KONU BASİT GİBİ GÖRÜNSEDE, İş Kanunun uygulandığı tüm işyerlerinde;toplu iş sözleşmesi veya ferdi iş sözleşmeleri ile eki niteliğindeki kaynaklar(personel -disiplin yönetmelikleri ve diğer yazılı metinler)genelde bu konuya ilişkin yazılı olan hükümler,yazılı olmayan hususlar ve farklı(belkide hatalı) uygulamalar sözkonusudur.
Hizmet süresi devam ederken uygulanan disiplin işlemleri ,en son iş sözleşmesinin feshi,hatta fesih sonucu ileride bu durumun yargıya taşınması halinde yargı süreçlerinde , önceden bu konuya ilişkin işci-işveren ilşkileri çerçevesinde yapılan tüm uygulamalar tekrar tekrar gündeme gelmekte ve karşımıza çıkmakta,her defasında şu konu da keşke bunuda şöyle yapsaydık,böyle uygulasadık daha sağlıklı olurmuştu dediğimiz anlar olmuştur.
Bilindiği üzere,uygulanan disiplin işlemlerinin önemi ortadadır."Forum"da paylaşılan bazı olay ve ihtilaf konuları içinde zaman zaman bu durumlar karşımızada çıkmaktadır.
Yargı aşamasında, bu yönlerin ihmal edilmiş olması,gereği gibi yapılmamış olması, BAZI KARARLAR ın lehde yada aleyhde çıkmasına sebeb olabilecektir..
Netice itibariyle,İş Kanunda "ücret kesme cezası"başlığı altında düzenlenen 38.madde,gerekiyorsa ilgisi gereği diğer maddeler ve yukarıda ifade olunan hususlar,hatta disiplin işlemlerinin yargıya taşınması hakkında paylaşımda bulunmamızın faydalı olacağı düşüncesindeyim saygılarımla...