Borçlar kanunu borçlar hukukundan iş kanunu iş hukukundan doğmuştur desek sanırım yanlış olmaz.
"İkale" konusunda işciyi koruma ilkesi esastır.
Sn.nguroy a katılıyorum.yarg.9h.2007/3613 E.