30 GÜNDEN AZ SİGORTALI GÖSTERMEK VE YAPTIRIMLARI


Herkesin bildiği üzere işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların SSK?ya çalıştığı her ay için 30 gün üzerinden sigorta bildirimlerinin yapılması gerekir. 506 sayılı SSK Kanunu?na göre her ay için 30 gün yıllık 360 gün prim ödenmesi zorunludur. Şubat ayında bu zorunluluk sanki değişmiş görünse bile 28 veya 29 gün çeken bu ayda da 30 gün üzerinden primlerin ödenmesi gerekir.
Diğer yandan 31 gün çeken aylar içinde 30 gün üzerinden prim ödenmesi gerekir.
Fakat bu zorunlulukların uygulanması bu yazıda yazıldığı gibi de kolay olmuyor. Sigortalının hastalanması,ücretsiz izin kullanması, ay içerisinde işten ayrılması v.s gibi durumlarda ay içerisinde çalışmadığı için eksik gün bildirimi yapılıyor.

Nedenleri;

SSK kanununda ? Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların 30 günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence prim bildirgelerine eklenmesi zorunludur.? denmiştir.

30 günden az gösterilen çalışanlar için bu eksik çalıştıkları zamanı açıklayan belgenin ( EK8 ) en geç o ayki bildirge tahakkuk ettirilmeden kuruma elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet belgesini internetten gönderilmiş olsa dahi , eksik gün nedenini açıklayan Ek8 isimli belgenin kuruma elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgenin şimdilik internet ortamından kuruma gönderilmesi mümkün değildir.

Eksik Gün Nedeninin Geçerli Olabileceği Haller;

İlgili yönetmeliğe göre bunlar:

- Sigortalının istirahatli olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya iş yeri hekimlerince düzenlenmiş doktor raporu,

- Sigortalının ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan belge,

- Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

- Sigortalının gözaltı ve tutukluluk haline ait resmi belgeler,

- Grev,lokavt,doğal afet v.b durumlarda ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,

- Bu belgelerin dışında bir durum söz konusu ise gerçek durumu gösterir resmi belge,

Yaptırımları

Eksik gün bildirimi nedeniyle yasal süresi içerisinde verilmeyen Ek-8 belgesi için idari para cezası uygulanması söz konusu değildir. İdari para cezası yasal süresi içerisinde verilmeyen aylık prim belgesi için uygulanır. Ek-8 için ceza söz konusu değildir. Ülkemizde meslek mensuplarının da iş yoğunluğu nedeniyle, özellikle cezai müeyyideleri olmayan işlemlerin yapılması azalmakta ve belli bir zaman sonunda sanki uygulamada yokmuş gibi düşünülmektedir.

ferhat