Feshi ihbar süreleri, ihbar tazminatı ve iş arama izni ile ilgili mer-i İş Kanununun amir hükümlerinin uygulanmasında, tam süreli çalışan işçilerle kısmi süreli çalışan işçiler arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerekmektedir.
Bölünemeyen haklarda kısmi süreli çalışan işçi ile tam süreli çalışan işçi arasında farklı uygulama yapılmamalıdır. Gerek yasal bildirim sürelerinde gerekse sözleşmeyle artırılan bildirim sürelerinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi ile tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi arasında hiçbir ayrım yapılmamalıdır.
4857 sayılı İş Kanunu'nun eşit davranma ilkesi başlıklı 5'inci maddesinde tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye farklı işlem yapılamayacağı, iş ilişkisinde ve sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranılması halinde işçinin dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebileceğinin öngörülmesi nedeniyle işverenin, tam süreli işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye yasal düzenlemelere rağmen farklı uygulama yaptığının şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konulması halinde, hukuki yaptırım olarak işçiye dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı diğer haklarını da ödemesi ile karşı karşıya kalması mümkündür.