Cevap: Devamsızlık nedeniyle iş sözleşmenizin fesh edilebilmesi için devamsızlığınızın ardı ardına en az iki iş günü olması ya da bir ay içerisinde 3 iş günü olması gerekir. Sizin devamsızlığınız bu sürelerden az olduğu için işverenin sizi işten çıkarması haklı bir nedene dayanmamaktadır. İşvereninizden ihbar tazminatı talep etmeniz gerekir. Ayrıca çalışma süreniz bir yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatı da talep etmeniz gerekir.

İş kazaları hangi kurumlara bildirilir?

Soru: Bir iş kazası olduğunda işveren olarak ilk yapmamız gereken işler nelerdir? Cengiz Ünsal.

Cevap: İşyerinde iş kazası olduğunda işverenin ilk yapması gereken iş kazasını devletin ilgili birimlerine bildirmektir. İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını İş Kanunu'na göre en geç iki iş günü içinde yazı ile işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirirler.

İki günlük sürenin hesabında hafta tatilleri dikkate alınmaz. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre iş kazası en geç kazadan sonraki iki gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde hafta tatilleri süreye dahildir.

İş kazası işyerinin bağlı olduğu polis veya jandarma birimlerine derhal bildirilir. İş kazası bildirimleri için öngörülen sürelere uyulması gerekir. Aksi halde işveren hakkında idari para cezası uygulanır. Ayrıca geç bildirimden dolayı işverenin hukuki sorumluluğu da vardır.

Arif TEMİR