"Kıdem tazminatına hak kazanma noktasında en az bir yıllık çalışma yönünde yasal koşul,İş Kanunu sistemi içinde nispi emredici bir hüküm olarak değerlendirilmelidir.Buna göre toplu yada bireysel iş sözleşmeleri en az bir yıl çalışma koşulu işci lehine azaltılacabilecektir." Yarg.9.HD.2010/1845 E. 2010/1808 K.02.01.2010 T.