Ücret, işçinin çalışmasının karşılığıdır. İş Kanunu'nun 32. maddesinde ücret, "Bir kimseye, bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar" olarak tanımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle ücret, "İşçinin emeğinin ve çalışmasının karşılığı olup, işveren veya üçüncü kişiler tarafından işçiye ödenen para" olarak ifade edilebilecektir. İşyerlerinde işlerin düzenli bir şekilde yürüyebilmesi için birtakım kurallar konulmaktadır. Bu kurallara uyulmaması halinde de disiplin cezaları öngörülmektedir. Bu disiplin cezaları ihtar, iş akdinin feshi vs. gibi disiplin cezaları olabileceği gibi para cezaları şeklinde de uygulanabilecektir.4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesi ücret kesme cezası başlığıyla işçinin yaptığı suça karşılık kendisine verilebilecek para cezası özel hükümlere bağlanmıştır. İş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesinde gösterilen sebepler dışında ücret kesimi cezası mümkün değildir. İşçiye para cezası verilebilmesi için, iş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi veya iç yönetmeliklerle, söz konusu davranışın objektif olarak belirlenmesi, hangi davranışın neticesinde ne miktarda para cezasının söz konusu olacağının bilinmesi gereklidir. 4857 sayılı İş Kanunu yapılacak kesintilerin bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Şüphesiz uygulanacak para cezasının miktarı, işçinin iki gündeliğini aşabilecektir, ancak 1 ay içinde yapılabilecek kesinti miktarı, işçinin 2 gündeliğini aşamayacaktır. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler, işçiye gerekçeleriyle derhal bildirilmelidir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesi gereğince, disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ceza paralarının 24.04.2001 tarihinden itibaren TC Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdindeki 30401/276505 no'lu hesaba yatırılması gerekmektedir. (www.calisma.gov.tr). Burada toplanan ceza paraları, işçilerin;* Mesleki eğitimleri,* İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri,* Sosyal hizmetleri için kullanılmaktadır.

Resul KURT