İş Kanununda part time çalışmanın düzenlendiği 13'üncü maddeye göre, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi, ayrımı haklı kılan neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz.
Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreyle orantılı olarak ödenir.

Part time çalışan işçilerle, tam süreli çalışan işçiler arasında ücretli yıllık izni hak etmek için çalışılması gereken süre, izin ücreti ve izin müddeti açısından bir fark bulunmamaktadır.
Bu anlamdaki tek fark, süreyle orantılı olarak bölünebilir menfaatlerinin verilmesidir.