Postalar Halinde İşçi Çlaıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi : Bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

Bu durumda vardiyalarda çalışan personelin Sağlık Raporlarının bir suretini BÇM gönderilmesi gerekmektedir.
gönderen varmı?