Merhaba,
20/1/2004 tarihli ve 25352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesindeki "20/1/2006" ibaresi "20/9/2006" olarak değiştirilmiştir.

Kolay Gelsin.