(Yargıtay ). HD. 9. HD. 26.12.1983 T., 8849/1194; aynı eser, sh. 2332).

Askerlik nedeniyle işinden ayrılan ancak işverenden kıdem tazminatı talebinde bulunmayan işçi, askerlik hizmeti sonrasında tekrar eski işvereni nezdinde çalışmaya başlaması halinde, arada geçen bu süre zarfında hizmet akdinin askıda kabul edilir. Bu nedenle tekrar işe başladıktan sonra kıdem tazminatını almaya hak kazanacak biçimde iş akdinin feshedilmesi durumunda askerlik öncesi kıdem süresi, askerlik sonrası kıdem süresine eklenecek ve kıdem tazminatı bu iki sürenin toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

Yargıtay kararlarında askerliğini 4 ay kısa dönem olarak yapanlar da ?muvazzaf askerlik? sayılarak kıdem tazminatına hak kazanılacağı belirtilmiştir (Yargıtay 9. HD. 09.06.1983 T., 3488/5183, aynı eser, sh. 2332).