Cinsiyet Değiştirenin Kıdem Tazminatı

bir mükellefinin işyerinde çalışan B.K. adlı erkek işçinin yaklaşık bir buçuk yıl önce cinsiyet değiştirdiğini ve yakında evleneceğini, eğer evlenirse kıdem tazminatına hak kanıp kazanmayacağını ve erkek olarak çalıştığı sürenin kıdem tazminatı süresine etkisinin olup olmayacağını soruyor. Uzunca bir süreden beri çalışma hayatının içindeyim.
Bu tür bir olaya ve soruya hiç muhatap olmadım. Çalışma hayatı çok dinamik bir yapıya sahip olduğu için değişik olaylarla muhatap olunabiliyor. 1475 sayılı İş Yasasının yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin maddesine göre kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi istekleri ile evlenme sebebiyle işten ayrıldıkları takdirde çalışma süreleri bir yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Yasa koyucu cinsiyet değiştirenin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı konusunda bir düzenlemeye gitmemiştir.

Bu nedenle mevcut yasalar çerçevesinde cinsiyet değiştirenin en son cinsiyet durumunun dikkate alınması gerekir. Cinsiyet değiştirip kadın olan B.K. adlı işçinin evlendikten itibaren bir yıl içerisinde işten evlenme sebebiyle ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin cinsiyet değiştirmeden önceki ve sonraki süreleri toplanarak kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır. Bu açıklamalar ışığında erkek işçi cinsiyet değiştirerek kadın olursa ve evlenme sebebiyle işten ayrılırsa(çalışma süresi bir yıl ve üzerinde ise) kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Kadın işçi cinsiyet değiştirerek erkek olursa evlenme sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır.

FERHAT