"Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre davadan feragat (davadan vazgeçme) davacının talep sonucundan (neticei talebinden) kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.(HUMK 91).Hiç kimse kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi,davacı da, açmış olduğu bir davayı sonuna kadar takip etmek zorunda değildir.*263 İş hukuku öğretisinde İŞE İADE DAVASI açıldıktan sonra işcinin bu davadan geçerli olarak FERAGAT EDEBİLECEĞİ konusunda herhangi bir tereddüt yoktur.*264"
*263.Davadan feragat konusunda geniş bilgi için bkz.Kuru,IV,3544 vd.
*264.Akyiğit,İş Güvencesi,306.Alpagut,Sözleşmesel Kayıtlar,46,Akı,Sözleşmenin Feshi,318.Şahlanan,Dava Açma Hakkı,42.
Prof.Dr.Sarper Süzek-İş Hukuku