kamu işçi maaş

Konu: Şirket değişse izin hakkım ölürmü ?

 1. #11
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.772

  Ynt: Şirket değişse izin hakkım ölürmü ?

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
  E. 2004/6408
  K. 2004/22998
  T. 12.10.2004
  DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  KARAR : Davacı davalı şirketin dava dışı SSK.ya ait Bozyaka Hastanesi temizlik işlerini ihale ile alan işyerinde çalışmaya başladığını alt işveren olan davalının asıl işverenle yaptığı taşeronluk sözleşmesinin sona ermesi üzerine hizmet akdinin sona erdiğini iddia ederek ihbar, kıdem tazminatı ve işin ücreti talebinde bulunmuştur. Davalı ise, davacının ihaleyi alan dava dışı O. Ltd. Şti.yanında çalışmasını sürdürdüğünü, hizmet akdinin sona ermediğini bu sebeple davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece işyeri devrinin sözkonusu olduğunu, davacının çalışmasını sürdürdüğünü kabul ederek isteklerin reddine karar vermiştir.

  Davacının çalıştığı Bozyaka Hastanesinin asıl işvereni Sosyal Sigortalar Kurumudur. Davacıyı çalıştıran davalı şirket asıl işverenden ihaleyle temizlik işlerini alan alt işveren konumundadır. Davalı alt işveren ihale süresi sonunda yeniden ihaleye alamamış ye asıl işverenin işyerini terk etmiştir. İhaleyle işi dava dışı O. Ltd. Şti. almıştır. İki taşeron arasında işyeri devri yapıldığı hususunda bir delil mevcut değildir. Hizmet akdinin devri hususunda da bir iddia bulunmamaktadır. Davalı işveren davacıyı başka işyerlerinde işe davet ettiği ve iş verdiği konusunda da iddiada bulunmamıştır. Bu durumda ihale sözleşmesinin bittiği tarihte hizmet akdinin davalı tarafından sona erdirildiğinin ve davacının ihbar, kıdem tazminatı ile izin ücreti talep etmekte haklı bulunduğunun kabulü gerekir. Davacının ihaleyi yeni alan dava dışı alt işverenin yanında bilahare işe başlaması yeni bir hizmet akdi niteliğinde olup sonuca etkili görülmemiştir.

  Mahkemece bilirkişi hesap raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak ihbar, kıdem tazminatı ve izin ücreti alacağı istekleri hüküm altına alınmalıdır.

  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi


 2. #12
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.772

  Ynt: Şirket değişse izin hakkım ölürmü ?

  aa) Ara vermeden çalışma ? Hizmet akdinin ilk kurulduğu andan itibaren devamı

  Belediyenin asıl işveren olduğu karara konu diğer bir olayda ( Yarg. 9. HD., 7.12.2006, E. 2006/13876, K. 2006/32223, Legal-İSGHD, 2007, S. 14, s. 707- 709), davalı belediye başkanlığı, belediyenin park ve bahçelerinin bakım ve onarım işlerinin 2002-2003 yılları arasında davalı B?ye, 2004 yılından sonra da T. Ltd. Şirketine vermiştir. Davacı işçinin 26.1.2001-31.12.2001 ve 3.1.2002-31.12.2002 tarihleri arasında alt işveren B, 1.5.2003?den sonra da M Ltd. Şirketinin işçisi olduğu anlaşılmıştır. Yüksek mahkeme ?Asıl işverenin işyerinde alt işverenler değişse de işçinin ara vermeden her yeni alt işverenle çalışmaya devam etmesi halinde hizmet akdinin kurulduğu ilk andan itibaren devam ettiği kabul edilmelidir.? diyerek işçilik alacaklarının bütün olarak hesaplanacağı yönünde karar vermiştir. Bu kararda iş sözleşmesinin neden bir bütün olarak dikkate alınması gerektiğine ilişkin herhangi bir hukuki açıklama bulunmamaktadır.

  bb) Ara vermeden çalışma ? İşyeri devri

  Özel Dairenin 12.6.2006 tarihli (E. 2005/37343, K. 2006/1667, Legal-İSGHD, 2006, S. 12, s. 1510-1511= Çalışma ve Toplum, 11, 2006/4, s. 226-227) kararına konu olay yukarıda belirtilen karara bir yönü ile benzemekte ve Yüksek Mahkemenin kararındaki gerekçelerine ışık tutabilecek nitelik taşımaktadır. Dava konusu olayda, temizlik işleri yapan işverenin 13.4.2004 tarihinde ihaleyi kaybetmesi üzerine işyerini dava dışı başka bir şirket ihale ile devralmış, davacı işçi aynı şartlarda yeni şirket nezdinde çalışmasını sürdürmüştür. İhaleyi kaybeden davalı işveren şirketle yapılan sözleşmede davacı işçinin Ankara il sınırları içinde çalışmayı kabul ettiği görülmektedir. Davalı işveren, işyerinde aynı şartlarda iş teklifinde bulunmuş, ancak davacı işçi bu teklifi kabul etmeyerek yeni ihaleyi alan şirket nezdinde ara vermeden çalışmasını sürdürmüştür.

  Özel Daire ?İhaleyi kaybeden davalı işveren şirket ile yapılan sözleşmede Ankara il sınırları içerisinde aynı şartlarda çalışmayı davacı kabul etmemiştir. Davalı işveren Tübitak Lalahan işyerinde aynı şartlarda çalışmayı teklif etmiş, davacı bu teklifi kabul etmeyerek yukarda da belirtildiği gibi yeni ihaleyi alan şirket nezdinde ara vermeden çalışmasını sürdürmüştür. Bu durumda işyerinin devri söz konusudur.

  İşyerinin devri durumunda , iş sözleşmesinin aynen devam edeceği iş kanunda da belirtilmiş olmakla beraber;
  sn.nguroy un da belirttiği üzere daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.Örneğin eski işveren ihaleyi kaybetmesi nedeniyle o işyerinden çekilirken çalışanlarına bir başka görev yeri gösterip orada devam etmelerini istemiş ama çalışanlar bunu kabul etmeyip yeni firma ile aynı yerde çalışmaya devam etmişse, bu durumda yeni bir işverenle yeni bir iş sözleşmesi yapılmış demek olacaktır, eski işveren zamanındaki kıdemin herhangi bir şeye etkisi olmaması gerekecektir.

 3. #13
  Üyelik tarihi
  Mart.2012
  Mesajlar
  3

  Ynt: Şirket değişse izin hakkım ölürmü ?

  Alıntı şeref aydemir Nickli Üyeden Alıntı
  sn.Oğuz05

  a.işe giriş tarihiniz.......................................:
  b.ilk yıl işni bitiş tarihi..................................:
  c.ikinci yıl ara vermeden işe devammı ettiniz:
  d.ikinci yıl işe başlama tarihiniz:
  işe giriş : 14/05/2010 ara vermeden 31/12/2011 tarihine kadar çalıştım.
  yeni gelen şirketle 01/01/2012 tarihinde boşluğum olmadan işe devam etdim.
  halen aktif olarak çalışıyorum.

  sgk dökümlerine baktım iş yeri hizmet numarası yeni gelen şirketle beraber 2012 ocak ayından itibaren değişmiş.

 4. #14
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.727

  Ynt: Şirket değişse izin hakkım ölürmü ?

  Durum böyle olunca sn.nguroy un dediği doğru.Peki bu durumda hukuki ilişkiyi tanımlayarak olaya açıklık getirmek gerekir,dersimize çalışalım

 5. #15
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.727

  Ynt: Şirket değişse izin hakkım ölürmü ?

  Müsaadenizle bu iş ilişkisini tanımalmaya çalışacağım.
  a.işin mahiyeti...:arızi olmayan devamlılık arzeden bir iştir,
  b.işcininde ara vermeden çalışması sözkonusudur,(bu süre 3-5 yılda olabilir)
  c.iş alan yönünden iş belirli süreli olsa da genel anlamda bu iş belirsiz sürelidir,
  d.önceki işveren ,iş bitimi sn.keremcem in ifade ettiği işlemlerin yapılıp-yapılmadığının bu noktada önem dercesi vardır,
  Bu durumlara göre;
  1.önceki işveren bu işcileri deveretmişse,hak doğuyor,devretmemişse devretmiş mi sayılacak?
  2. " " bu kendi işcilerine başkaca iş teklif etmiş de işciler kabül etmemiş ise,önceki işverenin sorumluluğu kalkıyor mu diyeceğiz?
  3.önceki işverenin(bu iş böyle devam eder ise her gelen yeni işverende böylesi her dönem)bir yıllık süre bitimi ayrılır,bu işcilerinde ara vermeden hizmet süreleri devam etmesi KARŞISINDA;
  -Yıllık izin, çalışmışlar ve ücretini alamamışlarsa, f.çalışma ,bayram ve genel tatil çalışamaları karşılığı ücretler ile şartları oluşması halinde tazminat haklarına esas hizmet süresi ve alt işverenlik ilişki olmasa da bağımsız kabül ettiğimiz işverenliklerin hukuki sorumluluklarını nasıl belirlememiz gerekecek? 6. #16
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.727

  Ynt: Şirket değişse izin hakkım ölürmü ?

  Alıntı şeref aydemir Nickli Üyeden Alıntı
  -Yıllık izin, çalışmışlar ve ücretini alamamışlarsa, f.çalışma ,bayram ve genel tatil çalışamaları karşılığı ücretler ile şartları oluşması halinde tazminat haklarına esas hizmet süresi ve alt işverenlik ilişki olmasa da bağımsız kabül ettiğimiz işverenliklerin hukuki sorumluluklarını nasıl belirlememiz gerekecek?
  Anılan işin mahiyeti gereği; arızi olmayan, dolayısıyle sürekliliği bulunan(nitekim halen devam eden vede devam edeceği anlaşılan)işyerinin de yardımcı işlerinden olan ve alt işverenlik ilişkisi bulunmayan güvenlik işinin, taşare edilmesi ile yıllara sari sgk dan kendi adına "işyeri sicil numarası" alan her bir bağımsız işverenin, iş ve sözleşme süresi bitimi ayrılması,çalıştırdığı dönemde kendi işcilerinin götürmeyip, aynı iş ve işyerinde aynı işcilerin aralıksız hizmet sürelerini devam ettirmiş olmaları KARŞISINDA;
  Yukarıda belirttiğim hususların gerçekleşmesi durumunda,işciler olaki(muhtemeldir)ücrete ilişkin alacakları yönünden,bu olayda "işin sahibi"ne sorumluluk yükletilemezse,"asıl işveren"de yok ise(ki yok,zira bu iş de alt işverenlik ilişkisi bulunmadığı anlaşılıyor)bu takdirde sözkonusu her bir işverenliğin,sorumlu tutulacakları,her bir işverenin nevisine göre bu sorumluluklarının farklılık arzedebileceğini,(örneğin,ihbar tazminatı son işveren,k.tazminatı işcininin hizmet süresine bağlı olarak ilgili işverenliklere bölüştürülebileceği,y.izin konusunda son işveren sorumlu olur diyende var(salt olarak işyeri devri değil de örtülü olarak "işin devri")f.çalışma ile bayram ve genel tatil çalışmaları yönünden ilgili işverenlikler sorumlu olur,gerçekten işin devri sözkonusu ise önceki işverenin sorumluluğu belirli süre(2 yıl) olabilir diye)düşünüyorum.
  NOT:İlgili işverenliklerin sorumluluklarının tespiti,bu hukuki ilişkinin tam olarak tespitine bağlı olacağından verdiğim örnekleme son yargı kararları ile örtüşmeyebilir,buradaki amacım sadece bahsekonu işverenlerin bu olayda ücrete ilişki alacaklardan "sorumlu"tutulacaklarını ifade etmeye yöneliktir.)-(noksanımız yanlışımız var ise lütfen paylaşalım)

 7. #17
  Üyelik tarihi
  Mart.2012
  Mesajlar
  3

  Ynt: Şirket değişse izin hakkım ölürmü ?

  Daha açık yazayım biraz üstü kapalı anlatmıştım kusura bakmayın.

  Devlet hastane'sinde güvenlik olarak çalışıyorum işe 14/05/2010 tarihinde başladım ilk iznimi 26/09/2011 tarihinde kullandım. Her iki yılda bir ihale oluyor son ihalede çalıştığımız şirket kaybedince yeni gelen şirketle sözleşme imzalayıp hiç aralıksız 01/01/2012 tarihinde aynı kadro devam etdik. Gelen şirket bir yılı doldurmadan izin hakkımızın olmadığını söylüyor bu şu anlama geliyor normalde bir çalışanın bir yılda kullanması gereken izni bizler iki yılda bir kullanacaz (aynı şirketle devam etmediğimiz sürece)

  Yukarda belirtdiğim sözleşmeye imza atarken iki yılımı verdiğim severek çalıştığım yerde hakkım olan yıllık iznimim iptali için atmamış olmam.

  edevlet den baktığımda İşyeri No Hizmet Türü numarası ocak ayı itibariyle değişmiş görünüyor.
  Umarım bir yerlerde benim gibi madur olanların yanında duracak bir yasa yada buna benzer emsal teşkil edecek konunun olması.

  Not : Kusura bakmayın biraz isyan etdim

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kıdem Hakkım
  Konu Sahibi tulay35 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 18.Nisan.2013, 12:56
 2. Tazminat Hakkım Var mı?
  Konu Sahibi cihan61 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2012, 12:31
 3. Yıllık izin hesaplamasında ücretsiz izin
  Konu Sahibi Pink Angel Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 08.Ağustos.2011, 10:06
 4. Cevap: 6
  Son Mesaj : 22.Aralık.2010, 13:03
 5. Yıllık izin hakkım
  Konu Sahibi m_yilgin Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Temmuz.2010, 10:00

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36