kamu işçi maaş

Konu: İşçinin yurtdışı görevi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  İşçinin yurtdışı görevi

  Merhabalar;

  Yurtdışına 1 haftalık görev için gönderilen personel,gitmek istememektedir.Sözleşmede de yurtdışında çalışması ile ilgili bir ibare bulunmamaktadır.

  Bu durumda işçiyi tek taraflı fesh işlemi gerçekleştirilemediğini düşünüyorum.Ancak bununla ilgili bir kanun madesi vs. ulaşamadım.

  Yardımcı olabilecek arkaşlar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  1.263

  Ynt: İşçinin yurtdışı görevi

  Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

  MADDE 22.- İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.
  Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

  ayrıca
  http://www.alomaliye.com/huseyin_fir...degisiklik.htm
  İbrahim DEMİREL
  Marka Vekili / Patent Vekili / SMMM / SGM

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: İşçinin yurtdışı görevi

  Teşekkür ediyorum İbrahim Bey.Kıdem tazminatını hak etmeyecek o zaman, ancak dava açtığı taktirde büyük ihtimal alacaktır zaten.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  1.263

  Ynt: İşçinin yurtdışı görevi

  Sözleşmeyi siz feshederseniz işçi tazminatı hakedecektir. Sözleşmeyi işçi feshederse tazminatı sizden talep edecektir. Aksi durumda mahkeme yoluna gidecektir. Madde 17 ve 21 deki hükümlerde fesih hakkının kötüye kullanılmasından ve geçersiz sebeple fesihden söz edilmektedir. Madde 22 de belirtilen dava yolu bununla ilgilidir

  Süreli fesih

  MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

  İş sözleşmeleri;

  a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

  b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

  c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

  d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

  Feshedilmiş sayılır.

  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

  Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

  İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

  İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

  Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

  Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

  MADDE 21. - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

  Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

  Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

  İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

  İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

  Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.

  İ
  İbrahim DEMİREL
  Marka Vekili / Patent Vekili / SMMM / SGM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: İşçinin yurtdışı görevi

  Tamam,şimdi anladım.Sözleşmeyi en başta imzalasaydı(işe ilk girdiğinde) ve bugün ben gitmem deseydi tazminat hakkı olmayacaktı.Doğru değil mi ?


 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  1.263

  Ynt: İşçinin yurtdışı görevi

  doğrudur
  İbrahim DEMİREL
  Marka Vekili / Patent Vekili / SMMM / SGM

 7. #7
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.714

  Ynt: İşçinin yurtdışı görevi

  Sn.İbrahim beye katılıyorum.Ancak,İş sözleşmesi,işciye önceden tebliğ olunan pers. yönetmeliği,harcırah yönt.genelge,talimat gibi metinlerde"yurt dışı"grevlendirmesi hakkında hüküm olmasada,bu konuda biraz tereddüdüm var.(belki de eksiğim var-olabilir)İhtiyatlı yaklaşmalıyız.Sözleşmede zikredilmediğine göre bu konu saklıdır.Yeterki taraflarda art niyet ve seviyeyi aşan uygulama olmasın.
  Tartışılması gerekeni hepimiz biliyoruz.Bu görevlendirme hali "iş ve sözleşme şartlarında esaslı değişiklik " niteliğinde,(ağırlığında,sonuçta işciyi madur edecek derecede aleyhinde) bir durummudur,değilmidir..?
  Malum iş ilişkisinde 3 ana unsur(iş görme-ücret ödeme-bağımlılık)var..İşcinin, iş görme borcu çerçevesinde,işin gereği, işcinin göreviyle ilgili ve çok kısa süreli olarak, işveren tarafından Yurt dışında görevlendirilmesi karşısında,bu görevi yerine getirmeye ehliyetli(ki onu gönderiyorlar)olması,ehil başka birininde olmaması ve seyehat etmeye engel yahut geçerli özürü(diyelim sağlık) veya başkaca geçerli neden)bulumaması ve gitmemesi halinde işverenin bu durumdan zarar görecek olması,bu görev ile ücretinde de(harcırah)artış olacak olması ve bu manada aleyhine bir durum olmaması halinde,işverenin yönetim hakkı(işyerinin karlılığı,verimliliği,işin yürütümü yönünde )çerçevesinde kendisine tebliğ olunan görevlendirmeyi işcinin kabül etmemesi sonucu, bu konu yargıya taşınır ise Karar ne olur dersiniz?(Kanaatim,ŞAYET böyle ise bu olayın esaslı değişikli niteliğinde olmadığı yönünde olup, dolayısıyle geçerli fesih.)

 8. #8
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.714

  Ynt: İşçinin yurtdışı görevi

  Açıklama:

  Bu olayı geniş manada irdeleyecek olursak; "işveren hanki işyerinde ne kadar işci çalıştıracağını,işyeri ihtiyaçlarına göre belirleme hakkına sahiptir.Bu işyerinin yönetim hakkı ile ilgilidir.İşverenin bu hakkını kötüye kullandığı kanıtlanmadıkça hakim işverenin bu eylemine müdahele etme hakkına sahip değildir." Yarg.9.hd.2004/30947 E.
  Sözleşme ve ikincil mevzuat diyebileceğimiz kaynaklarda bu konuda hüküm bulunmayan olayımızda; işin ve işcinin görevi gereği,çok kısa süreliğine ve işcinin kazanılmış haklarına halel getirmeden, işveren tarafından görvlendirilmesi, ,bir önceki açıklamalar ile birlikte düşünüldüğünde,işverenin genişletilmiş yönetim hakkını bu olayda işci aleyhine (başta sözleşmenin esaslı unsurlarından ÜCRET ve POZİSYON olmak üzere)kullanmamış olduğunu düşünüyorum.
  Hassas bir konudur.

 9. #9
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.755

  Ynt: İşçinin yurtdışı görevi

  Olayı, iş kanunu-tarafların hakları-yükümlülükleri-sınırlar çerçevesinde düşünecek olursak,
  iş sözleşmesinde verilen her yerdeki görevi kabul eder veya işin gereği başka yerlerde kısa süreli bulunup çalışmayı kabul eder şeklinde kabul edilmiş bir madde yoksa,
  işverenin zorlayabaileceği bir nokta bulunmamaktadır.

 10. #10
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.714

  Ynt: İşçinin yurtdışı görevi

  Açıklama.
  İhtilaflar,sözleşme ve işyerine ilişkin diğer kaynaklarda hüküm bulunmaması durumunda doğmaktadır.Bulunması halinde ise işcinin uyma yükümlülüğü,işvereninde yönetim hakkını daha rahat kullanmabilmesi sözkonusudur.
  Hüküm bulunmaması karşısında,BÜTÜN MESELE işveren den gelen önerinin iş ve sözleşme şartlarında esaslı değişiklik niteliğinde olup-olmadığı NOKTASINDA DÜĞÜMLENİYOR.
  Diğer yönden,bu ve benzeri konulara ilişkin olarak; sözleşme de işci aleyhine ağır hükümler olsa,işveren de bu hükümlere istinaden işciye ağır önerilerde bulunsa ,burada ilk tartışılması gereken öncelikli husus, sözleşme hükmünün hukuken geçerli olup-olmadığıdır.Zira,Kanun a aykırı hükümler geçersizdir.
  Elbette işci madur olmasın,ama işveren de olmamalı.Aksi takdirde,işverenin işyerini yönetebilmesi,gereksinimlere uygun müdaheleler yapabilmesinin imkanı kalmaz.
  Bu nedenle,sadece bu konuda değil,bütünsel olarak taraflar,gerek sözleşmenin kuruluş aşamasında,gerekse sonrasında,işci ve işveren ilişkileri kapsamında ,iyi niyet içersinde ölçülü olmalı,bir diğerninin aleyhine olacak nitelikte Kanun un himaye etmiyeceği hallerden kaçınmalıdırlar.Aksi takdirde ihtilaflar artacak,sonuçları itibariylede taraflar zarar görebilecektir.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kapıcının Çöp Toplama Görevi
  Konu Sahibi Barış436 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2018, 19:36
 2. İşyerinde Bekçi Görevi İle Çalışma
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2016, 14:28
 3. Verilen Görevi Yerine Getirmeyen İşçi
  Konu Sahibi yasamak1989 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 23.Haziran.2015, 22:33
 4. Askerlik Görevi Sonrası İşe Alınma
  Konu Sahibi UNHUR Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Aralık.2013, 11:47
 5. İşçinin verilen görevi kabul etmemesi.?
  Konu Sahibi Uluakay Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 13.Ocak.2011, 13:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36