kamu işçi maaş

Konu: İşe Gelmeyen Personel

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  109

  İşe Gelmeyen Personel

  kolay gelsin...

  mağazamızda 1 yıl dan uzun süre çalışan personelimiz işten çıkacağını söyledi ertesi gün gelmedi..
  işveren işçiye 15.gün öncesi haber verilmezse ihbar öder şirket.
  aynı şekilde işçi habersiz çıkarsa 15 gün süre maaşından kesilir mi izlememiz gereken yol nelerdir?

  ssk açısından 15 gün eksik vermeli miyiz?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: İşe Gelmeyen Personel

  Merhaba;

  İş sözleşmesinin feshinde bildirim süreleri (ihbar süreleri) işveren için geçerli oldğuğu gibi, işçi bakımından da geçerlidir. İşçi önceden haber vermeden işini terk ederse, çalışma süresine göre değişen miktarda ihbar tazminatını işverene ödemek zorundadır.

  Bu doğrultuda gerekli durumları (evrak vs.) yerine getirerek, işçinin işten ayrıldığı gün çıkışını vererek ve ihbar tazminatı maaşından kesinti yaparak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

  Kolaygelsin
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

 3. #3
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.804

  Ynt: İşe Gelmeyen Personel

  İhbar süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetme hakkı sadece işverene tanınmış bir haktır.
  İşçinin de ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmasına rağmen, işveren doğrudan ihbar tazminatını ücretten kesemez.
  İhbar tazminatı için dava açarsınız, dava sonucu alabilirsiniz.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: İşe Gelmeyen Personel

  Merhaba;

  İş Kanunu'nun 17'nci maddesinin 4'ncü fıkrasına göre, ister işçi olsun ister işvren iş sözleşmesini usulsüz fesheden taraf, karşı tarafa kanunda gösterilen bildirim sürelerini karşılayan ücret tutarını tazminat olarak ödemek zorundadır. İşte bu tazminata doktrin ve uygulamada "ihbar tazminatı" denilmektedir.
  İhbar tazminatı, belirsiz iş sözleşmelerinin usulsüz feshinde söz konusu olur.

  Soruda da bahsedildiği gibi, "....işçi haber vermeksizin, ertesi gün gelmedi....." denilmektedir. Burada akla ilk soru şu geliyor. Acaba işçi, iş buldu da mı gelmedi? Söz konusu iş hayatı olunca, işçinin gelmemesi iş bulduğuna bağlandı. Bu beyanda işçinin ihbar öneline riayet ettiği söz edilemez.

  Diğer bir husus, işveren usulsüz fesih de ihbar önelini peşin ödediği gerçektir. Tam tersi durumda, yani işçi usulsüz fesih de işçinin ücretinden kesme sözkonusu neden olamıyor? Bunun için dava açılması, dolayısıyla bir heyet vasıtasıyla mı alınması gerekir, Neden?

  Özetle, İşveren usulsüz fesihte ihbar tazminatını ödemeye mahkum edilirken. İşçinin aynı tutumunda neden ücretinden kesilmeye gidilmesin.

  Kolaygelsin
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

 5. #5
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: İşe Gelmeyen Personel

  Sn. Aykay

  Mantık olarak söyleminiz doğrudur. Ancak yasal uygulama sn Keremcem 'in belirttiği gibidir. Yani işçiye hak ettiği ücreti ödeme zorundasınız ama ihbar alacağınız varsa yasal yollara gidebilirsiniz.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: İşe Gelmeyen Personel

  Merhaba;

  ÜCRETLİ İHBAR TAZMİNATINI ÖDEYEREK DERHAL İŞTEN AYRILABİLİR Mİ? KADIN İŞÇİ EVLİLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILIRKEN İHBAR SÜRESİNE UYMAK ZORUNDA MIDIR?

  Güray ÖĞREDİK

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


  1- GİRİŞ  4857 sayılı İş Kanunu?nun 17. maddesine göre; süresi belirli olmayan hizmet akdi feshedilmeden - işi altı aydan az sürmüş ise iki hafta, altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş ise dört hafta, birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş ise altı hafta, üç yıldan fazla sürmüş ise sekiz hafta- önce karşı tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim önelleri hem işçiye hem de işverene tanınmıştır. Bu nedenle bildirim önellerine uyulmadan hizmet akitlerinin feshedilmesi durumunda işçi veya işverenin ihbar tazminatı isteme hakları doğmaktadır.  İstifa ederek işten ayrılan işçi, bildirim öneline uymakla yükümlüdür; aksi takdirde, ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. [1]  Çalışmamızda, ihbar tazminatı hakkında çok kısa bilgi verildikten sonra, ücretlinin ihbar süresine ait ücreti ödeyerek derhal işten ayrılmak gibi bir hakkı olup olmadığı incelenecek ve konu ile yakın ilgisi olduğunu düşündüğümüz kadın işçinin evlilik sebebiyle kıdem tazminatı almak amacıyla işten ayrılması durumunda ihbar süresine uyma zorunluluğu olup olmadığı incelenecektir.  2- İHBAR TAZMİNATI HAKKINDA  İhbar tazminatının özelliklerini İş Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alındığında şu şekilde sıralamamız mümkündür. [2]  1- Yasalarda belirtilen bildirim önelleri asgari olup hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Bildirim önellerinde yasal bir tavan bulunmamaktadır.  2- Yargıtay ihbar tazminatının işçinin ölümü halinde mirasçılarına geçemeyeceğini kabul etmiştir. Yasalarda bu konuda bir boşluk bulunmaktadır. Yargıtay kararında, ihbar tazminatının devredilemez şahıs alacaklarından olduğunu ve bu nedenle mirasçılara geçmesinin mümkün olmadığını ifade etmektedir. Ancak bu görüşe katılmak mümkün değildir. Çünkü diğer işçilik hakları gibi ihbar tazminatının da işçinin ölümünden önce hizmet akdinin feshi ile doğmuştur. Ancak işçi ölümü nedeni ile bu alacağını fiilen alamamaktadır. İşçinin alamayacak olması, bu hakkın ortadan kalktığını göstermemektedir.  3- İhbar tazminatı gelir vergisi ve damga vergisine tabidir. 193 sayılı Gelir Vergisi Yasası?nın 25/7. bendine göre, işten çıkarma tazminatları vergiden muaf olmasına rağmen, Maliye Bakanlığı işten çıkarma tazminatı olarak kabul etmemekte ve vergilendirmektedir. İzmir 1. Vergi Mahkemesi?nin 1991/996 Esas, 1992/212 sayılı Kararı?nda belirttiği üzere, ihbar tazminatının gelir vergisinden istisna olması yerinde olacaktır.  4- İhbar tazminatı SSK Madde 77?nin ikinci fıkrası ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı?nın 512 ve 963 sayılı Genelgelerine göre sigorta priminden muaftır.  5- İhbar tazminatı İcra İflas Yasası?nın 206. maddesi gereğince, işverenin iflası halinde beşinci sıradaki imtiyazlı alacaklar içinde yer almaktadır.  6- İhbar tazminatı Borçlar Yasası?na göre, on yıllık zamanaşımına tabidir.  7- Borçlar Yasası?nın 333/2. maddesine göre, işçinin işverene olan ihbar tazminatı borcu işverenden olan ücret alacağından mahsup edilebilir.  8- İhbar tazminatının hesaplanmasında işçinin ücretine ilaveten sağlanmış bulunan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. [3]  9- Yargıtay ihbar tazminatı için gecikme faizinin hizmet akdinin sona erdiği tarihten değil, temerrüt tarihinden itibaren yürütüleceğini ve faiz oranının da yasanın kıdem tazminatı için öngördüğü ?mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır" hükmün aksine, yasal faiz oranının olacağını öngörmektedir. Yasamızda faiz oranın ne olacağı ve hangi tarihten itibaren başlayacağı konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada geniş bir kabul görmüş olan ve uygulanan Yargıtay görüşünün kabil edilmesi dışında bir çözüm bulunmamaktadır.  10- İhbar tazminatının ödenmemesi durumunda mülga 1475 sayılı İş Yasası?nın aksine 4857 sayılı İş Yasası?nda idari para cezası öngörülmemiştir.  Bildirim öneli (ihbar süresi) hem işçi hem de işverenin yararına olan bir düzenlemedir. Bildirim önelleri ile işçi yeni bir iş, işverende işçinin yerine yeni bir işçi bulma fırsatı yakalayabilecektir.  Bildirim önellerinin kullandırılmaması halinde işçiler olduğu kadar işverenlerin de yasal ihbar tazminatı talep etmeleri çalışma yaşamında disiplinin sağlanması, işçilerin işyerlerini ve işverenleri düşünmelerine katkıda bulunacaktır. İhbar tazminatı bildirim öneli kullandırmayan taraf için medeni bir ceza, diğer taraf için ise uğradığı zararın bir ölçüde karşılanmasını sağlayacak bir bedeldir. [4]  3- ÜCRETLİNİN İHBAR ÖNELLERİNE UYMADAN ANCAK BU SÜREYE İSABET EDEN ÜCRETİ ÖDEYEREK DERHAL İSTİFA ETMESİ  Uygulamada bu tarz bir işten ayrılma vakasına pek sık rastlanmamaktadır. Hatta genel olarak istifa eden personel derhal işten ayrılabilmekte ve işverenlerde genellikle ihbar süresine uyma şartı aramamaktadırlar. Ancak, tabii ki istifa eden personel işveren için kilit konumda olan bir personelse, yapılan iş itibariyle yeni bir eleman bulunması zaman alacaksa ve yeni elemana işlerin devredilmesi zorunlu ise bu durumda işten ayrılacak personel için işveren ihbar süresine uymasını isteyecektir.  Ancak, ücretli bu durumda dahi (işveren ihbar süresi kadar daha çalışmasını zorunlu tutması durumunda) ihbar süresine uymayarak, bu süreye isabet eden ücretini (ihbar tazminatını) ödeyerek işten derhal ayrılabilir mi?  4857 sayılı İş Kanunu?nun 17. maddesinde işverene, bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilme hakkı tanınmıştır. Bu şekilde bir hak ise Kanun metninde lafzi olarak işçiye tanınmamıştır.  Kanun metninde, bildirim sürelerine uymadan yapılan bir fesihte her iki tarafında tazminat (ihbar tazminatı) ödeyeceği açıklanmasına rağmen, sadece işverene ihbar tazminatını peşin ödeyerek iş akdini derhal sonlandırma hakkı tanınması acaba bilinçli bir düzenleme midir? Ayrıca bilindiği üzere, iş sözleşmelerinin derhal (ihbar süresini dikkate alma zorunluluğu olmadan) işçi tarafından feshi İş Kanununun 24. maddesinde, işveren açısından ise 25. maddesinde ayrıca ele alınmıştır.  Bize göre, böyle bir hakkın işverene tanınması elbette mantıklıdır. İşveren, işten çıkarmaya karar verdiği işçiyi çeşitli sebeplerle derhal iş yerinden uzaklaştırmak isteyebilir. İşverenin böyle bir karar vermesi halinde, işyerindeki işin akışı açısından olabilecek her türlü aksamaya karşı da hazırlıklı olması gerekir. Ancak, işçinin işinden istifa etmesi ve derhal ayrılması, işvereni hazırlıksız bir durumda yakalayabilir. İşin sağlıklı bir şekilde devamı açısından ve yeni bir işçi bulunması açısından, işverenin zor durumda kalmaması için işçinin ihbar süresine uyması zorunludur. Bu gerekçe ile de Kanunda işçiye, işverene tanındığı gibi ihbar süresine ait ücreti ödeyerek derhal işten ayrılma imkanı verilmemiştir görüşündeyiz.  Diğer bir söyleyişle, işveren her halükarda işçiden ihbar süresine uymasını isteme hakkına sahiptir. İşçinin, ihbar süresine ait ücreti ödeyerek işten ayrılma teklifini de işveren isterse kabul eder, isterse kabul etmez. Kabul etmemesi halinde işçi, İş Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde ihbar süresi içinde işine devam etmek zorundadır görüşündeyiz.  Diğer taraftan ise, işçi ve işveren aralarında anlaşırlarsa ve işçi, ihbar süresine ait ücretini peşinen öder ya da alacağı varsa mahsup ettirmesi durumunda işinden derhal istifa ederek ayrılabileceği kanaatindeyiz. Elbette bu mutabakatın yazılması yapılması ileride oluşabilecek hukuki ihtilafları da engelleyecektir. Yazılı yapılacak bu mutabakat ise elbette damga vergisi Kanunu açısından binde 7,5 oranında damga vergisine tabii olacaktır. Damga vergisi matrahı ise hesaplanan brüt ihbar tazminatı olacaktır.  Bu mutabakata istinaden, işçinin ödemesi gereken ihbar tazminatı, elbette işverenin ödemesi gerekseydi nasıl hesaplanacak ise aynı şekilde hesaplanacaktır. İhbar tazminatı hesabında; ücretliye süreklilik arz eden bir şekilde sağlanan ve para ile ölçülebilen ayni ve nakdi tüm menfaatlerin brüt tutarı dikkate alınacaktır. Örneğin; fazla mesai ödemeleri süreklilik arz eden bir ödeme olarak kabul edilmemektedir. Ancak, her yıl mutad bir şekilde ödenen ikramiyeler ihbar tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Her yıl mutad bir şekilde ödenen primler..v.b. ihbar tazminatı hesabında dikkate alınacaktır.  Bilindiği gibi ihbar tazminatı ödemeleri gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine tabiidir. Ancak, gerek gelir vergisi madde 94?de ve gerekse damga vergisi Kanununda kesinti yapmaktan sorumlu tutulan kişiler arasında ücretliler sayılmamıştır. Ayrıca, söz konusu Kanun metinlerinde kesintiye tabi tutulması zorunlu olan unsurlar ?ücret" olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu örnekte ücretli tarafından işverene ödenecek ?tazminat" söz konusu Kanun metinlerinde sayılmamıştır. Diğer bir söyleyişle yasal bir dayanak yoktur. Kaldı ki, kesinti yapılsa dahi, bu kesintiyi kim, hangi beyanname ile ve nereye beyan edecektir? Tazminatı alan işverenin bu durumda herhangi bir kesinti yapma sorumluluğu olmadığı açıktır. Bize göre bulunan ihbar tazminatı ücretli tarafından aynen ödenecek, hiçbir kesintiye tabi olmayacak ve işveren tarafından gelir olarak kayıtlarına intikal ettirilecektir.  İşçinin herhangi bir alacağı yok ise;  ----------------------------- / ---------------------------------

  102 BANKALAR  679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR

  VE KARLAR

  ---------------------------- / ----------------------------------  İşçinin bir alacağı varsa, alacağın mahsubu ve kalan kısmın nakden tahsili;  ----------------------------- / ----------------------------------

  102 BANKALAR  335 PERSONELE BORÇLAR  679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR

  VE KARLAR

  ---------------------------- / --------------------------------  3.1- Evlilik Sebebiyle Kıdem Tazminatı Almak Amacıyla Kadın İşçi İstifa Ederek Derhal (İhbar süresine uymadan) İşten Ayrılabilir mi? İhbar Borcunu Kıdem Alacağından Mahsup Ettirebilir mi?  1475 sayılı iş yasamızın halen yürürlükte olan tek maddesi kıdem tazminatını düzenleyen ünlü 14. maddesidir. Gerek işçi, gerekse işveren tarafı yönünden son derece önem arz eden bu madde, kadın işçinin evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde işten ayrılması koşulunda kıdem tazminatının ödenmesi hükmüne de yer vermektedir. Aslında söz konusu madde çıkartılış amacı bakımından günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Gerçekten de yasa koyucunun ailenin korunması amacından hareketle Medeni Yasamıza koyduğu kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan 159. maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Evlilik 4857 sayılı İş Kanunu?nun 24 ve 25. maddelerinde yer alan derhal fesih hallerinden birini oluşturmamaktadır. Bir başka deyişle evliliği yasa koyucu bildirimsiz fesih hallerinden saymamaktadır. Yasada bu konuda açık bir düzenleme bulunmadığından konu içtihatlar çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Yüksek yargımız ise verdiği çeşitli kararlarında işçinin bu konuda ihbar süresine uyma yükümlülüğü olmadığı görüşündedir. Ancak iş yaşamı ve işletme gerçeklerinden son derece uzak ve kanımızca isabetsiz olan bu kararların aslında İş Yasamızın 17. maddesi ile de çeliştiği son derece açıktır. [5]  Yargıtay, bir kararında, "Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi... nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur (Yargıtay 9. HD. E.1997/14623, K.1997/18913, T.12.11.1997)" denilmek suretiyle evlenme nedeniyle iş sözleşmesini bir yıl içinde fesheden kadın işçinin süre vermesine gerek bulunmadığı hükme bağlanmıştır. [6]  Gerek uygulamada, gerekse de yargı kararlarında kadın işçinin evlenme nedeniyle işten ayrılırken herhangi bir ihbar süresi vermesine gerek bulunmadığı kabul edilmektedir. [7] Bu nedenle, işçinin herhangi bir bildirim süresi vermeden, evlendikten itibaren bir yıl içinde işverene müracaat ederek kıdem tazminatını talep etmesi halinde, önceden bildirim süresi verilmemesi gerekçe gösterilerek işçiden bildirim süresi istenilmemesi gerekmektedir. [8]  Evlenme nedeniyle hizmet akdinin feshinde, işçinin bildirim süresi vermesi gerekip gerekmediği konusunda Kanun?da bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak, öğretide bazı yazarlar kadın işçinin evlenme nedeniyle hizmet akdini feshederken kıdemine göre bildirim süresi vermesi gerektiğini belirtmekle beraber gerek iş müfettişlerinin uygulamalarında gerekse de Yargı Kararlarında kadın işçinin evlenme nedeniyle hizmet akdini feshederken herhangi bir bildirim süresi verilmesine gerek bulunmadığı kabul edilmektedir. [9]  Her şeyden önce Evlilik insan yaşamında aniden ortaya çıkan plansız, hesapsız özetle ön görülmeyen bir olgu değildir. İnsanlar ülkemizde evlilik kararını aldıktan sonra bir de sözlenme, nişanlılık gibi kimi zaman son derece uzun olan ön evreler yaşamaktadırlar. Ayrıca evliliğin yasal prosedürleri bu konuyu düzenleyen yasalarımız gereği belirli bir zaman sürecine yayılmaktadır. Hal böyle iken evliliği işten derhal ayrılmak konusunda geçerli bir neden olarak kabul eden bu görüşlerin yaşamın doğal akışından uzak görüşler olduğu son derece açıktır. Ayrıca konunun içinde olanların yakından bildiği gibi evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren ve kıdem tazminatını alan pek çok kadın işçimiz ertesi gün, ya da bir süre sonra başka işyerlerinde hatta çoğu kez aynı işyerlerinde çalışma yaşamlarını sürdürmektedirler. Yani aslında evlilik sebebiyle işten ayrılmalar pratikte artık tamamıyla yasanın konuluş amacının dışına çıkmış durumdadır. Özellikle de son dönemde kıdem tazminatının fona dönüşme çalışmalarının hız kazanması kadın çalışanlarımızın bu haklarını yitirme kaygıları ile bu tür istifaları arttırmıştır. (Burada hemen belirtmeliyiz ki yasal bir haklarını kullanan kadın çalışanlarımızın bu haklarını kullanmalarına bizim herhangi bir karşı görüşümüz söz konusu değildir.) [10]  Konunun ihbar süresi ile ilgili yönüne dönecek olursak;  İstifa ederek işten ayrılan bir işçinin bildirim süresine uymaması koşulunda işverenin uğrayacağı zararı düşünerek yaptırım getiren, hatta bu ayrılmaya yeni işverenin bilerek sebep olması durumunda yeni işverene de yaptırım ön gören İş Yasamızın konuya verdiği önem son derece açıktır. Evlilik sebebi ile işten ayrılacak olan işçinin işverenin son derece stratejik (kilit) bir personeli olması sıkça karşılaşılan bir durumken bu işçinin evlenip nikah gününün ertesinde işi bırakması işin devamlılığına ve dolayısı ile de işverene zarar vereceği son derece açıktır. Bu zararı bir yana bırakın bu tür bir davranışın yıllarca o işyerinde çalışan ve bu emeğinin karşılığını da alarak işyerinden ayrılan işçinin temel borçları arasında yer alan sadakat borcuna da aykırı olacağını söylemek sanırız yerindedir. [11]  Yasaların bir tarafı korurken diğer tarafa zarar veremeyeceği düşüncesinden hareketle evlilik sebebi ile de olsa işten ayrılacak kadın işçinin evlilik akdinin gerçekleşmesinden sonra en azından makul bir süre yerine yeni bir personelin alınması ve görevlerini bu personel devir etmesi bakımından işyerinde çalışmaya devam etmesi gereklidir.  Evlendikten sonra veya evlilik nedeniyle evlenmeden önce, iş sözleşmesini fesih edeceğini işverene gerekli yasal süre önce bildirecek olan kadın işçi, bu ihbar önelini yerine getirmez ise bu süre kadar tazminat ödemek zorunda kalabilir. [12]  Çalışmamız açısından, evlilik sebebiyle işten derhal ayrılmak amacıyla istifa eden kadın işçinin aynı zamanda ihbar süresine ait ücreti de ödeyeceğini kabul edelim. Bu durumda, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı borcuna mahsup edilebilir mi? Bizce bu mümkündür. Bu durumda yapılacak muhasebe kayıtları;  ------------------------------- / ------------------------------------

  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

  Kıdem Tazminatı  360 ÖDENECEK VERGİLER

  Damga Vergisi  335 PERSONELE BORÇLAR

  Kıdem Tazminatı

  ----------------------------- / --------------------------------------

  335 PERSONELE BORÇLAR

  Kıdem Tazminatı  102 BANKALAR  679 DİĞER OLAĞANDIŞI

  GELİR VE KARLAR

  Mahsup Edilen İhbar Alacağı

  ----------------------------- / --------------------------------------  [1] Yrg. 9. HD?nin, 21.03.1991 tarih ve E: 1990/2595, K: 1991/6272 Sayılı Kararı. (ATAY, Tezcan ve ÖZANDAÇ, Okan; İhbar Tazminatı ve Vergi Hukukundaki yeri-II, Yaklaşım, Mayıs 2005)

  [2] GÜNER, Erol; ?İhbar Tazminatı Nedir?" Yaklaşım, Ocak 2006

  [3] İhbar tazminatı hesabında; ücretliye SÜREKLİLİK arz eden bir şekilde sağlanan ve para ile ölçülebilen ayni ve nakdi tüm menfaatlerin BRÜT tutarı dikkate alınacaktır. Örneğin; fazla mesai ödemeleri süreklilik arz eden bir ödeme olarak kabul edilmemektedir. Ancak, her yıl mutad bir şekilde ödenen ikramiyeler ihbar tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Her yıl mutad bir şekilde ödenen primler..v.b. ihbar tazminatı hesabında dikkate alınacaktır.

  [4] GÜNER, Erol; a.g.m.

  [5] FIRAT, Hüseyin İrfan; ?Evlilik Sebebi İle İş Sözleşmesini Sona Erdiren Kadın İşçi İşten Ne Zaman Ayrılmalı mıdır?" http://www.alomaliye.com/ekim_06/hus...at_evlilik.htm (Erişim: 24.05.2007) (Çalışmamızın bu bölümünden söz konusu makaleden önemli ölçüde yararlanılmıştır.)

  [6] [7] KURT, Resul; ?Evlenen Kadının İhbar Tazminatı", http://stargazete.com/index.asp?haberID=94407 (Erişim: 24.05.2007)

  [8] KURT, Resul; ?Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alan Kadın İşçi Başka İş Yerinde Çalışabilir mi?" Yaklaşım, Mart 2006

  [9] KURT, Resul; a.g.m.

  [10] FIRAT, Hüseyin İrfan; a.g.m.

  [11] FIRAT, Hüseyin İrfan; a.g.m.

  [12] http://www.Kolaygelsin
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  3

  Rapor Süresi

  bir çalışan en fazla kaç gün rapor alabilir acaba?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: Rapor Süresi

  Alıntı burcuyuva Nickli Üyeden Alıntı
  bir çalışan en fazla kaç gün rapor alabilir acaba?
  Merhaba,

  İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

  Ayakta tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesine raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi saigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi halinde malüllük halinin önlenebileceği veya önemli oranda uzatılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

  Kurumca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

  Kolaygelsin
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İzin Dönüşünde Gelmeyen Personel
  Konu Sahibi olimtroblock Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Şubat.2014, 15:31
 2. İşe gelmeyen personel
  Konu Sahibi blt74 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 28.Ekim.2011, 12:04
 3. Her ay 2 gün gelmeyen işçi
  Konu Sahibi Kızıldereli Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 26.Ekim.2008, 15:58
 4. İşe Gelmeyen Personel İşe Giriş
  Konu Sahibi gurkan Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 20.Mayıs.2006, 15:54
 5. SSK Girişi Verildikten Sonra İşe Gelmeyen Personel
  Konu Sahibi hakancetin5 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 03.Ocak.2006, 13:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36