kamu işçi maaş

Konu: Deneme Süresinde İşveren Tarafından Çıkarılan İşçi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  203

  Deneme Süresinde İşveren Tarafından Çıkarılan İşçi

  deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi işsizlik sigortasını almaya hak kazanırmı?

  Şenkayalı

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  1.263

  Ynt: deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi

  Alıntı kenanacur Nickli Üyeden Alıntı
  deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi işsizlik sigortasını almaya hak kazanırmı?
  İşsizlik Sigortası, İş Kaybı Tazminatı, Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücret Garanti Fonuna
  İlişkin Uygulama Esasları

  4.I.3.1. İşten Ayrılma Nedeninin İncelenmesi
  Sigortalı işsizin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için, İAB?nin 4 üncü bölümünde yer alan, ?Sigortalının Çalışma Bilgileri? başlığı altındaki işten çıkış nedeninin 4447 sayılı Kanunda belirtilen 51 inci madde hükümlerine uygun olması gerekir.
  İAB?nin Sigortalının İşyerinde Çalışma Bilgileri Başlığının işten çıkış nedeni bölümüne, sigortalının işten çıkış nedeni 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nedenlerden birisi ise bu nedenin Kanun maddeleri belirtilerek veya nedenin açık ve anlaşılır şekilde yazılması (Örneğin 4857/17, 4857/24, 4857/25/I/III/IV, 4447/51/a, 4447/51/b vb.) sağlanacaktır.
  İşten Ayrılma Bildirgesine yazılan 4857/17 madde işverenlerin istifa halinde de bildirge düzenleme ihtimali olduğundan işveren tarafından feshedilip edilmediğinin belirlenmesi gerekmektedir.
  4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında hizmet akdi sona eren sigortalı işsizlerin işlemlerine, Kuruma başvurdukları tarihi izleyen ayın sonunda işsizlik ödeneklerini alacak şekilde başlanır.
  İşveren, hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir. ?Kendi İsteğiyle Ayrıldı? gerekçesi aksi işveren tarafından tanzim edilmiş somut bir belge ile ispatlanana kadar istifa olarak değerlendirilecektir. Ancak, bu nedenlere dayalı olarak bildirge düzenleyerek Kuruma veren işverenlerin bildirgeleri alınır ve 4.I.3.5?de belirtilen esaslar doğrultusunda dosyalanır.
  İşten ayrılma bildirgelerinin işten çıkış nedeni bölümüne ?deneme süresi? ya da ?4857/15. madde? yazılan sigortalılara işsizlik ödeneği ödenmez.
  Hizmet akitleri askıya alınan işçilerin, hizmet akitleri sona ermiş sayılmadığından bu durumdaki işçiler için işverenler ?İşten Ayrılma Bildirgesi? düzenlemeyeceklerdir. İş akdi askıya alınanlara hizmet akitleri sonlandırılmadığı için işsizlik sigortası hizmetleri verilmez.
  İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için, hizmet akdinin başvuru sırasında; grev, lokavt veya ilgili kanunlardan doğan olağanüstü hal, seferberlik hali, doğal afetler, kısa süreli askerlik, sivil savunma hizmetleri gibi çalışma ödevleri nedeniyle askıya alınmamış olması ve sigortalı işsizin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması gerekir.

  İşsizlik ödeneğinin hesaplanmasındaki gerekli en az 600 günlük prim ödeme süresi içindeki işten ayrılma nedenlerinin (İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunulan fesih nedeni dışında) 4447/51 inci madde hükümlerine uygun olup olmadığına bakılmaz.
  4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri hak ve borçları ile devralana geçtiğinden, devreden işverenlerin İAB düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Hizmet akdi sona erdiğinde devralan işveren hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapacaktır. Bu nedenle, sigortalı işsizin çalıştığı sürelere ilişkin tüm bilgiler, düzenlenecek olan İAB?de yer almalıdır.
  4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, işveren bir işçiyi holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşulu ile başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam ettiğinden işverenin İAB düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmadığı durumlarda işverene idari para cezası uygulanmayacaktır.
  Herhangi bir askeri veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler bu ödevin sona ermesinden itibaren mücbir sebepler hariç 30 gün içinde Kuruma başvurmak zorundadır. Bu şekilde işinden ayrılan sigortalı işsizler için işverenler İAB düzenleyeceklerdir. Herhangi bir askeri veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler için İAB düzenlemeyen işverenlere idari para cezası uygulanmaz.
  4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna istinaden çalışma iznine sahip ve kendilerinden işsizlik sigortası primi kesilen yabancılar İşsizlik Sigortası Kanununda öngörülen diğer şartları taşımaları halinde işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılırlar.
  Hizmet akdinin sona erdiği tarih dikkate alınarak, 4857 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra hizmet akdi sona ermiş olmakla birlikte İAB?de 1475 sayılı Kanun maddelerinin yazılmış olması halinde, 1475 sayılı İş Kanununun 13. maddesi 4857 sayılı Kanunun 17. maddesi olarak, 1475 sayılı İş Kanununun 16. maddesi 4857 sayılı Kanunun 24. maddesi olarak, 1475 sayılı İş Kanununun 17. maddesinin I ve III. bentleri 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin I,III ve IV. bentleri olarak değerlendirilecektir. 4857/17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 29 uncu maddelere göre yapılan fesihler 4447/51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında değerlendirilmelidir.
  Sigortalı işsizlerin iş kaybı tazminatı veya işsizlik ödeneği ile birlikte iş kaybı tazminatı talebiyle başvurmaları halinde; hizmet akdinin fesih nedeni olarak, Bildirge Bilgileri sekmesi altında, Hizmet Akdinin Sonlanma Nedeni hanesinde yer alan, Kuruluşun Özelleştirilmesi, Kuruluşun Özelleştirilmeye Hazırlanması, Kuruluşun Küçültülmesi, Kuruluşun Faaliyetlerinin Kısmen Durdurulması, Kuruluşun Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulması, Kuruluşun Süreli Kapatılması, Kuruluşun Süresiz Kapatılması, Kuruluşun Tasfiye Edilmesi ve Kuruluşun Devredilmesi gerekçelerinden uygun olan kullanılarak bildirge girişi yapılmalıdır. Söz konusu gerekçeler işsizlik ödeneği talebiyle başvuran sigortalı işsizlere ait girilen bildirgelerde kullanılmamalıdır.

  İbrahim DEMİREL
  Marka Vekili / Patent Vekili / SMMM / SGM

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2009
  Mesajlar
  32

  Ynt: Deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi

  Arkadaşım daha önceden almakta olduğun ve işe girdiğin için durdurulmuş işsizlik ödeneğin varsa bunu tekrar almaya devam edebilirsin.


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2009
  Mesajlar
  32

  Ynt: Deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi

  Bir de şunu unutmadan rica ediyorum. Arkadaşlar bildiklerinizi pratik bilgi olabilecek şekilde yazarsanız sadece soruyu soranı değil okuyan herkesi aydınlatmış olursunuz. Yani basit bir soru için insanları kanun adamı yapacak kadar karmaşanın içinde bırakmaya gerek yok. Tüm forumda var bu durum. Yani şu madde bu kanun şu tebliğ vs. bunlarla kimse kimsenin karşısına çıkamıyor. Mahkemelerde bile yıllar sürüyor.

  Kolay gelsin

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2011
  Mesajlar
  1

  Ynt: Deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi

  Merhaba,

  Deneme süresinde işten çıkarmayla ilgili başka bir şey sormak istiyorum.

  Yaklaşık 6 haftalık (sigortalı) deneme süresinden sonra işveren benden memnun kalmadığını öne sürerek 8.04.2011 günü işime son verildi. Fakat işe girmeden önce herhangi bir sözleşme imzalamadım. Sözlü olarak 2 ay deneme süresi olacağı belirtildi. Çıkış işlemlerim de henüz yapılmadı. Pazartesi günü (11.04.2011) alacaklarımın verileceği söylendi.

  - Deneme süresi sözleşmesi imzalamadığım halde işveren bu şekilde işime son verebilir mi?
  - Yarın işe gittiğimde nasıl bir yol izlemeliyim? Lütfen yardımcı olun.


 6. #6
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.752

  Ynt: Deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi


  Yazılı iş sözleşmesinde tanımlanmış bir deneme süresi geçerli olur.Yazılı bir sözleşmeniz yoksa,bahsedilebilecek bir deneme süresi de yoktur.
  İş sözleşmenizin bildirimsiz feshi nedeniyle ihbar tazminatına da hak kazanırsınız.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  1.263

  Ynt: Deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi

  Alıntı asus Nickli Üyeden Alıntı
  Bir de şunu unutmadan rica ediyorum. Arkadaşlar bildiklerinizi pratik bilgi olabilecek şekilde yazarsanız sadece soruyu soranı değil okuyan herkesi aydınlatmış olursunuz. Yani basit bir soru için insanları kanun adamı yapacak kadar karmaşanın içinde bırakmaya gerek yok. Tüm forumda var bu durum. Yani şu madde bu kanun şu tebliğ vs. bunlarla kimse kimsenin karşısına çıkamıyor. Mahkemelerde bile yıllar sürüyor.  Kolay gelsin
  Kendi düşünceniz saygı duyarım. Ama bence yanlış düşünüyorsunuz. İnsanlara bildiklerinizi kanuni dayanakları ile iletmeniz bence daha sağlıklı bir yöntem. Sadece bu konu için konuşmuyorum. Bu forumda hemen her mesleki konuda bilgi paylaşımı mevcut. İnsanlara tereddüt ettiği konularda şöyle yap şu doğru dediğinizde bana forumda şu kişi şöyle yap demişti ondan yaptım demesi mi daha sağlıklı yoksa şu kanunun şu tebliğinin şu kısmında böyle yazıyor demesi mi daha sağlıklı
  Bu konuda da kimse kimseyi karmaşanın içine sokmuş değildir. Yasa metnin ilgili bölümü kalın harflerle belli edilmiştir.

  Saygılar

  İbrahim DEMİREL
  Marka Vekili / Patent Vekili / SMMM / SGM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: Deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi

  Alıntı asus Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşım daha önceden almakta olduğun ve işe girdiğin için durdurulmuş işsizlik ödeneğin varsa bunu tekrar almaya devam edebilirsin.


  Deneme süresi öncesi işsizlik maaşı alıyorsa,sonradan da deneme süresi içinde işveren tarafından çıkarılıyorsa son 4 ay prim olmadan nasıl işsizlik alacak ?


 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi

  işsizlik maaşı almakta iken işe giriş/çıkış yapanlar son işv. işsizlikten yararlanmasalar dahi önceki aldıkları maaştan kalan süre var ise o sürenin maaşını alabilirler.
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: Deneme süresinde işveren tarafından çıkarılan işçi

  yani yeni girdiği yerde 4 aylık primi olmasa da alabilir diyorsunuz değil mi ?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 4
  Son Mesaj : 20.Haziran.2018, 09:59
 2. Deneme Süresinde İş Akdi Feshi
  Konu Sahibi crn35 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 28
  Son Mesaj : 23.Kasım.2016, 16:50
 3. 2-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi hak.
  Konu Sahibi esanss77 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 16.Aralık.2011, 11:37
 4. Deneme süresinde işten çıkış
  Konu Sahibi erko10 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Aralık.2011, 13:30
 5. Deneme Süresinde İşçinin Çıkartılması
  Konu Sahibi MELEK Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Aralık.2005, 19:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36