İşverene Kadın ve Genç İşçi İstihdamı İçin Teşvikte Yaş Algılaması ? I -5763 sayılı İstihdam Paketi Kanunuyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile kadınların istihdamını teşvik amacıyla uygulanan prim indiriminin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağının öngörüldüğünü belirtmiştik.

Bu kapsamda; yeni işe alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki gençlere ilişkin olarak İşverence ödenecek SSK primlerinin

1. yıl için yüzde 100?ü,

2. yıl için yüzde 80?ini,

3. yıl için yüzde 60?ı,

4. yıl için yüzde 40?ı,

5. yıl için yüzde 20?si İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı öngörülmekteydi..

İşveren payına ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için olmazsa olmaz diğer şartları olarak;

İşçilerin 01.07.2008 ? 30.06.2009 tarihleri arasında işe alınmış olması,
Alınan yeni işçilerle işyerinde ilave istihdam sağlanıyor olması,
Alınan yeni işçilerin 01.01.2008 ? 30.06.2008 tarihleri arasında bir gün bile sigortalı çalışmamış işçilerden olması,
Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı payına isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın süresinde ödenmiş olması,
Söz konusu işçilerin fiilen çalıştırılan işçiler olması,
Koşullarının da sağlanması gerekiyor.

İlave istihdam tabirinden 01.07.2008 ila 30.06.2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen diğer şartları haiz sigortalıların, 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında SGK?ya bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK?ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına, ilave olarak işe alınmış olmaları işçilerin sayısını anlamak gerekiyor.

İşte bu koşullar sağlandığında ilave istihdam amacıyla çalıştırılmaya başlanan işçilerin yaşı yüzde yüz belirleyici rol oynuyor.

Yaş koşulunun sağlanmasında esas 01.07.2008 ? 30.06.2009 tarihleri arasında işe başlandığı tarihte 18 yaşından büyük ? 29 yaşından küçük olmak yeterli. İşe başladıktan sonra 29 yaşını aşmış olmak 5 yıl sürecek bu teşvikten kalan sürelerinde yararlanmaya engel oluşturmayacak.

Bu konu yarın da devam edecek.


Şevket Tezel