Teşvikli çalışana izin, hastalık yasakİstihdam paketi kapsamında, 18-29 yaş arasındakilerle, kadınların ilk kez sosyal güvenlik kapsamına alınması durumunda uygulanacak teşvik, izinlerle, istirahat dönemlerini kapsamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan genelgeye göre, çalışanın izinli veya istirahatli olduğu dönemlerde işveren SSK primlerinin tamamını ödemekle yükümlü olacak. İşyerlerinde çalışan sayısı, 2007 Temmuz-2008 Haziran dönemindeki ortalama çalışan sayısının gerisine düştüğünde de teşvikten yararlanma şansı olmayacak.
İstihdam paketi kapsamında ilk kez sigortalı olacak olan kadın çalışanlarla, 18-29 yaş arasındaki gençlerin SSK işveren primlerini kademeli olarak 5 yıl süreyle Hazine üstlenecek. Buna göre, SSK işveren priminin ilk yıl yüzde 100'ü, ikinci yıl yüzde 80'i, üçüncü yıl yüzde 60'ı, dördüncü yıl yüzde 40'ı, beşinci yıl da yüzde 20'si İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. SGK tarafından konuyla ilgili hazırlanan genelgeye göre ise, söz konusu teşvikten yararlanabilmek için işe giriş tarihi itibariyle "Çalışanın 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması, fiilen çalışmaya başlaması, 1 Temmuz 2008 ile 30 Haziran 2009 tarihleri arasında işe girmesi, 2008 Ocak-2008 Haziran arasında SGK kayıtlarında yer almaması şartları" aranacak. Kadın çalışanlarla ilgili teşviğin uygulanması sırasında ise, yaş sınırı "18 yaşından büyük olması"ndan ibaret olacak.

Özürlü çalışanın 127 YTL'si Hazine'den
Hazırlanan genelgeye göre, fiili çalışma koşulu sıkı bir biçimde uygulanacak. Buna göre, prim desteğinden yararlanarak çalışan bir kişinin izinli veya istirahatli olduğu dönemler teşvik dışında sayılacak. Örneğin, teşvik kapsamında SSK işveren primleri Hazine tarafından karşılanan bir çalışan 10 günlük bir izne çıktı. O ayın 20 günlük dönemindeki SSK işveren hissesini Hazine karşılayacak, ancak 10 günlük bölümde herhangi bir teşvik söz konusu olamayacak.
Teşvikten yararlanmak isteyen bir işyerinin, 2007 Temmuz-2008 Haziran arasında çalıştırdığı eleman sayısı da önemli bir unsur teşkil edecek. Buna göre, söz konusu tarihlerde ortalama sigortalı çalışan sayısı dikkate alınacak, teşvik ise bu ortalama rakamın üstüne çıkan çalışanlar için verilecek. Ancak teşvik döneminde, 2007 Temmuz-2008 Haziran dönemindeki ortalama çalışan sayısından geriye düşülürse, teşvikten yararlanmak söz konusu olmayacak.
SGK, istihdam paketi kapsamında özürlü çalıştıranlara sağlanacak Hazine teşviğini de hazırladığı bir başka genelgeyle netleştirdi. Buna göre, 50 veya daha fazla çalışanı olan özel sektör işyerlerinde çalışanların yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırma zorunluluğuna uyanlara Hazine teşviği verilecek, burada asgari ücret üzerinden hesaplanan SSK işveren priminin tamamını Hazine karşılayacak. Buna göre, özürlü istihdamı başına Hazine işverenin 127.74 YTL'lik SSK hissesini karşılayacak. Çalışana verilen ücret, asgari ücretin üzerindeyse ise, arada oluşan farkı işveren karşılamakla yükümlü olacak.

TEŞVİK İÇİN ÇALIŞAN HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMALI
* İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmalı,
* 1 Temmuz 2008 ile 30 Haziran 2009 tarihleri arasında işe girmeli,
* 2008 Ocak-2008 Haziran arasında SGK kayıtlarında yer almamalı,
* Kadınlarda tek koşul 18 yaşından büyük olmasından ibaret.

İstirahatteki işçiye de yok
19 Ağustos 2008 tarihini taşıyan genelgede, fili çalışma durumu detaylı biçimde anlatılıyor. Genelgenin konuyla ilgili bölümünde "kanunda öngörülen diğer şartlara sahip olmasına rağmen ay içinde yıllık ücretli izin ve istirahat gibi çeşitli nedenlerle filen çalışmamış olan sigortalılara, işverenlerce ücret ödenmesi halinde, fiilen çalışılmamış sürelere ilişkin ödenen ücretlerden dolayı teşvikten yararlanılması mümkün bulunulmamaktadır" denildi. Söz konusu durumla ilgili örnekler de veriliyor. Genelgede yer alan örneğe göre, ilgili kanunda anılan şartlara sahip bir sigortalı 2008 Kasım ayında 20 gün fiilen çalışıyor, 10 gün de yıllık ücretli izinli görünüyor. Bu durumda söz konusu sigortalının 2008 Kasım ayındaki 20 günlük fiili çalışmasından dolayı işveren hissesi sigorta prim teşviğinden yararlanılabilecek, buna karşın 10 günlük yıllık ücretli izin sürecinden dolayı bahse konu teşvikten yararlanılamayacak.


FERHAT

KAYNAK:Referans