[quote=Arif TEMİR [email]atemir@bugun.com.tr[/email] 1 Eylül 2008][size=9pt]Çalışma hayatında işçiler ile işverenler arasında karşılaşılan sorunlardan biride işçinin çalışmış olduğu işyerinde makineleri, tesisat, araç vb gibi eşya ve maddeleri kayba uğratarak işverenine zarar vermesidir.

Bu tür sorunlarla bir çok işyerinde karşılaşılmaktadır. İş Kanunu?na göre işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda işveren işçinin iş sözleşmesini derhal feshedebilir.

İş sözleşmesi derhal feshedilerek işten çıkarılan işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz.. Burada üzerinde durulması gereken konu otuz günlük ücretin brüt ücret mi yoksa net ücret mi olduğudur. Bu konuda mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Öğretide farklı görüşler vardır. Bizim görüşümüze göre işçi lehine yorum ilkesinden hareketle işçinin vermiş olduğu zararın hesaplanmasında işçinin brüt ücretinin esas alınması gerekir. Aksi halde işçinin vermiş olduğu zararın miktarı düşük olmasına karşın iş sözleşmesi feshedilebilir.

Böyle bir uygulamada iş hukukunun işçiyi koruma amacına uygun düşmez. İşçinin çalıştığı işyerinin eşyalarına zarar vermesi uygulamada sıkça karşılaşılan bir konu olduğundan böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini kısaca açıklayalım. İşçinin, işverene vermiş olduğu zararın tespiti bir tutanakla yapılır.

Zararın miktarının ne kadar olduğu konunun uzmanları (bilirkişi) tarafından hazırlanacak raporla belgelenir. İşçinin savunması alınır. İşçi her ne sebeple olursa olsun işverene vermiş olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. İşveren, işçinin vermiş olduğu zararın tazmini için genel hükümlere göre işçi aleyhine dava açabilir.

OKUR SORULARINA CEVAPLAR...

En Çok Ne Kadar Fazla Çalışma Yapılır?

Soru: Çalıştığım işyerinde yılda 350 saate yakın fazla çalışma yapıyorum. Fazla çalışmada bir sınır var mı? İstediğim kadar fazla çalışma yapabilir miyim? O.Öz

Cevap: Fazla çalışmada yıllık bir sınır var. Çalışan bir işçi bir yıl içerisinde 270 saatten fazla fazla çalışma yapamaz. Sayın Öz, sizin fazla çalışma süreniz yasal sınırların üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle 270 saatten fazla fazla çalışma yapılamadığı konusunda işvereninizi uyarmalısınız.

Askere Gitmeden Önceki Çalışmanın Kıdem Tazminatı

Soru: Çalıştığım işyerinde 6 yıldan beri çalışıyorum. Bu çalışmamın 2 yılı askerden önceki süreye ait. İşverenimle yaşadığım bir sorundan dolayı işverenim beni haklı olarak işten çıkardı. Askerden önceki çalıştığım sürenin kıdem tazminatını alabilir miyim? S.Çalık.

Cevap: Askere gitmek yasa da kıdem tazminatı alınabilecek konular arasında olduğundan askerden önceki çalışmanızın kıdem tazminatını alabilirsiniz. Kıdem tazminatınızın hesaplanması askere gitmeden önceki son ücretiniz üzerinden yapılır.

Emzirme İzninin Süresi

Soru: Emzirme izninin günlük süresi ne kadar? Y.Özgür.

Cevap: Emzirme izninin günlük süresi 1.5 saattir. Çalışan bu iznini iş saatleri içerisinde kullanır.