Yıllık ücretli izinler parça parça kullandırılabilinir mi? Cumartesi günleri çalışılmayan bir işyerinde Cumartesi de yıllık ücretli iznin hesabında işgünü olarak hesaba katılabilinir mi ? Bu durumda yıllık ücretli izinler nasıl hesap edilir?İşyerlerinde en az bir yıl çalışmış olan işçilerin ne kadar yıllık ücretli izin kullanacakları 4857 sayılı İş Kanunu?nun 53. maddesinde belirtilmiştir. Mesela, bir işyerinde 01.06.2002 tarihinde işe başlamış olan bir işçinin 2006 yılında kullanacağı izin süresi 14 iş günüdür. Cumartesi günleri de yıllık ücretli iznin hesabında işgünü olarak esas alındığı için, işyerinin cumartesi günlerinin açık veya kapalı olması izin kullanma günlerinde bir azalmaya veya artışa sebep olmayacaktır. Örneğin 04.09.2006 pazartesi günü izne ayrılan bu işçi cumartesi günleri çalışılsın veya çalışılmasın 20.09.2006 Çarşamba günü işbaşı yapması gerekecektir. Bu işçi izin süresine rastlayan 2 Pazar ile birlikte 16 gün izin kullanmış olacaktır. 2 hafta izin kullanacak bir işçi cumartesi çalışmayan bir işyerinde 12 iş günü işe gelmeyecek, cumartesi çalışılan bir işyerinde ise 14 iş günü işe gelmeyecektir. Birincide 2 cumartesi ve 2 pazar ilave ettiğimizde 16 gün, ikincide de 2 Pazar ilave ettiğimizde yine 16 gün izin kullanılmış olacaktır. Yıllık ücretli izin toplu halde değil de bölünerek (parça parça) kullanıldığı taktirde yine aynı sayıda iş günü işe gidilmeyecektir. Örneğin cumartesi çalışmayan bir işyerinde yıllık izin bölünerek kullanıldığı takdirde toplam olarak 12 işgünü işe gidilmeyecektir .Cumartesi günleri zaten tatil edildiği için ayrıca işgünü olarak izin kullandırılmayacaktır. Perşembe ve Cuma günleri yıllık izin kullanan işçi 2 gün izin kullanmış olacak, cumartesi de dahil edilerek kullandığı izin günü 3 gün olmayacaktır. Yıllık ücretli izinler ister toplu olarak, isterse bölünerek kullanılsın bu süreye rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller izin süresine ilave edilecektir.