arkadaşlar İş Kanunun 54. maddesi aşağıdadır. bu madde de hangi tür işyerlerinden bahsedildiğine dair fikri olanların paylaşmasını rica ederim.

örneğin İMKB ve VOB burada bahsi geçen iş yerlerinden midir. bunlar özel (aynı) kanunla mı kurulmuştur.
sermaye yapıları farklı olmalarına rağmen aynı işveren sayılırlar mı ?

Madde 54
"Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur."