iş güvencesi tazminatı hesaplarken dikkate alınacak brüt ücretin, hangi dönemin ücreti baz alınarak hesaplanacak bu konuda bilgisi olan varmı.

Benim bulduğum iki görüş var ama hangisini baz almalıyım karar veremedim. Bu konuda yargı kararı da bulamadım
Bir görüşe göre iş akdi fesh tarihinin 4 ay ileri atılması sonucu oluşan brüt ücret,
diğeri davanın kesinleştiği tarihe kadar işçi çalışsa ücreti ne olacaksa, o ücret