Usta öğreticiler de emekli olabilecekBugüne kadar halk eğitim merkezleri, milli eğitim bakanlığı gibi kurumlarda usta öğretici olarak çalışanların, ay içindeki prim günleri çok az olduğu emekli olmalarında sıkıntı yaşanıyordu. İşte bu sorun reformla birlikte çözüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/(C) bendi kapsamında çalıştırılanlar hakkında da 4-1/a sigortalılığı uygulanacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunacak.

Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmayacaktır.

Avukat ve Noterler Bağ-Kur?lu oldu

Kendi bürosunda çalışan avukatlarla noterler, bağımsız çalışan serbest meslek erbabı olmalarına rağmen, 1186 sayılı Avukatlık Kanunu ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile 506 sayılı Kanunun 86. maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tutulmuşlardı. Bu nedenle benzer şekilde serbest meslek faaliyetinde bulunan doktor, diş hekimi, mali müşavirler 9 bin gün prim ödeyerek emekli olurken, avukat ve noterler 5 bin gün prim ödeyerek emekli oluyorlardı.

5510 sayılı Kanunla, bu husus düzeltilmiş ve avukatlarla noterlerin de diğer serbest meslek erbabı gibi 4-1/b sigortalılığı, yani Bağ-Kur?lu olmaları zorunlu sağlanmıştır.

Bağımsız çalışan vergi mükellefi Avukat?larla tüm noterler, 1 Ekim 2008 itibariyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup, topluluk sigortası kayıtları esas alınarak tescilleri Kurum tarafından Kanuna uygun hále getirilecek. Ancak, bunların kendileri tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgenin 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma verilmesi zorunludur. Kurum tescilleri bu belgelere göre gözden geçirecektir.


Resul KURT