kamu işçi maaş

Konu: Fazla Mesai

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  270

  Fazla Mesai

  arkadaşlar

  fazla mesai hesaplamasında haftaiçi haftasonu yüzde kaç fazla eksik artık iyice kafam karıştı. herkes farklı bişey sölüyor. internette de araştırdım kanunu okudum ama iki yerde aynı yorumu bulmak mümkün değil. çoğunluğa uyup o şekilde hesaplayalım diyorum ama


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  408

  Ynt: fazla mesai

  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç ve Kapsam
  Madde 1 ?Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Dayanak
  Madde 2 ?Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 3 ?Bu Yönetmelikte geçen:
  a) Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları,
  b) Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti
  Madde 4 ?Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
  Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.
  Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen hallerde, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu yolla bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin, yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası fazla sürelerle çalışma ücretidir.
  Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir.
  Fazla Çalışmada Sınır
  Madde 5 ?Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.
  Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.
  Serbest Zaman
  Madde 6 ?Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
  İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.
  İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.
  Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler
  Madde 7 ?Aşağıda sayılan işlerde fazla çalışma yaptırılamaz.
  a) İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde,
  b) Aynı Kanunun 69 uncu maddesinin l inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde (şu kadar ki, gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak bu Yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir),
  c) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında.
  Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler
  Madde 8 ?Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.
  a) 18 yaşını doldurmamış işçiler,
  b) İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler,
  c) İş Kanununun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,
  d) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.
  Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.
  Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı
  Madde 9 ?Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.
  Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.
  Fazla Çalışmanın Belgelenmesi
  Madde 10 ?İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yürürlük ve Yürütme
  Yürürlük
  Madde 11 ?Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 12 ?Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  270

  Ynt: fazla mesai

  sayın kavazlı
  sorumda da belirttiğim gibi kanunu ezberledim artık. ancak bana bunun hesabının bir öerneği herekiyor açıkcası. çünkü uygulamada o kadar sorun çıkıyor ki açıklamakta güçlük yaşıyorum. örn.pzts akşam çalıştırısam 45 saati aşmıyor yani mesai olmuyor mu? 29 ekim de kaçla çarpılacak? 29 ekimde çalışma 45 saati aşmadı diye çalıştıracakmıyız? hesap detayı istiyorum yani kanunu gayet iyi biliyorum zate. yinede yardımınız için teşekkür ederim.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  823

  Ynt: fazla mesai

  vereceğim linkteki makale süper okuyun örnekli  Güzel bir yazı ama isteyene linki özelden verin lütfen.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  270

  Ynt: Fazla Mesai

  sayın kızıldereli
  çok teşekkür ederim hala bir kaç soru işareti kalmasına rağmen çok yardımcı oldu.
  iyi çalışmalar sağolun..

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  270

  Ynt: Fazla Mesai

  sayın kızıldereli
  makaleyi inceledim ancak bişey sormak istiyorum. şimdi ben burdan şunu mu anlamalıyım. uygulamalar gerçekten çok farklı. ben 9 saat çalıştım günlük 90 lira aldım saat ücretim 10 lira 1 saat fazla çalışırsam 15 tl alıcam toplam o günlük 90+15 tl mi almalıyım. yoksa 90+5 tl mi almalıyım.
  teşekkürler...

 7. #7
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804

  Ynt: Fazla Mesai

  Ödemeyi günlük mü yapıyorsunuz?

 8. #8
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Ynt: Fazla Mesai

  Alıntı muh1111 Nickli Üyeden Alıntı
  sayın kızıldereli
  makaleyi inceledim ancak bişey sormak istiyorum. şimdi ben burdan şunu mu anlamalıyım. uygulamalar gerçekten çok farklı. ben 9 saat çalıştım günlük 90 lira aldım saat ücretim 10 lira 1 saat fazla çalışırsam 15 tl alıcam toplam o günlük 90+15 tl mi almalıyım. yoksa 90+5 tl mi almalıyım.
  teşekkürler...
  Eğer günlük ücret 90 ise (90/7,5 =) saat ücreti 15 TL olacak, 1 saatlik fazla çalışma ücreti ise 22,50 TL olarak hesaplanıp toplamda günlük ücret 112,50 TL olarak tahakkuk edecektir. Günlük çalışma sürenizi aşan saat ile fazla çalışmaya ait saat ücretini çarpmanız sonucu toplam tahakkukuku hesaplayabilirsiniz.

  Saat ücreti 10,00 TL ise (günlük normal çalışmanızın 7,5 saat olduğunu varsayarak) 2,5 saat fazla çalışmanın karşılığı 37,50 TL olacaktır.

  Tam çalışma koşullarınızı bilemediğm hatalı olabilir. (Örneğin günlük 9 saat çalışıp cumartesi-pazar çalışmıyorsanız 10 saat çalıştığınızda 1 saat fazla mesai alırken, 6 gün çalışıp bir gün tatil yapıyorsanız 2,5 saat fazla mesai hesaplanmalıdır.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  270

  Ynt: Fazla Mesai

  sayın taner başkan
  sayın kızıldereli mazars dengenin sitesinde bulunan bir makale gönderdi ve bende hesaplamayı sizin gibi yapıyordum anacak o makale aklımı fazlasıyla karıştırdı makaleye bir göz atarsanız söylemek istediğim daha iyi anlaşılacak.
  Link yasak özelden veriniz.

 10. #10
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804

  Ynt: fazla mesai

  Alıntı muh1111 Nickli Üyeden Alıntı
  sayın kavazlı
  sorumda da belirttiğim gibi kanunu ezberledim artık. ancak bana bunun hesabının bir öerneği herekiyor açıkcası. çünkü uygulamada o kadar sorun çıkıyor ki açıklamakta güçlük yaşıyorum. örn.pzts akşam çalıştırısam 45 saati aşmıyor yani mesai olmuyor mu? 29 ekim de kaçla çarpılacak? 29 ekimde çalışma 45 saati aşmadı diye çalıştıracakmıyız? hesap detayı istiyorum yani kanunu gayet iyi biliyorum zate. yinede yardımınız için teşekkür ederim.
  Alıntı muh1111 Nickli Üyeden Alıntı
  sayın kavazlı
  sorumda da belirttiğim gibi kanunu ezberledim artık. ancak bana bunun hesabının bir öerneği herekiyor açıkcası. çünkü uygulamada o kadar sorun çıkıyor ki açıklamakta güçlük yaşıyorum. örn.pzts akşam çalıştırısam 45 saati aşmıyor yani mesai olmuyor mu? 29 ekim de kaçla çarpılacak? 29 ekimde çalışma 45 saati aşmadı diye çalıştıracakmıyız? hesap detayı istiyorum yani kanunu gayet iyi biliyorum zate. yinede yardımınız için teşekkür ederim.
  sn.muh1111,
  ezbere bildiğiniz kanunda sanıyorum bazı noktaları göz ardı ediyorsunuz, şöyle ki:
  - 29 ekim resmi tatildir, resmi tatil günleri çalışma süresi hesabında,çalışılmış gibi kabul edilir, çalışma olmamasına rağmen o gün için ücret ödenir,
  haftalık çalışma süresi 45 saattir, 45 saati aşan süre fazla çalışmaya girer.Yani 08:00-18:00 çalışıp, günde 1 saat ara dinlenmesi olan bir çalışan,günde 9 saat çalışma ile 5 günde pazartesiden cuma mesai bitimine kadar haftalık yasal çalışma süresini tamamlar.
  Bu durumda örneğin pazartesi akşamı 2 saat , salı akşamı 2 saat fazla çalışma yapıp,devamındaki günlerde normal çalışma yapan kimse o hafta için toplam 4 saat fazla çalışması karşılığında %50 arttırılmış haliyle 6 saatlik ücrete hak kazanır.Fazla çalışma saat ücreti 10x1,5=15TL eder , bu da 4 saatlik fazla çalışma ücreti olarak 4x15=60 TL ödenmesini gerektirir.
  Aynı işçi pazartesi devamsızlık yaptı, diğer günler 2 saat fazla çalışma yaptı ise:
  Günlük çalışma süresi 9 saat, 4 günlük çalışma süresi 4x9= 36 saat, 4 günlük fazla çalışma süresi 4x 2 saat olacağına göre;
  36+8= 44 saat çalışmış olacağından fazla çalışma ücretine hak kazanamayacaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Fazla Mesai
  Konu Sahibi Trip12 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Ağustos.2017, 08:13
 2. Fazla Mesai Hk.
  Konu Sahibi tanufuk Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 07.Ağustos.2015, 11:33
 3. 08:00-18:00 Mesai Düzeni Ve Fazla Mesai ?
  Konu Sahibi andydufresne Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 23.Aralık.2014, 12:24
 4. Fazla Mesai Yapmak İsteyen Personele F.Mesai Yaptırılmaması
  Konu Sahibi yavuzakbal Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 25.Eylül.2014, 10:45
 5. Fazla Çal./Fazla Mesai Yapmak İstemeyen İşçi Tazminatsız İş Akdi Fesh Edilir mi
  Konu Sahibi ferhat Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 12.Mart.2012, 22:54

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36