Vergi düzenlemeleri
Bireysel emeklilikle ilgili teşvik sisteminin değişmesine paralel olarak vergi kanunlarında çok sayıda değişiklik yapılmaktadır. Bu çerçevede;
- Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının ücret matrahından indirilmesi uygulamasına son verilmektedir.- Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerde uygulanan istisnaya son verilmektedir.
- Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yapılan devlet katkısının veraset ve intikal vergisinden istisna olması sağlanmaktadır.